Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Autogroup TT, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
9 159 124 € 8 719 800 € 7 263 080 € 7 232 553 € 7 005 885 € 6 808 998 € 8 298 629 € 7 269 586 € 6 410 157 € 6 977 044 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 130 436 € 4 979 479 € 5 580 065 € 4 490 451 € 4 797 765 € 4 020 438 € 4 392 698 € 4 549 620 € 4 648 406 € 4 628 057 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 840 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 840€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 770 436 € 4 288 145 € 4 888 731 € 4 490 451 € 4 797 765 € 4 020 438 € 4 392 698 € 4 549 620 € 4 648 406 € 4 627 217 €
012
A.II.1
Pozemky
669 228€ 669 228€ 669 228€ 669 228€ 669 228€ 669 228€ 669 228€ 669 228€ 669 228€ 669 228€
013
A.II.2
Stavby
2 136 458€ 2 329 894€ 2 502 213€ 2 733 321€ 2 657 685€ 2 869 157€ 3 085 073€ 3 298 390€ 3 304 360€ 3 508 338€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 949 760€ 1 283 528€ 1 715 770€ 1 087 902€ 1 142 760€ 482 053€ 619 594€ 582 002€ 674 818€ 449 651€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 990€ 5 495€ 1 520€ 328 092€ 18 803€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
360 000 € 691 334 € 691 334 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
360 000€ 691 334€ 691 334€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 018 620 € 3 734 667 € 1 678 234 € 2 661 348 € 2 142 947 € 2 786 827 € 3 903 076 € 2 719 193 € 1 752 356 € 2 346 464 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 034 671 € 2 512 873 € 1 272 804 € 2 143 750 € 1 520 310 € 2 016 753 € 2 820 313 € 1 889 054 € 1 384 736 € 1 692 532 €
035
B.I.1
Materiál
298 220€ 290 783€ 259 927€ 261 116€ 238 765€ 212 107€ 219 061€ 205 137€ 214 723€ 257 862€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
50 357€ 39 583€ 63 365€ 62 873€ 28 524€ 25 294€ 17 711€ 11 256€ 9 403€ 18 743€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
2 685 816€ 2 169 161€ 939 293€ 1 819 532€ 1 252 816€ 1 779 163€ 2 582 738€ 1 672 513€ 1 160 482€ 1 415 927€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
278€ 13 346€ 10 219€ 229€ 205€ 189€ 803€ 148€ 128€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
967 615 € 634 176 € 381 918 € 502 324 € 601 059 € 468 099 € 820 595 € 607 546 € 275 767 € 487 483 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
918 563 € 631 158 € 358 275 € 421 166 € 600 346 € 466 345 € 819 566 € 597 871 € 216 723 € 427 920 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
48 791€ 7 085€ 7 969€ 21 695€ 86 294€ 14 237€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
602€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
869 772€ 631 158€ 358 275€ 414 081€ 591 775€ 444 650€ 733 272€ 583 634€ 216 723€ 427 920€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
56 396€ 56 396€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
42 135€ 22 266€ 80 446€ 8 698€ 2 088€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 917€ 3 018€ 1 377€ 712€ 713€ 1 754€ 1 029€ 977€ 2 648€ 1 079€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 334 € 587 618 € 23 512 € 15 274 € 21 578 € 301 975 € 262 168 € 222 593 € 91 853 € 166 449 €
072
B.V.1.
Peniaze
16 236€ 26 687€ 19 800€ 13 149€ 16 934€ 19 290€ 11 714€ 12 487€ 11 559€ 14 374€
073
B.V.2.
Účty v bankách
98€ 560 931€ 3 712€ 2 125€ 4 644€ 282 685€ 250 454€ 210 106€ 80 294€ 152 075€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 068 € 5 654 € 4 781 € 80 754 € 65 173 € 1 733 € 2 855 € 773 € 9 395 € 2 523 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 068€ 5 654€ 4 781€ 4 206€ 8 723€ 1 733€ 2 855€ 773€ 9 095€ 2 523€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
76 548€ 56 450€ 300€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
9 159 124 € 8 719 800 € 7 263 080 € 7 232 553 € 7 005 885 € 6 808 998 € 8 298 629 € 7 269 586 € 6 410 157 € 6 977 044 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
636 417 € 1 197 534 € 716 327 € 611 427 € 1 274 370 € 1 082 725 € 964 769 € 877 510 € 506 802 € 252 573 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 398 000 € 398 000 € 398 000 € 398 000 € 398 000 € 398 000 € 398 000 € 398 000 € 398 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 398 000€ 398 000€ 398 000€ 398 000€ 398 000€ 398 000€ 398 000€ 398 000€ 398 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
39 800 € 39 800 € 39 800 € 39 800 € 39 800 € 39 800 € 36 051 € 12 711 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
39 800€ 39 800€ 39 800€ 39 800€ 39 800€ 39 800€ 36 051€ 12 711€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
234 289 € 176 347 € 88 692 € -145 427 € -305 970 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
234 289€ 176 347€ 88 692€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-145 427€ -305 970€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
591 617 € 759 734 € 278 527 € 173 627 € 602 281 € 468 578 € 442 026 € 466 799 € 254 229 € 160 543 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 505 968 € 7 493 766 € 6 541 253 € 6 621 126 € 5 731 515 € 5 183 977 € 6 686 603 € 5 639 859 € 5 046 178 € 5 762 333 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
132 868 € 96 354 € 108 118 € 99 647 € 112 046 € 1 385 856 € 2 001 170 € 2 605 734 € 3 134 424 € 3 586 978 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 162€ 1 259€ 3 686€ 2 517€ 4 511€ 5 165€ 2 575€ 5 672€ 3 770€ 2 494€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
31 707€ 7 210€ 16 162€ 24 880€ 13 869€ 1 284 721€ 1 900 962€ 2 500 698€ 3 062 818€ 3 569 312€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
95 999€ 87 885€ 88 270€ 72 250€ 93 666€ 95 970€ 97 633€ 99 364€ 67 836€ 15 172€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
69 641 € 69 641 € 69 641 € 69 641 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
69 641€ 69 641€ 69 641€ 69 641€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 325 023€ 1 742 399€ 1 712 779€ 1 125 406€ 1 331 213€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 621 492 € 3 027 071 € 1 381 396 € 2 209 946 € 2 398 650 € 2 953 317 € 3 461 693 € 2 562 952 € 1 634 717 € 2 070 695 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 323 850 € 2 590 275 € 1 000 927 € 1 940 650 € 2 190 239 € 2 085 194 € 2 655 313 € 1 664 912 € 953 676 € 1 488 240 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
702€ 424€ 1 079€ 119 088€ 96 208€ 9 199€ 113 281€ 5 018€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 323 148€ 2 589 851€ 999 848€ 1 821 562€ 2 094 031€ 2 075 995€ 2 542 032€ 1 659 894€ 953 676€ 1 488 240€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
56 396€ 56 396€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
103 860€ 92 965€ 91 869€ 110 535€ 82 296€ 78 755€ 68 089€ 59 243€ 54 503€ 50 027€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
68 551€ 60 918€ 60 104€ 64 362€ 53 286€ 51 285€ 43 784€ 37 359€ 32 876€ 30 140€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
104 006€ 267 390€ 211 853€ 80 927€ 65 874€ 119 196€ 92 063€ 147 168€ 26 630€ 7 873€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
21 225€ 15 523€ 16 643€ 13 472€ 6 955€ 618 887€ 602 444€ 654 270€ 510 636€ 438 019€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
71 529 € 59 193 € 35 006 € 62 473 € 51 055 € 54 756 € 51 360 € 38 321 € 28 707 € 28 117 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
64 171€ 52 110€ 26 854€ 54 684€ 44 168€ 48 288€ 44 560€ 33 493€ 26 016€ 25 989€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 358€ 7 083€ 8 152€ 7 789€ 6 887€ 6 468€ 6 800€ 4 828€ 2 691€ 2 128€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
623 455€ 470 380€ 777 980€ 701 907€ 801 356€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 661 960€ 2 028 728€ 2 456 333€ 2 352 106€ 1 037 195€ 790 048€ 1 172 380€ 432 852€ 248 330€ 76 543€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 739 € 28 500 € 5 500 € 542 296 € 647 257 € 752 217 € 857 177 € 962 138 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
437 336€ 542 297€ 647 257€ 752 217€ 857 178€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
16 739€ 28 500€ 5 500€ 104 960€ 104 960€ 104 960€ 104 960€ 104 960€