Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 755€ 1 694€ 1 504€ 1 813€ 1 599€ 2 314€ 1 332€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
980€ 946€ 839€ 843€ 987€ 1 568€ 792€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
775 € 748 € 665 € 970 € 612 € 746 € 540 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
235 879 € 257 928 € 251 177 € 255 196 € 272 134 € 240 373 € 242 508 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
235 879€ 257 928€ 251 177€ 255 196€ 272 134€ 240 373€ 242 508€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 018 754 € 987 992 € 954 175 € 808 832 € 601 611 € 606 197 € 495 260 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
360 994€ 322 453€ 353 638€ 341 694€ 344 329€ 332 842€ 340 631€
10
B.2
Služby
657 760€ 665 539€ 600 537€ 467 138€ 257 282€ 273 355€ 154 629€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-782 100 € -729 316 € -702 333 € -552 666 € -328 865 € -365 078 € -252 212 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
573 902 € 522 936 € 524 407 € 477 971 € 396 522 € 303 829 € 276 403 €
13
C.1
Mzdové náklady
400 963€ 365 226€ 370 413€ 345 398€ 287 457€ 220 621€ 198 501€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
12 968€ 12 468€ 9 468€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
136 124€ 123 875€ 125 898€ 112 258€ 93 368€ 71 342€ 66 109€
16
C.4
Sociálne náklady
23 847€ 21 367€ 18 628€ 20 315€ 15 697€ 11 866€ 11 793€
17
D
Dane a poplatky
1 843€ 13 889€ 3 422€ 10 927€ 6 831€ 973€ 1 010€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
145 406€ 146 132€ 144 453€ 128 594€ 132 655€ 164 271€ 104 321€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 574€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
918€ 442€ 80€ 426€ 35€ 2 561€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 552 169€ 1 546 452€ 1 425 535€ 1 114 376€ 978 954€ 802 536€ 678 324€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
39 573€ 44 437€ 26 695€ 19 462€ 20 990€ 10 468€ 8 169€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
8 427 € 89 300 € 24 145 € -75 670 € 93 056 € -42 083 € 16 574 €
38
X.
Výnosové úroky
2€ 6€ 28€ 18€ 14€
39
N
Nákladové úroky
4 838€ 2 413€ 3 117€ 4 511€ 5 301€ 7 182€ 7 823€
41
O
Kurzové straty
28€ 75€ 124€ 144€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 731€ 1 240€ 12 249€ 715€ 1 020€ 972€ 1 036€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-6 597 € -3 728 € -15 485 € -5 220 € -6 293 € -8 280 € -8 845 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 830 € 85 572 € 8 660 € -80 890 € 86 763 € -50 363 € 7 729 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
6 300 € 25 135 € 410 € -7 443 € 30 773 € -2 102 € -9 929 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
7 904€ 27 786€ 7 987€ 2 881€ 23 163€ 2 198€ 1 434€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-1 604€ -2 651€ -7 577€ -10 324€ 7 610€ -4 300€ -11 363€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 658 €
53
T
Mimoriadne náklady
4€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-4 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-4 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 830 € 85 572 € 8 660 € -80 890 € 86 763 € -50 363 € 7 725 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 470 € 60 437 € 8 250 € -73 447 € 55 990 € -48 261 € 17 654 €