Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
513 495 € 500 204 € 466 378 € 388 191 € 436 934 € 400 006 € 386 595 € 394 723 € 413 890 € 359 855 € 348 079 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
491 719€ 496 190€ 463 279€ 384 887€ 433 839€ 396 433€ 383 937€ 391 712€ 388 484€ 335 265€ 323 562€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 347€ 3 280€ 3 096€ 3 303€ 3 089€ 3 538€ 2 657€ 3 011€ 24 261€ 24 194€ 24 298€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
1 144€ 395€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16 429€ 734€ 3€ 1€ 6€ 35€ 1€ 1€ 1€ 219€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
453 983 € 459 263 € 440 761 € 377 166 € 411 299 € 378 427 € 363 973 € 367 126 € 386 282 € 339 249 € 335 417 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
369 978€ 371 305€ 350 188€ 290 216€ 325 753€ 295 717€ 285 465€ 296 695€ 290 222€ 245 251€ 236 401€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
9 091€ 7 232€ 6 742€ 7 519€ 6 835€ 8 704€ 6 441€ 6 677€ 6 082€ 5 484€ 6 746€
11
C.
Služby
31 629€ 30 733€ 29 653€ 29 848€ 30 110€ 30 054€ 28 527€ 18 948€ 47 702€ 47 813€ 48 381€
12
D.
Osobné náklady
43 058€ 44 209€ 44 008€ 41 747€ 45 554€ 42 350€ 43 115€ 44 462€ 42 020€ 40 416€ 39 602€
13
E.
Dane a poplatky
220€ 250€ 284€ 264€ 278€ 731€ 424€ 344€ 232€ 224€ 432€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
5 375€ 9 886€ 6 147€ 2 665€ 834€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7€ 159€ 1 425€ 104€ 871€ 1€ 24€ 61€ 3 021€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
59 512 € 40 941 € 25 617 € 11 025 € 25 635 € 21 579 € 22 622 € 27 597 € 27 608 € 20 606 € 12 662 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
86 368 € 90 200 € 79 792 € 60 607 € 74 230 € 65 496 € 66 161 € 72 403 € 69 883 € 61 306 € 56 332 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 095 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 095€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
4 566 € 1 545 € 1 849 € 1 671 € 1 378 € 3 708 € 3 532 € 4 155 € 4 627 € 5 196 € 5 221 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 556€ 134€ 826€ 1 498€ 2 085€ 2 825€ 3 340€ 3 753€
32
N.
Kurzové straty
35€ 3€ 16€ 34€ 4€ 4€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 975€ 1 545€ 1 846€ 1 655€ 1 244€ 2 882€ 2 000€ 2 070€ 1 802€ 1 852€ 1 464€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 566 € -1 545 € -1 849 € -1 671 € -1 378 € -2 613 € -3 532 € -4 155 € -4 627 € -5 196 € -5 221 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
54 946 € 39 396 € 23 768 € 9 354 € 24 257 € 18 966 € 19 090 € 23 442 € 22 981 € 15 410 € 7 441 €
36
P.
Daň z príjmov
11 539€ 8 315€ 4 991€ 1 964€ 5 111€ 4 106€ 4 009€ 5 157€ 5 056€ 3 390€ 1 711€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
43 407 € 31 081 € 18 777 € 7 390 € 19 146 € 14 860 € 15 081 € 18 285 € 17 925 € 12 020 € 5 730 €