Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TERMAL CHALMOVÁ - BYSTRIČANY, s.r.o.

2022 2021 2020
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
275 677 € 231 294 € 210 336 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
36 855€ 19 099€ 17 515€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
238 822€ 186 860€ 177 885€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
25 335€ 14 936€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
271 767 € 229 449 € 240 767 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
27 725€ 7 214€ 10 155€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
52 443€ 65 582€ 44 419€
11
C.
Služby
47 028€ 30 146€ 31 047€
12
D.
Osobné náklady
142 423€ 121 573€ 154 431€
13
E.
Dane a poplatky
360€ 3 584€ 646€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 788€ 1 350€ 69€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
3 910 € 1 845 € -30 431 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
148 481 € 103 017 € 109 779 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
8 090 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 090€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
11 220 € 379 € 414 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 220€ 378€ 414€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 130 € -379 € -414 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
780 € 1 466 € -30 845 €
36
P.
Daň z príjmov
164€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
616 € 1 466 € -30 845 €