Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Univerzálna maklérska spoločnosť, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 407 564€ 3 046 772€ 2 654 275€ 2 433 373€ 2 496 345€ 2 511 351€ 2 210 112€ 1 832 751€ 1 875 291€ 2 019 347€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 408 651 € 3 047 062 € 2 654 339 € 2 444 951 € 2 496 729 € 2 520 249 € 2 212 047 € 1 842 894 € 1 888 607 € 2 019 357 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 407 564€ 3 046 772€ 2 654 275€ 2 433 373€ 2 496 345€ 2 511 351€ 2 210 112€ 1 832 751€ 1 875 291€ 2 019 347€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
507€ 4 942€ 51€ 14€ 4 202€ 10€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
580€ 290€ 64€ 6 636€ 333€ 8 884€ 1 935€ 10 143€ 9 114€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 137 733 € 2 849 510 € 2 582 737 € 2 447 116 € 2 309 960 € 2 250 884 € 1 978 363 € 1 668 567 € 1 644 665 € 1 756 594 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
14 764€ 16 175€ 11 717€ 14 013€ 20 709€ 22 081€ 16 257€ 17 647€ 13 235€ 13 608€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 866 982€ 2 580 706€ 2 323 740€ 2 182 326€ 2 054 347€ 2 026 028€ 1 768 599€ 1 557 609€ 1 514 853€ 1 562 351€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
190 323 € 174 836 € 176 254 € 185 438 € 180 940 € 151 883 € 167 357 € 69 478 € 101 071 € 166 541 €
16
E.1.
Mzdové náklady
142 462€ 134 781€ 129 178€ 131 260€ 98 688€ 79 270€ 90 424€ 35 178€ 75 160€ 122 639€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
-8 219€ 120€ 5 040€ 24 290€ 29 750€ 28 800€ 13 275€ 5 500€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
42 275€ 41 816€ 40 952€ 42 504€ 51 312€ 37 899€ 43 273€ 17 973€ 16 919€ 39 823€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 586€ 6 458€ 6 004€ 6 634€ 6 650€ 4 964€ 4 860€ 3 052€ 3 492€ 4 079€
20
F.
Dane a poplatky
520€ 528€ 493€ 510€ 525€ 832€ 1 061€ 2 032€ 1 527€ 1 515€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
53 636€ 55 258€ 55 440€ 54 313€ 49 873€ 45 143€ 22 330€ 9 593€ 9 704€ 9 886€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
53 636€ 55 258€ 55 440€ 54 313€ 49 873€ 45 143€ 22 330€ 9 593€ 9 704€ 9 886€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 275€ 3 938€ 1 783€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 508€ 10 732€ 11 155€ 8 733€ 3 566€ 4 917€ 2 759€ 12 208€ 4 275€ 2 693€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
270 918 € 197 552 € 71 602 € -2 165 € 186 769 € 269 365 € 233 684 € 174 327 € 243 942 € 262 763 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
525 818 € 449 891 € 318 818 € 237 034 € 421 289 € 463 242 € 425 256 € 257 495 € 347 203 € 443 388 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
48 € 11 € 23 € 20 € 33 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
11 € 23 € 20 € 33 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
11€ 23€ 20€ 33€
42
XII.
Kurzové zisky
48€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
987 € 834 € 1 059 € 944 € 258 € 1 531 € 6 654 € 1 749 € 1 226 € 1 943 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
349 € 534 € 712 € 571 € 1 258 € 6 292 € 1 405 € 793 € 1 213 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 258€ 6 281€ 1 062€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
349€ 534€ 712€ 571€ 11€ 343€ 793€ 1 213€
52
O.
Kurzové straty
227€ 27€ 82€ 44€ 10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
411€ 273€ 347€ 291€ 258€ 273€ 318€ 334€ 433€ 730€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-939 € -834 € -1 059 € -944 € -258 € -1 531 € -6 643 € -1 726 € -1 206 € -1 910 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
269 979 € 196 718 € 70 543 € -3 109 € 186 511 € 267 834 € 227 041 € 172 601 € 242 736 € 260 853 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
72 969 € 52 894 € 24 816 € 8 179 € 49 675 € 65 182 € 57 926 € 40 667 € 54 619 € 63 715 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
74 258€ 57 299€ 25 756€ 9 942€ 37 856€ 51 116€ 71 134€ 77 321€ 35 601€ 68 238€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 289€ -4 405€ -940€ -1 763€ 11 819€ 14 066€ -13 208€ -36 654€ 19 018€ -4 523€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
197 010 € 143 824 € 45 727 € -11 288 € 136 836 € 202 652 € 169 115 € 131 934 € 188 117 € 197 138 €