Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ON Semiconductor Slovakia, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
17 628 956€ 18 005 507€ 17 490 582€ 15 174 509€ 12 675 058€ 11 414 312€ 10 679 559€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
17 638 391 € 18 021 047 € 17 512 053 € 15 197 144 € 12 712 181 € 11 452 425 € 11 896 549 € 10 196 917 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 628 956€ 18 005 507€ 17 490 582€ 15 174 509€ 12 675 058€ 11 414 312€ 10 679 559€ 9 056 901€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 582€ 1 083€ 7 000€ 617€ 13 827€ 13 164€ 1 160 668€ 1 017 724€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 853€ 14 457€ 14 471€ 22 018€ 23 296€ 24 949€ 56 322€ 122 292€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
16 710 891 € 17 179 104 € 16 687 795 € 14 678 684 € 12 223 493 € 11 006 303 € 11 732 589 € 12 334 730 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
848 178€ 979 782€ 979 512€ 1 063 526€ 828 096€ 722 692€ 688 444€ 749 224€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 094 687€ 2 727 181€ 2 874 355€ 2 237 407€ 1 929 141€ 1 683 705€ 1 638 918€ 1 445 992€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 317 989 € 13 048 964 € 12 418 507 € 10 976 040 € 8 964 596 € 8 219 695 € 7 928 768 € 6 700 080 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 406 471€ 9 155 895€ 8 900 183€ 7 826 560€ 6 456 958€ 5 901 057€ 5 726 413€ 4 805 608€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 552 460€ 3 480 735€ 3 242 675€ 2 921 370€ 2 340 896€ 2 158 600€ 2 036 335€ 1 749 972€
19
E.4.
Sociálne náklady
359 058€ 412 334€ 275 649€ 228 110€ 166 742€ 160 038€ 166 020€ 144 500€
20
F.
Dane a poplatky
31 851€ 30 966€ 31 025€ 31 951€ 41 013€ 29 441€ 105 098€ 125 428€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
408 205€ 381 625€ 380 681€ 349 707€ 330 050€ 327 866€ 461 985€ 2 035 010€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
406 149€ 381 625€ 380 681€ 349 707€ 330 001€ 327 866€ 457 518€ 498 759€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 056€ 49€ 4 467€ 1 536 251€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 612€ 10 822€ 101 174€ 1 724€ 889 103€ 1 258 227€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 369€ 10 586€ 3 715€ 9 231€ 29 423€ 21 180€ 20 273€ 20 769€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
927 500 € 841 943 € 824 258 € 518 460 € 488 688 € 446 122 € 163 960 € -2 137 813 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
14 686 091 € 14 298 544 € 13 636 715 € 11 873 576 € 9 917 821 € 9 007 915 € 8 352 197 € 6 861 685 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
588 681 € 490 810 € 515 407 € 788 656 € 410 739 € 673 715 € 400 566 € 267 298 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
272 034 € 217 971 € 196 986 € 243 064 € 124 124 € 122 593 € 88 045 € 76 292 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
272 034€ 217 971€ 196 986€ 243 064€ 124 124€ 122 593€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
88 045€ 76 292€
42
XII.
Kurzové zisky
316 647€ 272 839€ 318 421€ 545 592€ 286 615€ 551 122€ 312 521€ 191 006€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 145 525 € 170 058 € 340 857 € 351 187 € 291 907 € 261 044 € 183 964 € 430 945 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
439 € 438 € 403 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
439€ 438€ 403€
52
O.
Kurzové straty
1 129 326€ 155 837€ 328 769€ 339 974€ 282 150€ 250 529€ 174 258€ 422 350€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15 760€ 13 783€ 11 685€ 11 213€ 9 757€ 10 515€ 9 706€ 8 595€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-556 844 € 320 752 € 174 550 € 437 469 € 118 832 € 412 671 € 216 602 € -163 647 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
370 656 € 1 162 695 € 998 808 € 955 929 € 607 520 € 858 793 € 380 562 € -2 301 460 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
370 656 € 1 162 695 € 998 808 € 953 049 € 604 640 € 855 913 € 377 682 € -2 301 460 €