Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 517 197 € 3 360 470 € 3 141 827 € 2 798 653 € 2 432 105 € 2 240 727 € 2 229 798 € 2 000 924 € 1 967 637 € 1 789 247 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 749 566 € 1 620 326 € 1 543 473 € 1 358 555 € 1 316 194 € 1 260 902 € 1 264 886 € 1 273 450 € 1 184 705 € 1 147 884 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
10 055 € 3 750 € 7 500 € 11 250 €
005
A.I.2
Software
7 095€ 3 750€ 7 500€ 11 250€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 960€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 739 511 € 1 620 326 € 1 543 473 € 1 358 555 € 1 316 194 € 1 260 902 € 1 261 136 € 1 265 950 € 1 173 455 € 1 147 884 €
012
A.II.1
Pozemky
164 133€ 154 875€ 140 985€ 100 105€ 100 105€ 100 104€ 100 105€ 100 105€ 100 105€ 100 105€
013
A.II.2
Stavby
841 471€ 874 293€ 933 381€ 746 213€ 763 610€ 778 829€ 798 345€ 711 444€ 731 140€ 748 930€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
501 545€ 426 452€ 395 638€ 443 467€ 383 709€ 313 199€ 293 121€ 311 934€ 273 440€ 230 079€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
232 362€ 164 706€ 73 469€ 68 770€ 68 770€ 68 770€ 69 565€ 142 467€ 68 770€ 68 770€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 737 424 € 1 717 404 € 1 580 540 € 1 421 115 € 1 105 072 € 961 671 € 945 198 € 704 659 € 761 019 € 625 671 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
118 775 € 108 823 € 94 879 € 102 706 € 81 452 € 68 778 € 51 547 € 31 068 € 31 683 € 17 342 €
032
B.I.1
Materiál
40 268€ 29 951€ 17 151€ 11 285€ 7 351€ 7 214€ 6 595€ 6 430€ 4 935€ 2 397€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
78 507€ 78 872€ 77 728€ 91 421€ 74 101€ 61 564€ 44 952€ 24 638€ 26 748€ 14 945€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
3 927 € 3 190 € 3 827 € 2 119 € 1 454 € 230 € 50 € 54 € 28 € 147 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 927€ 3 190€ 3 827€ 2 119€ 1 454€ 230€ 50€ 54€ 28€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 384 885 € 1 440 149 € 1 423 157 € 1 182 560 € 933 481 € 799 198 € 772 351 € 641 363 € 682 650 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 171 635€ 1 415 659€ 1 415 022€ 1 179 437€ 924 763€ 792 533€ 760 548€ 640 262€ 673 987€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
528€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
198 894€ 3 908€ 4 183€ 3 010€ 3 541€ 6 024€ 11 271€ 8 592€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
13 828€ 20 582€ 3 952€ 113€ 5 177€ 641€ 532€ 1 101€ 71€ 5 739€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
229 837 € 165 242 € 58 677 € 133 730 € 88 685 € 93 465 € 121 250 € 32 174 € 46 658 € 48 899 €
056
B.IV.1
Peniaze
24 823€ 7 295€ 8 908€ 5 906€ 9 378€ 15 312€ 5 439€ 1 199€ 1 412€ 2 114€
057
B.IV.2
Účty v bankách
205 014€ 157 947€ 49 769€ 127 824€ 79 307€ 78 153€ 89 205€ 30 975€ 45 246€ 46 785€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
26 606€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
30 207 € 22 740 € 17 814 € 18 983 € 10 839 € 18 154 € 19 714 € 22 815 € 21 913 € 15 692 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 558€ 1 506€ 1 715€ 1 858€ 1 802€ 2 084€ 2 755€ 2 559€ 674€ 592€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
26 649€ 21 234€ 16 099€ 14 266€ 8 158€ 10 041€ 15 744€ 18 918€ 17 586€ 14 400€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 859€ 879€ 6 029€ 1 215€ 1 338€ 3 653€ 700€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 517 197 € 3 360 470 € 3 141 827 € 2 798 653 € 2 432 105 € 2 240 727 € 2 229 798 € 2 000 924 € 1 967 637 € 1 789 247 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 177 380 € 1 941 893 € 1 486 947 € 1 143 774 € 839 063 € 696 007 € 626 784 € 602 363 € 570 845 € 570 790 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
463 920 € 463 920 € 463 920 € 463 920 € 463 920 € 463 920 € 463 920 € 463 920 € 463 920 € 463 920 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
463 920€ 463 920€ 463 920€ 463 920€ 463 920€ 463 920€ 463 920€ 463 920€ 463 920€ 463 920€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 1 328 € 2 395 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 2 395€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 470 006 € 1 015 060 € 671 888 € 367 176 € 224 119 € 154 897 € 130 476 € 98 958 € 98 903 € 64 186 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 470 006€ 1 015 060€ 671 888€ 367 176€ 224 119€ 154 897€ 130 476€ 98 958€ 98 903€ 64 186€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
235 487 € 454 946 € 343 172 € 304 711 € 143 057 € 69 223 € 24 421 € 31 518 € 55 € 33 650 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 208 488 € 1 416 359 € 1 654 880 € 1 654 879 € 1 593 042 € 1 544 720 € 1 603 014 € 1 398 561 € 1 396 792 € 1 218 457 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
51 906 € 52 022 € 50 592 € 42 086 € 40 287 € 52 284 € 43 539 € 23 806 € 30 765 € 24 581 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
49 906€ 50 022€ 48 592€ 40 086€ 38 387€ 52 284€ 43 539€ 23 806€ 30 765€ 24 581€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 900€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
171 848 € 160 586 € 137 908 € 166 671 € 140 955 € 133 632 € 114 679 € 110 803 € 87 305 € 74 579 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
50 294€ 51 567€ 19 585€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
14 862€ 19 469€ 24 374€ 22 673€ 19 200€ 13 443€ 7 849€ 2 923€ 2 598€ 1 155€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
131 088€ 114 987€ 89 621€ 122 786€ 98 493€ 92 631€ 31 746€ 33 183€ 49 301€ 61 486€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
25 898€ 26 130€ 23 913€ 21 212€ 23 262€ 27 558€ 24 790€ 23 130€ 15 821€ 11 938€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
757 264 € 941 875 € 1 174 741 € 1 377 681 € 1 306 764 € 1 162 672 € 1 076 413 € 932 744 € 851 946 € 669 269 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
319 254€ 346 192€ 561 512€ 526 254€ 399 188€ 363 680€ 339 222€ 175 006€ 286 334€ 254 841€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 614€ 2 399€ 879€ 1 875€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 011€ 169 512€ 208 916€ 431 803€ 518 803€ 492 803€ 438 803€ 495 000€ 354 000€ 211 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
140 514€ 134 800€ 155 566€ 125 127€ 121 286€ 113 020€ 101 431€ 73 205€ 63 586€ 61 515€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
86 458€ 84 754€ 79 095€ 75 851€ 71 592€ 68 985€ 61 523€ 42 356€ 37 206€ 34 952€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
88 644€ 91 577€ 70 578€ 104 207€ 85 808€ 46 629€ 54 867€ 62 155€ 34 544€ 43 193€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
120 383€ 115 040€ 99 074€ 114 439€ 110 087€ 77 555€ 77 953€ 82 623€ 75 397€ 61 893€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
4 000€ 4 500€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
227 470 € 257 876 € 291 639 € 63 941 € 105 036 € 196 132 € 368 383 € 331 208 € 426 776 € 450 028 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
81 674€ 102 998€ 126 482€ 22 845€ 63 940€ 105 036€ 146 131€ 187 228€ 228 323€ 269 419€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
145 796€ 154 878€ 165 157€ 41 096€ 41 096€ 91 096€ 222 252€ 143 980€ 198 453€ 180 609€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
131 329 € 2 218 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 218€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
82 483€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
48 846€