Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALBA SR, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
499 817€ 770 865€ 564 074€ 818 699€ 987 497€ 1 039 315€ 815 124€ 736 918€ 324 417€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
508 220 € 790 736 € 583 795 € 828 723 € 999 416 € 1 055 457 € 826 528 € 742 367 € 333 168 € 351 973 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
215 564€ 207 331€ 159 398€ 177 288€ 271 072€ 246 509€ 201 122€ 285 077€ 57 769€ 120 255€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
280 561€ 562 678€ 404 234€ 632 167€ 700 614€ 771 182€ 601 219€ 427 971€ 223 457€ 165 119€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 692€ 856€ 442€ 2 771€ 405€ 1 166€ 977€ 311€ 554€ 118€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 463€ 4 114€ 1 459€ 2 353€ -4 210€ 4 120€ -305€ 77€ 2 977€ -1 981€
07
V.
Aktivácia
87€ 908€ 269€ 954€ 622€ 2 341€ 2 218€ 3 044€ 3 551€ 4 118€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 822€ 8 001€ 12 618€ 6 682€ 25 399€ 20 458€ 19 125€ 23 859€ 42 637€ 63 212€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
5 031€ 6 848€ 5 375€ 6 508€ 5 514€ 9 681€ 2 172€ 2 028€ 2 223€ 1 132€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
461 226 € 723 797 € 599 615 € 844 657 € 994 615 € 1 008 933 € 772 569 € 685 176 € 352 732 € 379 328 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
162 832€ 145 531€ 107 105€ 137 705€ 196 714€ 188 981€ 143 393€ 217 816€ 37 638€ 78 287€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
173 728€ 345 592€ 266 373€ 437 439€ 487 025€ 533 090€ 409 947€ 298 964€ 153 915€ 125 126€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-7€ -16€ -246€ -611€ -140€ 923€ 834€
14
D.
Služby
8 545€ 18 421€ 19 776€ 23 960€ 29 730€ 34 778€ 33 047€ 21 265€ 11 058€ 9 139€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
100 524 € 178 904 € 163 137 € 207 559 € 229 244 € 195 703 € 150 754 € 102 788 € 98 020 € 96 970 €
16
E.1.
Mzdové náklady
70 469€ 127 091€ 112 456€ 144 056€ 161 945€ 136 022€ 106 956€ 72 530€ 68 448€ 68 640€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 803€ 44 857€ 40 497€ 51 476€ 56 839€ 48 696€ 36 988€ 25 498€ 24 502€ 24 162€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 252€ 6 956€ 10 184€ 12 027€ 10 460€ 10 985€ 6 810€ 4 760€ 5 070€ 4 168€
20
F.
Dane a poplatky
1 295€ 3 097€ 3 262€ 2 943€ 3 291€ 3 419€ 3 017€ 2 410€ 2 453€ 2 517€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 693€ 22 211€ 22 065€ 22 473€ 25 944€ 18 933€ 17 127€ 14 244€ 14 005€ 14 576€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 693€ 22 211€ 22 065€ 22 473€ 25 944€ 18 933€ 17 127€ 14 244€ 14 005€ 14 576€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 722€ 5 053€ 12 036€ 6 347€ 19 125€ 18 974€ 11 249€ 22 430€ 32 668€ 49 145€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
59€ 721€ 1 274€ 81€ 12 299€ -134€ 374€ -1 950€ -1 412€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 828€ 4 274€ 5 877€ 5 203€ 4 072€ 2 896€ 3 246€ 4 051€ 4 925€ 4 980€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
46 994 € 66 939 € -15 820 € -15 934 € 4 801 € 46 524 € 53 959 € 57 191 € -19 564 € -27 355 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
156 262 € 266 350 € 172 564 € 216 675 € 255 645 € 268 609 € 217 921 € 177 601 € 85 697 € 75 077 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 € 1 947 € 2 € 708 € 5 € 8 € 628 € 6 631 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 8 € 10 € 10 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 8€ 10€ 10€
42
XII.
Kurzové zisky
3€ 1 947€ 2€ 708€ 618€ 6 621€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
399 € 2 322 € 248 € 1 864 € 1 578 € 5 517 € 283 € 1 760 € 287 € 286 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
194€ 2 088€ 7€ 1 481€ 907€ 5 163€ 4€ 1 479€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
205€ 234€ 241€ 383€ 671€ 354€ 279€ 281€ 287€ 286€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-399 € -2 319 € 1 699 € -1 862 € -870 € -5 517 € -278 € -1 752 € 341 € 6 345 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
46 595 € 64 620 € -14 121 € -17 796 € 3 931 € 41 007 € 53 681 € 55 439 € -19 223 € -21 010 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 167 € 10 138 € 702 € 9 767 € 10 888 € 10 117 € 962 € 2 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 167€ 10 138€ 702€ 9 767€ 10 888€ 10 117€ 962€ 2€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
38 428 € 54 482 € -14 121 € -17 796 € 3 229 € 31 240 € 42 793 € 45 322 € -20 185 € -21 012 €