Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠPECIAL IZOTEX Pata s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
501 583 € 415 147 € 352 488 € 368 961 € 370 142 € 431 526 € 559 774 € 234 080 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
57 480€ 64 153€ 4 579€ 9 057€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
441 916€ 347 583€ 352 116€ 368 673€ 362 441€ 420 223€ 401 225€ 234 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 000€ 1€ 155 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
187€ 3 411€ 372€ 288€ 3 122€ 2 245€ 3 549€ 80€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
441 642 € 348 092 € 296 602 € 294 272 € 318 419 € 316 410 € 596 844 € 225 773 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
123 246€ 112 209€ 78 836€ 86 701€ 78 256€ 108 849€ 130 412€ 68 781€
11
C.
Služby
273 363€ 181 637€ 158 794€ 152 535€ 193 079€ 161 486€ 153 662€ 103 300€
12
D.
Osobné náklady
21 137€ 28 091€ 33 450€ 32 949€ 30 172€ 31 842€ 37 283€ 30 758€
13
E.
Dane a poplatky
1 792€ 1 869€ 1 951€ 2 810€ 1 700€ 1 931€ 1 624€ 1 698€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 825€ 21 207€ 19 198€ 14 562€ 12 644€ 8 582€ 2 129€ 18 188€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
107 022€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 279€ 3 079€ 4 373€ 4 715€ 2 568€ 3 720€ 164 712€ 3 048€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
59 941 € 67 055 € 55 886 € 74 689 € 51 723 € 115 116 € -37 070 € 8 307 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
102 787 € 117 890 € 114 486 € 129 437 € 95 685 € 158 945 € 117 151 € 61 919 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
14 € 8 € 10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
14€ 8€ 10€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 333 € 743 € 251 € 593 € 1 079 € 1 128 € 176 € 337 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
543€ 479€ 15€ 363€ 847€ 1 037€
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
790€ 264€ 236€ 230€ 232€ 91€ 176€ 336€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 333 € -743 € -251 € -593 € -1 079 € -1 114 € -168 € -327 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
58 608 € 66 312 € 55 635 € 74 096 € 50 644 € 114 002 € -37 238 € 7 980 €
36
P.
Daň z príjmov
13 228€ 12 586€ 11 330€ 14 951€ 9 665€ 16 423€ 2 881€ -3 492€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
45 380 € 53 726 € 44 305 € 59 145 € 40 979 € 97 579 € -40 119 € 11 472 €