Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

A-Holding, a.s. "v konkurze" [zrušená]

2016 2015
01.01.2016
31.10.2016
01.01.2015
31.10.2015
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
811 212 €
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
807 535 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
775 520 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
772 340 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
772 340€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 180€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
32 015 €
072
B.V.1.
Peniaze
127€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 888€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
3 677 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 677€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
811 212 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-7 166 320 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 522 € 8 522 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 522€ 8 522€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
7 757 997 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
7 756 669€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
1 328€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-14 966 033 € -15 737 804 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
848 468€ 76 697€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-15 814 501€ -15 814 501€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
14 924 317 € 771 771 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 977 532 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
-1 725 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
403€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
-2 128€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
6 887 241€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
1 091 962 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
6 212 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 212€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
273 598€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
467 745€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
344 407€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
54 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
54€