Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARIETE service s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 753 624€ 2 624 994€ 2 589 014€ 2 607 393€ 3 231 592€ 773 829€ 4 367€ 4 750€ 630€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 354 501 € 5 370 060 € 5 485 024 € 2 955 956 € 3 249 714 € 773 843 € 4 367 € 4 750 € 630 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
1 535 728€ 1 791 221€ 1 720 609€ 1 689 741€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 217 896€ 833 773€ 868 405€ 917 652€ 3 231 592€ 773 829€ 4 367€ 4 750€ 630€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
83€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 600 794€ 2 745 066€ 2 896 010€ 348 563€ 18 122€ 14€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
5 364 957 € 5 334 512 € 5 460 323 € 2 905 669 € 3 236 888 € 770 488 € 406 € 277 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
800 715€ 762 673€ 648 919€ 430 086€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
8 441€ 7 772€ 5 668€ 4 334€ 15 736€ 6 043€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
767 167€ 687 794€ 650 834€ 860 444€ 1 508 755€ 570 850€ 202€ 33€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 183 088 € 1 122 972 € 1 245 973 € 1 254 241 € 1 702 491 € 192 771 €
16
E.1.
Mzdové náklady
966 084€ 910 940€ 1 019 802€ 1 020 206€ 1 333 333€ 140 001€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
209 166€ 200 918€ 210 842€ 224 394€ 342 801€ 45 400€
19
E.4.
Sociálne náklady
7 838€ 11 114€ 15 329€ 9 641€ 26 357€ 7 370€
20
F.
Dane a poplatky
889€ 2 374€ 3 136€ 11 312€ 1 770€ 778€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 604 657€ 2 750 927€ 2 905 793€ 345 252€ 8 136€ 46€ 204€ 244€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-10 456 € 35 548 € 24 701 € 50 287 € 12 826 € 3 355 € 4 367 € 4 344 € 353 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 177 301 € 1 166 755 € 1 283 593 € 1 312 529 € 1 707 101 € 196 936 € 4 367 € 4 548 € 597 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 406 € 3 940 € 2 149 € 2 336 € 1 521 € 1 118 € 250 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 406 € 3 940 € 2 149 € 2 336 € 1 521 € 1 118 € 250 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
5 406€ 3 940€ 2 149€ 2 336€ 1 521€ 1 118€ 250€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 724 € 17 485 € 18 372 € 7 380 € 1 335 € 379 € 137 € 141 € 140 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 359 € 8 698 € 1 405 € 4 624 € 598 € 3 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 359€ 8 698€ 1 405€ 4 624€ 598€ 3€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 365€ 8 787€ 16 967€ 2 756€ 735€ 376€ 137€ 141€ 140€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 318 € -13 545 € -16 223 € -5 044 € 186 € 739 € 113 € -139 € -140 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-11 774 € 22 003 € 8 478 € 45 243 € 13 012 € 4 094 € 4 480 € 4 205 € 213 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
471 € 5 179 € 2 916 € 11 102 € 2 761 € 986 € 970 € 105 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
4 140€ 5 981€ 21 491€ 4 522€ 2 880€ 986€ 970€ 105€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 669€ -802€ 2 916€ -10 389€ -1 761€ -2 880€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-12 245 € 16 824 € 5 562 € 34 141 € 10 251 € 4 094 € 3 494 € 3 235 € 108 €