Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROXENTA Private Equity, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
47 588 501 € 54 984 604 € 44 291 577 € 28 384 655 € 27 837 115 € 11 867 190 € 2 689 917 € 3 700 023 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 560 765 € 10 572 467 € 9 369 228 € 8 068 658 € 7 697 076 € 3 673 971 € 397 931 € 2 646 840 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
84 122 € 49 322 € 49 321 € 15 607 € 14 669 € 20 506 € 61 143 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
-34 800€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
938€ 938€ 937€ 938€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
14 669€ 14 669€ -20 131€ -20 131€ -20 131€ -14 294€ 26 343€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
68 515€ 68 515€ 68 515€ 34 800€ 34 800€ 34 800€ 34 800€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
709 419 € 424 520 € 93 581 € 109 762 € 69 302 € 109 302 € 127 425 € 2 585 697 €
013
A.II.2
Stavby
246 242€ 20 802€ 20 802€ 20 802€ -3 835€ 36 165€ 39 499€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 985€ 107 517€ 67 762€ 67 762€ 64 562€ 64 562€ 87 926€ 1 712€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
392 192€ 296 201€ 5 017€ 21 198€ 8 575€ 8 575€ 2 583 985€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
24 851 346 € 10 063 825 € 9 226 325 € 7 909 575 € 7 612 167 € 3 550 000 € 250 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
7 323 088€ 10 063 825€ 9 226 325€ 7 909 575€ 7 612 167€ 3 550 000€ 250 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
17 528 258€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
22 024 398 € 42 601 444 € 34 626 168 € 20 005 019 € 19 966 479 € 8 085 323 € 2 201 277 € 934 052 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 996 220 € 4 326 875 € 3 981 350 € 2 610 133 € 1 693 847 € 1 907 805 € 1 331 701 €
035
B.I.1
Materiál
179€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 103 414€ 1 466 283€ 1 124 900€ 70 791€ 545 183€ 268 703€ 244 927€
037
B.I.3
Výrobky
450 666€ 367 354€
039
B.I.5
Tovar
1 892 806€ 2 860 413€ 2 856 450€ 2 539 342€ 1 148 664€ 1 188 436€ 719 420€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
17 256 822 € 27 556 685 € 22 428 295 € 14 553 935 € 9 780 036 € 667 456 € 470 668 € 494 570 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 705 652 € 5 311 965 € 5 478 988 € 3 372 975 € 1 707 104 € 80 858 € 361 918 € 8 451 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 705 652€ 5 311 965€ 5 478 988€ 3 372 975€ 1 707 104€ 80 858€ 361 918€ 8 451€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
480 000€ 480 000€ 480 000€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
95 533€ 146 236€ 95 959€ 87 642€ 179 737€ 435 819€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 551 170€ 21 669 187€ 16 323 071€ 10 605 001€ 7 985 290€ 406 861€ 108 750€ 50 300€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 070 953 € 9 701 000 € 6 999 000 € 1 679 359 € 1 520 966 € 1 851 140 € 5 638 € 2 201 €
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 070 953€ 9 701 000€ 6 999 000€ 1 679 359€ 1 520 966€ 1 851 140€ 5 638€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
2 201€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
700 403 € 1 016 884 € 1 217 523 € 1 161 592 € 6 971 630 € 3 658 922 € 393 270 € 437 281 €
072
B.V.1.
Peniaze
10 346€ 301 604€ 119 817€ 47 505€ 24 331€ 29 746€ 12 398€ 395 534€
073
B.V.2.
Účty v bankách
690 057€ 715 280€ 1 097 706€ 1 114 087€ 6 947 299€ 3 629 176€ 380 872€ 41 747€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 338 € 1 810 693 € 296 181 € 310 978 € 173 560 € 107 896 € 90 709 € 119 131 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 338€ 1 110 693€ 296 181€ 310 978€ 173 560€ 107 535€ 90 709€ 119 131€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
700 000€ 361€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
47 588 501 € 54 984 604 € 44 291 577 € 28 384 655 € 27 837 115 € 11 867 190 € 2 689 917 € 3 700 023 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 554 540 € 5 069 960 € 5 245 858 € 3 845 244 € 522 060 € 479 406 € 719 847 € -510 284 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 500 000€ 4 500 000€ 4 500 000€ 3 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 331 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 331€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
118 112 € 400 212 € 563 339 € 700 880 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
118 112€ 400 212€ 563 339€ 700 880€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-384 556 € -384 556 € -384 556 € -384 556 € 23 500 € 23 500 €
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
-384 556€ -384 556€ -384 556€ -384 556€ 23 500€ 23 500€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 136 748 € -433 257 € -471 411 € -501 772 € -566 143 € -501 487 € -447 053 € -172 770 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
299 453€ 82 852€ 44 698€ 14 338€ -50 033€ -50 034€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 436 201€ -516 109€ -516 109€ -516 110€ -516 110€ -451 453€ -447 053€ -172 770€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-542 600 € -12 771 € 38 154 € 30 360 € 64 371 € -42 939 € 166 568 € -344 484 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
45 030 625 € 49 909 798 € 39 045 719 € 24 547 060 € 27 329 057 € 11 400 024 € 1 970 070 € 4 210 307 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
23 543 688 € 24 892 031 € 24 350 593 € 17 305 148 € 21 675 549 € 3 893 014 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
7 877 750€ 5 728 492€ 5 960 492€ 6 178 595€ 13 543 121€ 3 577 444€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
15 656 456€ 19 156 908€ 18 386 538€ 11 125 005€ 8 131 681€ 315 458€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
9 482€ 6 631€ 3 563€ 1 548€ 747€ 112€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
32 571€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 443 585 € 22 819 720 € 10 363 053 € 2 922 683 € 2 360 732 € 4 564 769 € 324 990 € 4 180 857 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 130 824 € 4 267 398 € 4 623 140 € 2 872 391 € 2 305 528 € 2 423 634 € 288 168 € 2 674 407 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 130 824€ 4 267 398€ 4 623 140€ 2 872 391€ 2 305 528€ 2 423 634€ 288 168€ 2 674 407€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 988 380€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
15 418€ 17 274€ 17 389€ 17 139€ 13 092€ 6 928€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 492€ 22 306€ 11 839€ 22 428€ 8 875€ 4 416€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
157 804€ -138 973€ -170 049€ 9 725€ 33 237€ 191 411€ 36 822€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
19 128 047€ 18 650 715€ 5 879 734€ -50 000€ 1 506 450€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
37 011 € 37 040 € 56 821 € 59 312 € 9 044 € 3 547 € 450 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
37 011€ 37 040€ 56 821€ 59 312€ 9 044€ 3 547€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
450€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
20 914€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
-2 047 144€ 2 161 007€ 4 275 252€ 4 259 917€ 3 283 732€ 2 938 694€ 1 645 080€ 29 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 336 € 4 846 € -7 649 € -14 002 € -12 240 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 336€ 4 846€ -7 649€ -14 002€ -12 240€