Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
121 460€ 136 559€ 118 568€ 136 655€ 136 409€ 175 864€ 127 858€ 127 208€ 157 780€ 231 552€ 226 699€ 243 854€ 221 386€ 225 600€ 246 637€ 332 481€
02
501
Spotreba materiálu
65 000€ 74 770€ 56 689€ 83 359€ 82 337€ 126 680€ 78 160€ 75 161€ 101 930€ 134 617€ 194 217€ 178 266€ 161 322€ 167 255€ 186 382€ 268 877€
03
502
Spotreba energie
56 208€ 61 524€ 61 756€ 53 179€ 53 583€ 48 771€ 49 635€ 52 047€ 55 850€ 96 935€ 32 482€ 65 588€ 60 064€ 58 345€ 60 256€ 63 604€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
252€ 265€ 123€ 116€ 489€ 413€ 62€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
110 492€ 110 045€ 104 901€ 126 119€ 125 015€ 84 989€ 93 378€ 64 795€ 83 289€ 88 116€ 120 202€ 103 214€ 92 032€ 152 759€ 170 145€ 115 812€
07
511
Opravy a udržiavanie
15 990€ 30 485€ 23 844€ 17 409€ 21 445€ 12 301€ 15 694€ 3 240€ 7 593€ 10 189€ 26 989€ 14 735€ 21 872€ 55 152€ 48 834€ 22 525€
08
512
Cestovné
4 223€ 2 411€ 1 151€ 627€ 16 701€ 6 713€ 4 644€ 7 544€ 7 299€ 5 017€ 13 069€ 8 257€ 7 199€ 9 931€ 14 044€ 7 782€
09
513
Náklady na reprezentáciu
776€ 964€ 375€ 388€ 3 768€ 1 268€ 1 521€ 1 691€ 2 758€ 889€ 871€ 402€ 614€ 1 246€ 698€ 881€
10
518
Ostatné služby
89 503€ 76 186€ 79 530€ 107 695€ 83 101€ 64 708€ 71 519€ 52 320€ 65 640€ 72 020€ 79 273€ 79 820€ 62 347€ 86 430€ 106 570€ 84 624€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 563 198€ 1 441 327€ 1 410 701€ 1 527 908€ 1 270 336€ 1 007 678€ 949 473€ 825 368€ 812 212€ 804 354€ 779 055€ 755 728€ 768 982€ 844 926€ 808 783€ 784 828€
12
521
Mzdové náklady
1 082 710€ 998 179€ 987 977€ 1 063 930€ 891 224€ 708 777€ 655 562€ 572 760€ 560 185€ 562 517€ 540 803€ 538 685€ 543 290€ 604 037€ 570 437€ 557 658€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
378 042€ 348 396€ 344 753€ 369 232€ 304 488€ 242 783€ 225 458€ 194 505€ 191 581€ 193 130€ 187 940€ 179 574€ 184 065€ 199 025€ 190 827€ 189 252€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 867€ 12 227€ 12 272€ 13 137€ 11 063€ 7 167€ 6 765€ 5 937€ 5 513€ 5 606€ 3 631€ 1 384€ 1 398€ 1 444€ 1 531€ 1 620€
15
527
Zákonné sociálne náklady
88 539€ 82 524€ 65 699€ 81 608€ 63 561€ 48 952€ 61 687€ 52 166€ 54 933€ 43 101€ 46 681€ 36 085€ 40 229€ 40 420€ 45 988€ 36 299€
16
528
Ostatné sociálne náklady
40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
23 404€ 19 738€ 19 689€ 19 778€ 14 992€ 14 319€ 14 633€ 14 350€ 14 354€ 14 521€ 14 290€ 14 130€ 9 180€ 6 751€ 5 585€ 5 597€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
21 598€ 17 756€ 17 756€ 17 756€ 12 323€ 12 323€ 12 323€ 12 323€ 12 323€ 12 323€ 12 323€ 12 323€ 5 585€ 5 585€ 5 585€ 5 597€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 806€ 1 982€ 1 933€ 2 021€ 2 669€ 1 995€ 2 310€ 2 026€ 2 031€ 2 197€ 1 967€ 1 807€ 3 596€ 1 166€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
16 294€ 5 843€ 4 783€ 3 290€ 4 268€ 9 982€ 9 412€ 8 236€ 8 321€ 11 667€ 11 892€ 10 424€ 7 604€ 3 948€ 3 470€ 9 705€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 57€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
130€ 30€ 16€ 3€ 0€ 0€ 0€ 0€ 287€
26
546
Odpis pohľadávky
116€ 1 006€ 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
16 164€ 5 726€ 4 753€ 3 290€ 4 268€ 8 976€ 9 412€ 8 115€ 8 305€ 11 667€ 11 889€ 10 424€ 7 604€ 3 891€ 3 470€ 9 277€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 141€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
75 630€ 75 818€ 77 009€ 77 712€ 79 834€ 80 841€ 58 785€ 73 408€ 85 998€ 100 406€ 109 153€ 77 905€ 112 468€ 160 085€ 142 405€ 86 690€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
73 301€ 75 173€ 76 092€ 77 222€ 75 573€ 75 330€ 51 661€ 60 365€ 62 993€ 41 342€ 39 973€ 63 032€ 88 628€ 134 620€ 142 405€ 86 690€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 330€ 645€ 917€ 491€ 4 260€ 5 511€ 7 124€ 13 043€ 23 005€ 59 064€ 69 180€ 14 873€ 23 841€ 25 465€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 23 841€ 25 465€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
870€ 645€ 400€ 400€ 4 034€ 4 552€ 6 584€ 12 038€ 22 494€ 58 837€ 65 843€ 14 873€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
1 460€ 541€ 1 005€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
517€ 91€ 227€ 959€ 511€ 227€ 3 337€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
640€ 635€ 460€ 428€ 606€ 505€ 537€ 507€ 1 455€ 2 057€ 1 278€ 1 240€ 1 279€ 108€ 8€ 62€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 4€ 3€ 2€ 8€ 1€ 1€ 1€ 2€ 7€ 62€ 8€ 62€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
639€ 635€ 456€ 428€ 602€ 503€ 529€ 507€ 1 454€ 2 056€ 1 277€ 1 238€ 1 272€ 46€ 0€ 0€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 911 118€ 1 789 966€ 1 736 112€ 1 891 890€ 1 631 460€ 1 374 179€ 1 254 077€ 1 113 872€ 1 163 410€ 1 252 673€ 1 262 569€ 1 206 496€ 1 212 931€ 1 394 176€ 1 377 034€ 1 335 176€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
72 362€ 67 498€ 54 092€ 58 366€ 80 383€ 81 263€ 75 126€ 77 682€ 79 693€ 88 249€ 94 314€ 94 874€ 100 606€ 124 025€ 113 706€ 122 684€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
71 912€ 67 315€ 54 024€ 58 162€ 79 482€ 80 526€ 75 073€ 77 682€ 79 693€ 88 249€ 94 314€ 94 874€ 100 606€ 124 025€ 113 706€ 122 684€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
450€ 183€ 68€ 204€ 901€ 736€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
27 265€ 19 133€ 11 452€ 7 909€ 12 650€ 16 386€ 19 212€ 17 136€ 26 561€ 39 027€ 40 097€ 32 480€ 35 362€ 7 024€ 17 995€ 10 044€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
784€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
22 638€ 24 781€ 21 512€ 24 856€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
10 883€ 10 649€ 10 599€ 6 865€ 12 124€ 14 124€ 16 760€ 16 196€ 18 844€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
16 383€ 8 484€ 853€ 1 045€ 526€ 2 262€ 2 452€ 939€ 7 717€ 16 388€ 15 317€ 10 184€ 10 506€ 7 024€ 17 995€ 10 044€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
824€ 510€ 468€ 583€ 4 460€ 5 882€ 7 339€ 34 934€ 19 736€ 105 885€ 19 860€ 20 198€ 24 121€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
824€ 510€ 468€ 583€ 4 460€ 5 882€ 7 339€ 34 934€ 19 736€ 105 885€ 19 860€ 20 198€ 24 121€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 24 121€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
645€ 400€ 400€ 500€ 4 099€ 4 447€ 6 674€ 33 931€ 19 090€ 105 590€ 19 860€ 20 198€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
179€ 110€ 68€ 83€ 361€ 1 435€ 665€ 1 003€ 646€ 295€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
408€ 2 311€ 2 574€ 478€ 993€ 0€ 0€ 0€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
408€ 2 311€ 2 574€ 478€ 993€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
1 842 414€ 1 712 208€ 1 676 243€ 1 828 991€ 1 536 435€ 1 253 773€ 1 163 099€ 993 469€ 1 045 225€ 1 033 868€ 1 113 940€ 1 070 436€ 1 079 628€ 1 267 892€ 1 249 328€ 1 207 607€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
1 747 242€ 1 620 217€ 1 579 443€ 1 739 414€ 1 462 714€ 1 173 343€ 1 112 602€ 941 342€ 1 000 984€ 996 634€ 1 074 137€ 1 010 335€ 983 142€ 1 111 462€ 1 125 952€ 1 011 691€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
67 537€ 72 094€ 73 484€ 72 070€ 69 693€ 75 756€ 45 736€ 46 521€ 43 641€ 29 062€ 30 144€ 59 600€ 88 186€ 152 015€ 123 376€ 80 472€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
9 725€ 11 447€ 15 121€ 15 598€ 3 000€ 2 500€ 2 950€ 800€ 600€ 950€ 1 400€ 500€ 600€ 996€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 6 000€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
1 370€ 4 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 115 444€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
16 386€ 6 806€ 6 359€ 200€ 716€ 1 862€ 1 499€ 3 887€ 5 852€ 4 150€ 0€ 1 700€ 3 419€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 524€ 1 643€ 1 836€ 1 709€ 312€ 312€ 312€ 919€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 942 865€ 1 799 349€ 1 742 255€ 1 895 849€ 1 633 928€ 1 357 304€ 1 264 776€ 1 123 627€ 1 173 526€ 1 267 028€ 1 270 785€ 1 218 465€ 1 240 710€ 1 398 941€ 1 381 028€ 1 340 335€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
31 748€ 9 383€ 6 143€ 3 959€ 2 468€ -16 875€ 10 699€ 9 756€ 10 117€ 14 355€ 8 216€ 11 970€ 27 778€ 4 764€ 3 994€ 5 160€
136
591
Splatná daň z príjmov
2 500€ 1 778€ 1 229€ 1 779€ 3 457€ 3 143€ 2 971€ 2 133€ 2 137€ 2 640€ 3 704€ 3 091€ 4 602€ 4 764€ 3 994€ 5 160€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
29 248€ 7 605€ 4 914€ 2 180€ -988€ -20 018€ 7 728€ 7 623€ 7 980€ 11 716€ 4 512€ 8 878€ 23 176€ 0€ 0€ 0€