Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
29 588 497 € 31 325 768 € 30 851 602 € 27 647 297 € 26 499 280 € 26 514 274 € 24 325 444 € 21 577 459 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 649 628 € 421 250 € 301 194 € 395 129 € 416 679 € 453 418 € 504 763 € 371 790 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
126 411 € 227 188 € 211 372 € 225 094 € 217 792 € 214 428 € 260 319 € 272 141 €
005
A.I.2
Software
117 791€ 227 188€ 211 372€ 225 094€ 193 443€ 254 669€ 182 756€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
208 792€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 620€ 20 985€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
9 000€ 5 650€ 89 385€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
196 447 € 187 424 € 83 184 € 163 397 € 192 249 € 238 990 € 244 444 € 99 649 €
012
A.II.1
Pozemky
1 181€ 1 181€ 1 181€ 1 181€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
195 266€ 186 243€ 82 003€ 162 216€ 192 249€ 238 990€ 244 444€ 99 649€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
5 326 770 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 6 638 € 0 € 0 € 0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
5 320 132€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€ 6 638€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
23 847 550 € 30 834 222 € 30 507 387 € 27 212 223 € 26 043 664 € 26 006 061 € 23 758 022 € 21 106 341 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
40 808 € 53 307 € 46 276 € 98 472 € 205 342 € 118 507 € 125 838 € 118 786 €
035
B.I.1
Materiál
31 492€ 40 953€ 36 697€ 42 432€ 34 158€ 43 475€ 48 680€ 34 486€
039
B.I.5
Tovar
9 316€ 12 354€ 9 579€ 56 040€ 171 184€ 75 032€ 77 158€ 84 300€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
21 221 € 4 924 120 € 4 951 004 € 106 106 € 53 350 € 2 355 € 0 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 880 000€ 4 880 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
21 221€ 44 120€ 71 004€ 106 106€ 53 350€ 2 355€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 881 426 € 8 081 305 € 10 494 615 € 16 919 179 € 14 921 912 € 20 103 740 € 16 362 456 € 16 276 349 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 756 525 € 4 090 954 € 4 028 084 € 5 029 437 € 5 575 472 € 6 561 134 € 5 334 631 € 5 344 580 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
326 369€ 521 095€ 614 474€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 756 525€ 4 090 954€ 4 028 084€ 5 029 437€ 5 575 472€ 6 234 765€ 4 813 536€ 4 730 106€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 632 252€ 2 274 396€ 2 930 892€ 4 603 002€ 3 672 650€ 4 060 551€ 4 143 632€ 3 957 483€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
62€ 413 602€ 56 688€ 1 325€ 3 024€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 492 587€ 1 715 955€ 3 535 639€ 6 873 138€ 5 617 102€ 9 480 730€ 6 884 193€ 6 971 262€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
16 904 095 € 17 775 490 € 15 015 492 € 10 088 466 € 10 863 060 € 5 781 459 € 7 269 728 € 4 711 206 €
072
B.V.1.
Peniaze
283 659€ 116 492€ 67 217€ 40 385€ 41 480€ 43 298€ 29 308€ 28 597€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 620 436€ 17 658 998€ 14 948 275€ 10 048 081€ 10 821 580€ 5 738 161€ 7 240 420€ 4 682 609€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
91 319 € 70 296 € 43 021 € 39 945 € 38 937 € 54 795 € 62 659 € 99 328 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 759€ 141€ 1 364€ 4 833€ 304€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 129€ 33 565€ 27 591€ 27 714€ 28 987€ 42 833€ 35 093€ 11 905€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
54 431€ 36 731€ 15 289€ 12 231€ 8 586€ 7 129€ 27 262€ 87 423€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
29 588 497 € 31 325 768 € 30 851 602 € 27 647 297 € 26 499 280 € 26 514 274 € 24 325 444 € 21 577 459 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 989 751 € 2 121 028 € 2 042 313 € 1 475 772 € 2 179 638 € 2 568 040 € 1 899 286 € 1 427 487 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
66 979€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
33 531 € 33 531 € 33 531 € 33 531 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
33 531€ 33 531€ 33 531€ 33 531€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
599 497 € -105 052 € -476 889 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
599 497€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-105 052€ -476 889€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 024 723 € 1 860 549 € 1 676 782 € 1 520 151 € 1 814 438 € 2 202 840 € 1 534 086 € 1 062 287 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
26 598 746 € 29 204 740 € 28 809 289 € 26 171 475 € 24 319 594 € 23 945 381 € 22 424 246 € 20 148 618 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
482 € 478 € 681 € 351 € 57 € 202 € 4 881 € 5 002 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
482€ 478€ 681€ 351€ 57€ 202€ -111€ -243€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
4 992€ 5 245€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
26 539 140 € 29 155 880 € 28 687 662 € 26 062 680 € 24 042 143 € 23 913 494 € 22 390 726 € 20 106 306 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
26 212 893 € 28 898 463 € 28 180 144 € 25 862 798 € 23 852 219 € 23 539 446 € 22 122 400 € 19 946 410 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
27 308€ 10 531€ 5 761€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
26 212 893€ 28 898 463€ 28 180 144€ 25 862 798€ 23 852 219€ 23 512 138€ 22 111 869€ 19 940 649€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
82 984€ 83 365€ 73 270€ 72 537€ 68 701€ 53 751€ 55 952€ 67 479€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
55 662€ 54 133€ 48 998€ 48 232€ 42 785€ 42 625€ 35 769€ 35 737€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
187 601€ 119 919€ 385 250€ 79 113€ 78 438€ 277 672€ 176 605€ 56 680€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
59 066 € 47 770 € 120 946 € 108 444 € 277 394 € 31 685 € 28 639 € 37 310 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
48 066€ 41 850€ 45 396€ 33 869€ 31 761€ 27 935€ 28 639€ 37 310€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
11 000€ 5 920€ 75 550€ 74 575€ 245 633€ 3 750€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
58€ 612€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
50 € 48 € 853 € 1 912 € 1 354 €
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
1 912€ 1 354€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
50€ 48€ 853€