Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
325 552 € 332 285 € 292 590 € 261 341 € 192 447 € 240 031 € 242 369 € 169 217 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
11 218€ 7 784€ 25 783€ 31 911€ 4 320€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
311 604€ 300 130€ 269 229€ 199 780€ 185 088€ 240 372€ 225 744€ 166 319€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 384€ 9 456€ -14 041€ 18 148€ -3 068€ -5 790€ 11 282€ -2 242€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 114€ 12 415€ 11 619€ 11 502€ 6 107€ 5 449€ 5 343€ 5 140€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
315 601 € 323 468 € 283 109 € 265 203 € 185 571 € 218 496 € 207 520 € 168 850 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 102€ 7 220€ 23 872€ 29 903€ 4 200€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
32 259€ 40 563€ 31 802€ 38 483€ 20 571€ 26 873€ 20 948€ 23 952€
11
C.
Služby
260 471€ 258 092€ 209 306€ 178 805€ 144 461€ 186 906€ 181 073€ 90 002€
12
D.
Osobné náklady
4 932€ 4 933€ 5 310€ 4 929€ 4 097€ 51 061€
13
E.
Dane a poplatky
2 652€ 2 526€ 2 676€ 2 620€ 2 321€ 1 359€ 1 372€ 1 028€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 704€ 8 111€ 8 111€ 8 587€ 8 201€ 2 808€ 2 808€ 2 284€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 481€ 2 023€ 2 032€ 1 876€ 1 720€ 550€ 1 319€ 523€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
9 951 € 8 817 € 9 481 € -3 862 € 6 876 € 21 535 € 34 849 € 367 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
12 606 € 11 495 € 15 991 € 2 648 € 17 108 € 20 803 € 35 005 € 50 123 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 € 2 € 2 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€ 2€ 2€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
150 € 151 € 138 € 126 € 145 € 155 € 144 € 141 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
150€ 151€ 138€ 126€ 145€ 155€ 144€ 141€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-150 € -151 € -138 € -126 € -143 € -153 € -142 € -140 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
9 801 € 8 666 € 9 343 € -3 988 € 6 733 € 21 382 € 34 707 € 227 €
36
P.
Daň z príjmov
1 850€ 1 458€ 960€ 960€ 1 502€ 4 704€ 7 745€ 52€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 951 € 7 208 € 8 383 € -4 948 € 5 231 € 16 678 € 26 962 € 175 €