Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 053 182€ 6 037 368€ 5 810 816€ 5 735 560€ 5 716 302€ 5 689 110€ 5 102 405€ 4 531 283€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 925 764 € 6 512 481 € 6 252 087 € 6 091 970 € 5 973 695 € 5 945 893 € 5 102 405 € 4 531 283 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 464€ 26 609€ 9 538€ 2 831€ 1 336€ 2 571€ 7 057€ 3 921€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 017 718€ 6 010 759€ 5 801 278€ 5 732 728€ 5 714 966€ 5 686 539€ 4 854 523€ 4 305 338€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 250€ 2 500€ 10 767€ 9 750€ 16 210€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
856 332€ 472 613€ 430 504€ 356 411€ 257 393€ 247 033€ 240 825€ 205 814€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 435 510 € 4 373 448 € 4 303 121 € 4 556 393 € 3 826 172 € 3 323 133 € 3 211 533 € 3 312 418 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
92 591€ 72 538€ 48 059€ 93 154€ 26 224€ 1 433€ 3 924€ 3 517€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
300 553€ 360 851€ 367 779€ 431 934€ 399 947€ 410 538€ 367 033€ 363 794€
13
C.
Opravné položky k zásobám
36 096€ 36 629€
14
D.
Služby
1 560 741€ 1 423 287€ 1 582 078€ 1 635 781€ 1 440 991€ 1 403 628€ 1 356 489€ 1 501 441€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 675 662 € 1 813 504 € 1 571 350 € 1 612 778 € 1 376 441 € 1 282 156 € 1 288 622 € 1 292 807 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 203 765€ 1 317 083€ 1 144 553€ 1 187 247€ 1 025 991€ 942 469€ 948 465€ 947 228€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
433 695€ 460 617€ 396 198€ 396 494€ 322 246€ 315 879€ 316 763€ 319 764€
19
E.4.
Sociálne náklady
38 202€ 35 804€ 30 599€ 29 037€ 28 204€ 23 808€ 23 394€ 25 815€
20
F.
Dane a poplatky
135 646€ 4 127€ 3 779€ 3 930€ 3 282€ 3 465€ 4 053€ 3 635€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
230 541€ 208 736€ 189 754€ 199 972€ 228 274€ 190 597€ 168 102€ 119 034€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
230 541€ 208 736€ 189 754€ 199 972€ 228 274€ 190 597€ 168 102€ 119 034€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 525€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
20 938€ 53 113€ 2 296€ 1 521€ 7 209€ 2 928€ 949€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
418 838€ 437 292€ 494 405€ 540 694€ 343 804€ 31 316€ 20 382€ 27 241€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 490 254 € 2 139 033 € 1 948 966 € 1 535 577 € 2 147 523 € 2 622 760 € 1 890 872 € 1 218 865 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 099 297 € 4 180 692 € 3 776 804 € 3 538 061 € 3 849 140 € 3 873 511 € 3 134 134 € 2 440 507 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
157 420 € 263 731 € 241 304 € 98 996 € 219 748 € 234 980 € 109 391 € 183 911 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
157 420 € 263 731 € 236 709 € 98 949 € 219 718 € 234 944 € 109 391 € 183 911 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
194 086€ 93 107€ 149 546€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
157 420€ 263 731€ 236 709€ 98 949€ 219 718€ 40 858€ 16 284€ 34 365€
42
XII.
Kurzové zisky
4 595€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
47€ 30€ 36€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
25 462 € 21 050 € 20 261 € 13 615 € 11 089 € 12 540 € 11 706 € 13 175 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 800 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 800€
52
O.
Kurzové straty
28€ 33€ 1€ 132€ 97€ 2 456€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 462€ 21 050€ 20 233€ 11 782€ 11 088€ 12 408€ 11 609€ 10 719€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
131 958 € 242 681 € 221 043 € 85 381 € 208 659 € 222 440 € 97 685 € 170 736 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 622 212 € 2 381 714 € 2 170 009 € 1 620 958 € 2 356 182 € 2 845 200 € 1 988 557 € 1 389 601 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
597 489 € 521 165 € 493 227 € 100 807 € 541 744 € 642 360 € 454 471 € 327 314 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
574 590€ 494 281€ 458 125€ 152 100€ 592 738€ 649 708€ 454 724€ 334 438€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
22 899€ 26 884€ 35 102€ -51 293€ -50 994€ -7 348€ -253€ -7 124€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 024 723 € 1 860 549 € 1 676 782 € 1 520 151 € 1 814 438 € 2 202 840 € 1 534 086 € 1 062 287 €