Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
2 020 933 € 2 393 691 € 2 140 058 € 2 082 019 € 2 174 733 € 1 602 049 € 764 499 € 479 309 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
9 000€ 4 000€ 15 578€ 27 777€ 25 430€ 53 644€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 998 041€ 2 364 454€ 2 113 417€ 2 046 889€ 2 139 605€ 1 536 209€ 727 730€ 406 696€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
11 250€ 27 850€ 14 000€ 29 700€ 16 500€ 37 583€ 11 000€ 18 009€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 642€ 1 387€ 3 641€ 1 430€ 3 050€ 480€ 339€ 960€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
2 031 984 € 2 394 311 € 2 142 336 € 2 061 849 € 2 076 668 € 1 591 917 € 758 723 € 475 982 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10 833€ 6 667€ 21 816€ 30 350€ 40 500€ 52 490€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 420€ 27 247€ 29 629€ 27 420€ 20 689€ 22 069€ 23 032€ 19 894€
11
C.
Služby
1 912 501€ 2 263 689€ 2 024 233€ 1 946 536€ 1 956 866€ 1 449 056€ 656 781€ 342 476€
12
D.
Osobné náklady
24 696€ 21 376€ 21 129€ 22 994€ 22 322€ 21 627€ 13 720€ 12 426€
13
E.
Dane a poplatky
11 031€ 10 554€ 7 569€ 4 655€ 10 015€ 850€ 496€ 497€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
31 296€ 16 728€ 24 376€ 42 824€ 41 327€ 60 687€ 8 248€ 14 427€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 537€ 47 999€ 16 593€ 7 875€ 12 261€ 30 566€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 503€ 6 718€ 7 974€ 2 878€ 3 633€ 7 278€ 3 685€ 3 206€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-11 051 € -620 € -2 278 € 20 170 € 98 065 € 10 132 € 5 776 € 3 327 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
48 120 € 73 518 € 57 722 € 70 266 € 155 812 € 62 511 € 32 847 € 45 480 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
5 € 1 € 1 € 1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
3 891 € 4 032 € 3 332 € 3 416 € 4 333 € 6 122 € 2 626 € 2 588 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 490€ 1 984€ 2 096€ 1 884€ 2 119€ 4 193€ 1 746€ 1 937€
32
N.
Kurzové straty
2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 399€ 2 048€ 1 236€ 1 532€ 2 214€ 1 929€ 880€ 651€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-3 886 € -4 032 € -3 332 € -3 416 € -4 332 € -6 121 € -2 625 € -2 588 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-14 937 € -4 652 € -5 610 € 16 754 € 93 733 € 4 011 € 3 151 € 739 €
36
P.
Daň z príjmov
212€ 5 346€ 2 542€ 6 633€ 21 941€ 2 880€ 2 880€ 2 142€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-15 149 € -9 998 € -8 152 € 10 121 € 71 792 € 1 131 € 271 € -1 403 €