Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMOSS spol. s r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
689 343€ 1 036 323€ 2 383 172€ 4 302 194€ 2 169 064€ 3 527 325€ 3 439 140€ 3 944 894€ 4 811 829€ 2 320 716€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
988 509 € 1 544 136 € 2 647 388 € 4 379 762 € 2 573 690 € 3 654 270 € 3 679 942 € 4 077 305 € 4 664 147 € 3 460 709 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
52 656€ 54 628€ 74 146€ 64 230€ 59 604€ 31 015€ 422 463€ 128 657€ 110 093€ 19 308€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
73 142€ 46 806€ 126 884€ 233 507€ 165 603€ 176 530€ 158 235€ 119 818€ 119 417€ 125 681€
05
III.
Tržby z predaja služieb
560 965€ 933 304€ 2 174 308€ 3 999 049€ 1 939 859€ 3 319 781€ 2 830 784€ 3 579 610€ 4 582 319€ 2 175 727€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
27 657€ 116 809€
07
V.
Aktivácia
2 580€ 1 585€ 7 834€ 5 408€ 3 998€ 4 964€ 5 477€ 4 188€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
78 167€ 3 347€ 45 737€ 83€ 330 871€ 12€ 14 109€ 3€ 37 744€ 342 129€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
220 999€ 504 466€ 218 479€ 77 485€ 73 755€ 121 968€ 221 217€ 128 220€ -185 426€ 797 864€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 096 275 € 1 922 357 € 2 740 488 € 4 419 383 € 2 715 049 € 3 602 251 € 4 080 347 € 3 751 405 € 4 290 908 € 3 217 842 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
35 618€ 39 497€ 59 835€ 55 726€ 44 818€ 24 977€ 997 439€ 112 486€ 106 058€ 17 274€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
165 401€ 278 450€ 530 310€ 1 189 374€ 856 528€ 1 089 013€ 900 307€ 944 972€ 1 475 166€ 912 265€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-1 489€
14
D.
Služby
140 534€ 666 535€ 1 436 829€ 2 394 037€ 668 663€ 1 655 798€ 1 277 088€ 1 826 306€ 3 119 262€ 987 142€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
284 864 € 283 284 € 459 302 € 507 754 € 487 530 € 526 025 € 556 660 € 503 424 € 467 768 € 411 122 €
16
E.1.
Mzdové náklady
200 865€ 208 863€ 334 422€ 372 589€ 366 642€ 399 916€ 424 782€ 370 455€ 346 323€ 304 229€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
69 329€ 71 578€ 115 407€ 127 689€ 114 986€ 119 063€ 124 210€ 126 775€ 119 312€ 105 072€
19
E.4.
Sociálne náklady
14 670€ 2 843€ 9 473€ 7 476€ 5 902€ 7 046€ 7 668€ 6 194€ 2 133€ 1 821€
20
F.
Dane a poplatky
7 052€ 15 128€ 21 587€ 21 074€ 30 961€ 25 592€ 37 161€ 29 663€ 26 189€ 48 101€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
141 925€ 143 709€ 148 804€ 146 319€ 167 507€ 195 578€ 219 882€ 246 453€ 246 223€ 273 897€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
141 925€ 143 709€ 148 804€ 146 319€ 167 507€ 195 578€ 219 882€ 246 453€ 246 223€ 273 897€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
103 111€ 1 634€ 41 862€ 78 731€ 11€ 13 460€ 2€ 5 696€ 83 822€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
38 710€ 101 899€ -3 294€ 5 363€ 99 452€ 50 750€ -12 967€ -124 554€ -972 080€ -4 376€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
179 060€ 392 221€ 45 253€ 101 225€ 280 859€ 34 507€ 91 317€ 212 653€ -183 374€ 488 595€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-107 766 € -378 221 € -93 100 € -39 621 € -141 359 € 52 019 € -400 405 € 325 900 € 373 239 € 242 867 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
347 790 € 51 841 € 356 198 € 664 546 € 599 055 € 762 502 € 269 782 € 1 065 318 € 111 343 € 404 035 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 € 406 € 339 € 8 € 175 € 547 € 176 € 110 € 57 € 263 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 67 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 67€
42
XII.
Kurzové zisky
21€ 406€ 339€ 8€ 175€ 547€ 175€ 110€ 53€ 196€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 309 € 18 078 € 28 829 € 53 151 € 50 607 € 47 230 € 39 705 € 40 679 € 59 769 € 89 386 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 328 € 6 261 € 6 614 € 6 929 € 8 535 € 8 771 € 11 604 € 17 808 € 22 350 € 29 886 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 328€ 6 261€ 6 614€ 6 929€ 8 535€ 8 771€ 11 604€ 17 808€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
22 350€ 29 886€
52
O.
Kurzové straty
353€ 66€ 60€ 179€ 505€ 2 310€ 276€ 833€ 1 128€ 544€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 628€ 11 751€ 22 155€ 46 043€ 41 567€ 36 149€ 27 825€ 22 038€ 36 291€ 58 956€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-9 288 € -17 672 € -28 490 € -53 143 € -50 432 € -46 683 € -39 529 € -40 569 € -59 712 € -89 123 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-117 054 € -395 893 € -121 590 € -92 764 € -191 791 € 5 336 € -439 934 € 285 331 € 313 527 € 153 744 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
10 830 € -98 785 € 2 378 € -3 173 € 1 709 € 4 949 € 38 660 € 70 393 € 78 514 € 34 815 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
13 107€ 25 254€ 23 342€ 31 622€ 58 945€ 66 258€ 7 695€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
10 830€ -98 785€ 2 378€ -16 280€ -23 545€ -18 393€ 7 038€ 11 448€ 12 256€ 27 120€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-127 884 € -297 108 € -123 968 € -89 591 € -193 500 € 387 € -478 594 € 214 938 € 235 013 € 118 929 €