Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
689€ 769€ 1 755€ 1 694€ 1 504€ 1 813€ 1 599€ 2 314€ 1 332€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
387€ 430€ 980€ 946€ 839€ 843€ 987€ 1 568€ 792€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
302 € 339 € 775 € 748 € 665 € 970 € 612 € 746 € 540 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
148 503 € 175 845 € 235 879 € 257 928 € 251 177 € 255 196 € 272 134 € 240 373 € 242 508 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
148 503€ 175 845€ 235 879€ 257 928€ 251 177€ 255 196€ 272 134€ 240 373€ 242 508€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 010 853 € 838 760 € 1 018 754 € 987 992 € 954 175 € 808 832 € 601 611 € 606 197 € 495 260 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
320 660€ 316 950€ 360 994€ 322 453€ 353 638€ 341 694€ 344 329€ 332 842€ 340 631€
10
B.2
Služby
690 193€ 521 810€ 657 760€ 665 539€ 600 537€ 467 138€ 257 282€ 273 355€ 154 629€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-862 048 € -662 576 € -782 100 € -729 316 € -702 333 € -552 666 € -328 865 € -365 078 € -252 212 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
601 481 € 506 282 € 573 902 € 522 936 € 524 407 € 477 971 € 396 522 € 303 829 € 276 403 €
13
C.1
Mzdové náklady
424 794€ 357 574€ 400 963€ 365 226€ 370 413€ 345 398€ 287 457€ 220 621€ 198 501€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
11 968€ 9 968€ 12 968€ 12 468€ 9 468€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
145 733€ 117 321€ 136 124€ 123 875€ 125 898€ 112 258€ 93 368€ 71 342€ 66 109€
16
C.4
Sociálne náklady
18 986€ 21 419€ 23 847€ 21 367€ 18 628€ 20 315€ 15 697€ 11 866€ 11 793€
17
D
Dane a poplatky
1 622€ 25 614€ 1 843€ 13 889€ 3 422€ 10 927€ 6 831€ 973€ 1 010€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
142 987€ 140 252€ 145 406€ 146 132€ 144 453€ 128 594€ 132 655€ 164 271€ 104 321€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 574€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
316€ 180€ 918€ 442€ 80€ 426€ 35€ 2 561€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 668 407€ 1 437 942€ 1 552 169€ 1 546 452€ 1 425 535€ 1 114 376€ 978 954€ 802 536€ 678 324€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 548€ 32 828€ 39 573€ 44 437€ 26 695€ 19 462€ 20 990€ 10 468€ 8 169€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
30 405 € 70 210 € 8 427 € 89 300 € 24 145 € -75 670 € 93 056 € -42 083 € 16 574 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 6€ 28€ 18€ 14€
39
N
Nákladové úroky
3 123€ 4 186€ 4 838€ 2 413€ 3 117€ 4 511€ 5 301€ 7 182€ 7 823€
40
XI.
Kurzové zisky
4€
41
O
Kurzové straty
43€ 28€ 75€ 124€ 144€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
774€ 701€ 1 731€ 1 240€ 12 249€ 715€ 1 020€ 972€ 1 036€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-3 893 € -4 930 € -6 597 € -3 728 € -15 485 € -5 220 € -6 293 € -8 280 € -8 845 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
26 512 € 65 280 € 1 830 € 85 572 € 8 660 € -80 890 € 86 763 € -50 363 € 7 729 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
8 595 € 16 162 € 6 300 € 25 135 € 410 € -7 443 € 30 773 € -2 102 € -9 929 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
13 793€ 19 752€ 7 904€ 27 786€ 7 987€ 2 881€ 23 163€ 2 198€ 1 434€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-5 198€ -3 590€ -1 604€ -2 651€ -7 577€ -10 324€ 7 610€ -4 300€ -11 363€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
17 917 € 49 118 € -4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 658 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
4€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-4 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-4 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
26 512 € 65 280 € 1 830 € 85 572 € 8 660 € -80 890 € 86 763 € -50 363 € 7 725 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
17 917 € 49 118 € -4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 654 €