Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Metsa Tissue Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
111 127 305€ 122 125 257€ 117 419 886€ 115 392 455€ 120 163 776€ 113 821 933€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
112 918 494 € 123 414 132 € 120 363 108 € 115 690 599 € 120 441 134 € 113 501 783 € 109 964 632 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 893 262€ 12 106 196€ 12 865 588€ 15 665 426€ 13 362 066€ 10 480 089€ 9 901 266€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
98 701 482€ 107 200 013€ 99 290 399€ 94 319 870€ 99 490 033€ 96 324 558€ 93 500 607€
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 532 561€ 2 819 048€ 5 263 899€ 5 407 159€ 5 933 168€ 5 447 260€ 4 978 333€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-387 630€ -586 154€ 1 764 605€ -603 158€ 690 662€ -849 922€ 474 916€
07
V.
Aktivácia
561 295€ 656 543€ 691 006€ 609 745€ 687 847€ 659 898€ 573 110€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
153 601€ 509 881€ 126 773€ 190 934€ 174 167€ 229 728€ 203 314€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 463 923€ 708 605€ 360 838€ 100 623€ 103 191€ 1 210 172€ 333 086€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
110 098 641 € 118 193 290 € 113 177 439 € 108 239 976 € 113 254 532 € 106 992 994 € 110 646 157 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 504 574€ 10 189 042€ 9 978 172€ 10 475 430€ 2 943 100€ 7 668 004€ 7 204 170€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
66 630 323€ 71 711 702€ 68 281 587€ 64 260 296€ 76 549 057€ 64 477 509€ 66 723 710€
13
C.
Opravné položky k zásobám
53 954€ 79 185€ 81 490€ 17 555€ 99 102€ 31 521€ 4 156€
14
D.
Služby
18 972 787€ 20 616 866€ 20 077 383€ 19 964 829€ 20 289 331€ 20 973 067€ 22 342 514€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 124 339 € 8 846 981 € 8 287 642 € 7 284 868 € 7 317 357 € 7 390 429 € 7 532 025 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 428 962€ 6 182 454€ 5 829 895€ 5 179 334€ 5 190 289€ 5 314 692€ 5 343 263€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 358 474€ 2 271 608€ 2 134 986€ 1 857 037€ 1 864 245€ 1 871 725€ 1 933 779€
19
E.4.
Sociálne náklady
336 903€ 392 919€ 322 761€ 248 497€ 262 823€ 204 012€ 254 938€
20
F.
Dane a poplatky
291 262€ 297 743€ 297 951€ 298 186€ 297 232€ 354 639€ 332 314€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 871 751€ 5 815 036€ 5 692 139€ 5 510 487€ 5 396 494€ 5 441 244€ 5 351 958€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 871 751€ 5 862 699€ 5 667 989€ 5 510 487€ 5 396 494€ 5 343 164€ 5 351 958€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-47 663€ 24 150€ 98 080€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 888€ 46 593€ 134 156€ 34 559€ 17 765€ 100 367€ 7 017€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
10 368€ 511€ 2 840€ 2 226€ -22 639€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
631 395€ 590 142€ 346 919€ 393 255€ 342 254€ 553 988€ 1 170 932€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 819 853 € 5 220 842 € 7 185 669 € 7 450 623 € 7 186 602 € 6 508 789 € -681 525 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 139 332 € 19 598 851 € 21 456 865 € 20 680 932 € 20 283 186 € 18 911 782 € 13 153 682 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
365 753 € 132 118 € 642 780 € 143 153 € 252 627 € 320 151 € 628 524 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
296 640€ 318 150€ 232 800€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 96 € 3 515 € 6 642 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
91€ 3 328€ 6 642€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 5€ 187€
42
XII.
Kurzové zisky
69 113€ 132 118€ 324 630€ 143 148€ 252 531€ 83 836€ 621 882€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
677 991 € 874 757 € 851 363 € 669 350 € 707 190 € 1 017 843 € 1 679 900 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
195 060€ 243 289€ 226 350€ 274 683€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
381 733 € 445 706 € 507 401 € 509 621 € 538 429 € 560 507 € 717 554 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
380 222€ 444 097€ 506 944€ 508 907€ 538 336€ 560 507€ 717 554€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 511€ 1 609€ 457€ 714€ 93€
52
O.
Kurzové straty
97 225€ 181 388€ 113 110€ 154 934€ 164 062€ 176 956€ 950 364€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 973€ 4 374€ 4 502€ 4 795€ 4 699€ 5 697€ 11 982€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-312 238 € -742 639 € -208 583 € -526 197 € -454 563 € -697 692 € -1 051 376 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 507 615 € 4 478 203 € 6 977 086 € 6 924 426 € 6 732 039 € 5 811 097 € -1 732 901 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
830 477 € 242 877 € 1 353 559 € 1 838 528 € 1 761 742 € 1 309 476 € -381 889 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 213 467€ 1 388 344€ 1 620 143€ 1 759 942€ 2 075 388€ 1 080 895€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-382 990€ -1 145 467€ -266 584€ 78 586€ -313 646€ 228 581€ -381 889€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 677 138 € 4 235 326 € 5 623 527 € 5 085 898 € 4 970 297 € 4 501 621 € -1 351 012 €