Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bratislavský samosprávny kraj

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
710 400€ 592 075€ 612 016€ 554 651€ 397 955€ 295 668€ 431 486€ 569 749€ 728 259€ 463 509€ 560 085€ 523 426€ 434 249€ 408 707€ 452 836€ 426 865€
02
501
Spotreba materiálu
477 839€ 467 049€ 501 633€ 450 196€ 276 163€ 184 045€ 300 252€ 407 792€ 562 763€ 297 644€ 364 507€ 307 210€ 283 289€ 264 721€ 266 798€ 268 207€
03
502
Spotreba energie
232 561€ 125 026€ 110 383€ 104 455€ 121 792€ 111 623€ 131 234€ 161 957€ 165 497€ 165 865€ 195 578€ 216 216€ 150 959€ 143 986€ 186 038€ 158 658€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 420 435€ 4 933 211€ 9 337 035€ 9 368 032€ 10 939 578€ 14 178 407€ 18 204 768€ 17 998 245€ 15 796 458€ 14 119 701€ 14 581 758€ 16 341 141€ 17 247 421€ 14 822 136€ 25 501 684€ 19 405 030€
07
511
Opravy a udržiavanie
276 883€ 160 026€ 3 114 574€ 4 801 177€ 5 311 271€ 8 562 032€ 9 624 493€ 9 705 552€ 9 947 195€ 10 193 055€ 10 833 764€ 12 447 288€ 13 514 634€ 11 094 264€ 21 356 805€ 6 804 237€
08
512
Cestovné
142 169€ 88 441€ 14 705€ 9 826€ 111 369€ 110 855€ 133 528€ 143 493€ 149 573€ 140 766€ 145 478€ 158 264€ 190 219€ 148 910€ 109 512€ 191 535€
09
513
Náklady na reprezentáciu
169 976€ 117 818€ 81 321€ 36 598€ 99 957€ 168 342€ 95 571€ 78 781€ 88 838€ 97 076€ 90 581€ 90 398€ 71 051€ 53 816€ 61 178€ 169 294€
10
518
Ostatné služby
3 831 406€ 4 566 926€ 6 126 435€ 4 520 430€ 5 416 980€ 5 337 179€ 8 351 177€ 8 070 419€ 5 610 852€ 3 688 804€ 3 511 935€ 3 645 191€ 3 471 519€ 3 525 147€ 3 974 190€ 12 239 965€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
13 087 278€ 12 625 198€ 12 505 541€ 10 036 270€ 9 825 608€ 8 770 785€ 9 474 503€ 8 335 699€ 7 294 757€ 6 648 590€ 6 580 771€ 6 184 898€ 5 757 736€ 5 470 526€ 5 397 407€ 4 808 448€
12
521
Mzdové náklady
9 184 945€ 8 840 604€ 8 809 258€ 6 928 879€ 6 942 817€ 6 171 303€ 6 741 469€ 5 938 266€ 5 186 164€ 4 691 786€ 4 691 493€ 4 495 233€ 4 142 243€ 3 866 747€ 3 942 047€ 3 565 617€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
3 241 764€ 3 223 214€ 3 232 019€ 2 594 166€ 2 514 017€ 2 262 685€ 2 431 364€ 2 108 148€ 1 839 528€ 1 685 747€ 1 655 267€ 1 446 431€ 1 354 423€ 1 161 436€ 1 195 749€ 1 058 537€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
41 473€ 43 868€ 42 787€ 41 125€ 37 498€ 37 091€ 38 842€ 37 879€ 38 235€ 37 655€ 37 285€ 38 081€ 37 071€ 41 997€ 48 870€ 43 500€
15
527
Zákonné sociálne náklady
619 096€ 517 512€ 421 478€ 472 100€ 331 276€ 299 705€ 262 829€ 251 405€ 230 830€ 233 402€ 196 726€ 205 154€ 223 999€ 400 346€ 195 596€ 130 819€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 15 145€ 9 976€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
346 930€ 315 302€ 417 790€ 415 946€ 258 530€ 327 321€ 275 714€ 170 946€ 70 361€ 82 736€ 86 465€ 91 878€ 62 518€ 110 936€ 107 068€ 93 956€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
336 394€ 302 631€ 388 238€ 386 671€ 248 402€ 272 562€ 248 751€ 162 490€ 63 097€ 75 180€ 77 824€ 79 189€ 54 735€ 110 540€ 106 898€ 93 956€
20
538
Ostatné dane a poplatky
10 536€ 12 671€ 29 552€ 29 275€ 10 128€ 54 758€ 26 963€ 8 456€ 7 264€ 7 556€ 8 641€ 12 689€ 7 783€ 397€ 169€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 919 241€ 2 185 010€ 3 259 313€ 1 729 786€ 1 476 786€ 2 455 320€ 1 500 878€ 2 547 296€ 1 127 412€ 383 357€ 625 996€ 1 012 278€ 655 387€ 344 893€ 999 586€ 412 262€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
480 631€ 29 736€ 1 978 127€ 378 150€ 790 000€ 220 874€ 611 463€ 160 046€ 18 339€ 213 398€ 435 872€ 63 555€ 31 257€ 275 347€ 395 128€
23
542
Predaný materiál
89€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
28€ 8 111€ 24€ 158 730€ 141€ 26 362€ 0€ 9 426€ 60€ 15 174€ 5 961€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
135 348€ 2 500€ 263€ 3 834€ 255 854€ 2 951€ 92€ 6 569€ 2 936€ 3 011€ 96€ 1 731€ 270 054€ 9 054€ 338 227€ 152€
26
546
Odpis pohľadávky
217 745€ 247 153€ 174 027€ 145 470€ 145 781€ 239 777€ 25 000€ 234 463€ 11 987€ 3 706€ 0€ 0€ 549€ 9 317€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
1 020 149€ 1 897 509€ 1 101 178€ 1 043 602€ 1 075 062€ 1 422 451€ 1 221 440€ 1 929 264€ 729 966€ 350 019€ 408 646€ 574 608€ 312 352€ 281 645€ 292 534€ 0€
28
549
Manká a škody
65 340€ 5 693€ 7 111€ 150€ 66€ 0€ 22 328€ 68 986€ 11 020€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 599 234€ 1 628 795€ 4 168 834€ 6 019 698€ 3 205 593€ 3 227 952€ 4 885 070€ 3 377 495€ 2 177 345€ 2 261 796€ 3 980 534€ 10 658 156€ 2 955 014€ 4 281 219€ 1 537 476€ 1 066 097€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 133 566€ 1 160 187€ 2 118 188€ 3 136 870€ 2 965 425€ 2 704 294€ 2 858 001€ 2 371 836€ 1 853 841€ 1 831 809€ 1 647 777€ 1 479 979€ 1 156 821€ 1 113 535€ 1 022 792€ 888 548€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
465 668€ 446 032€ 2 050 645€ 2 882 828€ 240 167€ 523 658€ 2 026 095€ 1 005 659€ 323 504€ 423 487€ 846 694€ 4 368 621€ 1 798 194€ 3 167 684€ 514 684€ 177 548€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 177 548€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
455 406€ 440 007€ 485 721€ 2 567 145€ 216 455€ 469 861€ 1 760 591€ 937 570€ 298 917€ 311 666€ 684 216€ 4 201 846€ 1 653 545€ 2 912 912€ 453 999€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 262€ 6 025€ 1 564 924€ 315 682€ 23 712€ 53 797€ 265 504€ 68 089€ 24 587€ 111 820€ 162 479€ 166 776€ 144 649€ 254 772€ 60 685€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
22 576€ 974€ 6 500€ 1 486 063€ 4 809 556€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
22 576€ 974€ 6 500€ 1 486 063€ 4 809 556€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 432 175€ 198 430€ 339 542€ 229 886€ 268 092€ 473 831€ 22 102 891€ 356 752€ 369 487€ 395 127€ 472 829€ 764 903€ 674 137€ 498 190€ 460 869€ 249 070€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
3 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 429 740€ 124 585€ 118 503€ 153 336€ 194 923€ 209 515€ 232 649€ 289 949€ 313 450€ 346 415€ 427 345€ 730 231€ 627 869€ 435 833€ 392 193€ 125 723€
43
563
Kurzové straty
43€ 14€ 59€ 82€ 220€ 3€ 16€ 97€ 143€ 159€ 374€ 827€ 950€ 900€ 20 041€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 392€ 73 844€ 221 024€ 76 491€ 73 087€ 260 696€ 21 870 239€ 66 787€ 55 941€ 48 569€ 45 325€ 34 297€ 45 442€ 61 407€ 67 777€ 101 693€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 613€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
97 817 092€ 99 716 847€ 89 114 920€ 76 418 314€ 78 623 527€ 64 334 948€ 56 997 119€ 53 512 080€ 49 821 619€ 49 439 503€ 51 164 153€ 42 779 849€ 40 771 806€ 37 538 563€ 37 309 513€ 39 272 997€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 7 644€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
61 478 592€ 59 715 488€ 51 711 569€ 42 940 844€ 48 174 648€ 38 464 238€ 33 568 382€ 31 926 411€ 29 820 683€ 29 670 961€ 28 727 997€ 26 931 279€ 27 145 206€ 27 104 866€ 26 633 977€ 28 932 383€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 094 415€ 1 004 147€ 802 102€ 248 479€ 913 107€ 790 373€ 1 124 929€ 1 877 963€ 1 840 903€ 1 669 374€ 1 311 295€ 168 996€ 0€ 0€ 0€ 13 707€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
34 751 469€ 37 283 605€ 31 109 573€ 29 959 488€ 29 535 772€ 25 080 338€ 22 303 807€ 19 707 707€ 18 160 032€ 18 099 168€ 21 124 861€ 15 679 575€ 13 626 599€ 10 433 697€ 10 667 892€ 10 326 907€
61
587
Náklady na ostatné transfery
492 616€ 1 713 607€ 5 491 676€ 3 269 503€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
121 332 786€ 122 194 867€ 119 754 990€ 104 772 582€ 104 995 670€ 94 064 231€ 113 872 430€ 86 868 262€ 77 385 699€ 73 794 318€ 78 052 592€ 78 356 530€ 68 558 269€ 63 475 170€ 71 766 439€ 65 734 725€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
57 875€ 359 770€ 2 485 155€ 78 178€ 92 488€ 75 978€ 79 831€ 79 909€ 87 568€ 105 714€ 124 626€ 99 360€ 124 357€ 54 476€ 53 541€ 373 783€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
57 875€ 359 770€ 2 485 155€ 78 178€ 92 488€ 75 978€ 79 831€ 79 909€ 87 568€ 105 714€ 124 626€ 99 360€ 124 357€ 54 476€ 53 541€ 373 783€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
135 802 532€ 120 062 863€ 108 189 138€ 102 914 081€ 102 555 914€ 92 029 060€ 85 353 768€ 81 667 710€ 76 992 703€ 72 314 831€ 67 508 769€ 65 815 310€ 63 167 282€ 54 128 300€ 62 676 278€ 53 597 349€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
135 722 483€ 120 000 505€ 108 125 052€ 102 856 872€ 102 496 546€ 91 967 091€ 85 293 397€ 81 602 133€ 76 930 504€ 72 236 152€ 67 442 521€ 65 762 516€ 63 118 861€ 54 075 897€ 62 623 277€ 53 543 200€
82
633
Výnosy z poplatkov
80 049€ 62 358€ 64 087€ 57 209€ 59 368€ 61 970€ 60 371€ 65 577€ 62 199€ 78 679€ 66 249€ 52 794€ 48 421€ 52 403€ 53 001€ 54 149€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
8 780 832€ 1 553 230€ 10 210 100€ 2 961 533€ 1 073 345€ 1 315 888€ 1 671 648€ 1 787 829€ 1 799 390€ 2 900 120€ 2 323 816€ 1 619 070€ 2 080 068€ 1 737 922€ 4 080 916€ 12 293 602€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 727 386€ 93 178€ 7 879 764€ 1 666 495€ 5 000€ 284 928€ 684 450€ 840 401€ 750 002€ 75€ 1 495 000€ 250 804€ 961 000€ 195 000€ 2 754 368€ 11 838 016€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
174 260€ 14 453€ 15 944€ 9 191€ 17 812€ 4 452€ 11 224€ 18 526€ 21 185€ 51 948€ 73 357€ 60 122€ 3 715€ 147€ 712€ 981€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
6 350€ 18 894€ 1 026 453€ 14 070€ 18 110€ 14 705€ 37 261€ 12 730€ 7 133€ 400€ 1 355€ 479€ 820€ 18 683€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 872 836€ 1 426 705€ 1 287 939€ 1 271 778€ 1 032 422€ 1 011 801€ 938 713€ 916 172€ 1 021 069€ 2 847 697€ 755 458€ 1 306 789€ 1 114 873€ 1 541 955€ 1 307 152€ 454 605€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
515 046€ 802 347€ 2 708 371€ 378 135€ 708 313€ 2 333 358€ 5 987 489€ 1 022 466€ 1 603 739€ 552 153€ 4 795 012€ 1 162 895€ 1 611 521€ 279 502€ 177 548€ 138 770€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
515 046€ 802 347€ 2 708 371€ 378 135€ 708 313€ 2 113 891€ 967 489€ 1 022 466€ 540 112€ 552 153€ 4 795 012€ 1 162 895€ 1 611 521€ 279 502€ 177 548€ 138 770€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
449 946€ 461 485€ 2 536 984€ 366 329€ 700 264€ 1 961 391€ 915 169€ 1 008 658€ 239 805€ 552 153€ 4 792 358€ 1 155 497€ 1 599 340€ 278 865€ 177 548€ 138 770€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
65 100€ 340 862€ 171 388€ 11 806€ 8 049€ 152 500€ 52 320€ 13 808€ 300 307€ 2 655€ 7 398€ 12 182€ 637€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
219 467€ 5 020 000€ 1 063 627€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
219 467€ 5 020 000€ 1 063 627€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
337 811€ 134€ 3 447€ 1 847€ 1 461€ 6 369€ 27 785 284€ 8 979€ 49 717€ 57 992€ 55 719€ 172 615€ 127 883€ 60 949€ 102 071€ 464 043€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
337 786€ 134€ 3 445€ 1 847€ 1 459€ 1 369€ 874€ 8 979€ 24 534€ 57 968€ 55 718€ 169 874€ 126 947€ 12 551€ 65 291€ 429 643€
103
663
Kurzové zisky
25€ 1€ 2€ 2€ 37€ 24€ 0€ 1€ 937€ 72€ 39€ 10 681€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
16 735 493€ 25 147€ 2 741€ 0€ 0€ 0€ 20 601€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
11 048 915€ 0€ 0€ 48 326€ 36 742€ 3 118€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
763€ 0€ 0€ 4€ 12 546€ 10 683€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 12 546€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
763€ 0€ 0€ 4€ 0€ 10 683€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
11 300 050€ 10 676 375€ 13 853 961€ 9 409 438€ 6 979 710€ 6 998 823€ 6 482 060€ 5 978 782€ 5 499 876€ 6 069 657€ 6 360 903€ 5 702 017€ 6 543 696€ 5 790 972€ 4 981 659€ 4 440 126€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
3 392 687€ 4 252 051€ 8 442 985€ 4 044 030€ 948 634€ 1 381 477€ 1 005 301€ 505 239€ 904 897€ 1 751 670€ 1 875 735€ 1 171 611€ 1 747 018€ 1 649 215€ 1 306 323€ 731 458€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
823 016€ 757 025€ 731 925€ 764 766€ 648 542€ 469 765€ 546 107€ 503 443€ 275 558€ 178 324€ 194 163€ 156 577€ 162 177€ 166 799€ 144 459€ 149 672€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
66 541€ 7 185€ 13 206€ 143 465€ 103 876€ 56 274€ 8 899€ 714 713€ 3 063€ 77 849€ 2 071€ 248 227€ 235 989€ 120 059€ 57 413€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
20 411€ 20 411€ 20 411€ 20 257€ 3 931€ 1 862€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
28 340€ 50 734€ 45 820€ 13 504€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
36 149€ 26 840€ 24 284€ 24 004€ 19 803€ 13 830€ 16 857€ 15 054€ 14 822€ 11 069€ 8 376€ 8 376€ 9 656€ 11 388€ 11 130€ 7 033€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
6 932 905€ 5 562 130€ 4 575 330€ 4 399 413€ 5 254 924€ 5 075 615€ 4 904 896€ 4 240 333€ 4 301 536€ 4 128 593€ 4 204 781€ 4 363 383€ 4 376 618€ 3 727 582€ 3 399 687€ 3 494 551€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
156 794 145€ 133 454 719€ 137 450 172€ 115 743 212€ 111 411 230€ 102 759 476€ 127 360 081€ 90 546 438€ 86 032 993€ 82 000 466€ 81 168 845€ 74 571 268€ 73 654 807€ 62 052 125€ 72 084 560€ 71 318 356€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
35 461 359€ 11 259 852€ 17 695 182€ 10 970 630€ 6 415 560€ 8 695 244€ 13 487 651€ 3 678 176€ 8 647 294€ 8 206 148€ 3 116 254€ -3 785 262€ 5 096 539€ -1 423 045€ 318 121€ 5 583 630€
136
591
Splatná daň z príjmov
60 876€ 466€ 1 221€ 1 237€ 1 143€ 203€ 165€ 1 705€ 3 775€ 9 106€ 8 909€ 32 253€ 144 551€ 28€ 5 371€ 1€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
35 400 483€ 11 259 386€ 17 693 961€ 10 969 394€ 6 414 417€ 8 695 041€ 13 487 486€ 3 676 470€ 8 643 520€ 8 197 042€ 3 107 345€ -3 817 515€ 4 951 988€ -1 423 073€ 312 749€ 5 583 629€