Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EMOS SK s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
13 548 992€ 12 817 291€ 12 330 165€ 11 573 612€ 12 118 825€ 11 571 113€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
13 576 366 € 12 858 410 € 12 404 103 € 11 606 926 € 12 163 259 € 11 604 022 € 11 009 391 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 531 520€ 12 801 307€ 12 314 181€ 11 557 625€ 12 103 441€ 11 567 267€ 10 938 765€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
17 472€ 15 984€ 15 984€ 15 987€ 15 384€ 3 846€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 583€ 21 133€ 11 900€ 9 542€ 9 300€ 6 014€ 7 308€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
11 791€ 19 986€ 62 038€ 23 772€ 35 134€ 26 895€ 63 318€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
12 089 760 € 10 981 044 € 10 676 111 € 10 143 401 € 10 618 088 € 10 173 831 € 9 690 180 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 488 776€ 8 656 283€ 8 425 840€ 8 132 772€ 8 492 686€ 8 118 028€ 7 595 606€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
205 320€ 167 028€ 162 866€ 170 869€ 162 606€ 151 335€ 169 259€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
604 732€ 557 694€ 564 489€ 536 775€ 611 341€ 653 976€ 634 229€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 509 041 € 1 355 356 € 1 249 628 € 1 098 784 € 1 131 913 € 1 098 570 € 1 148 521 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 082 901€ 986 511€ 911 024€ 800 304€ 827 646€ 783 593€ 829 084€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
371 092€ 337 055€ 309 146€ 268 766€ 274 279€ 269 363€ 284 312€
19
E.4.
Sociálne náklady
55 048€ 31 790€ 29 458€ 29 714€ 29 988€ 45 614€ 35 125€
20
F.
Dane a poplatky
7 347€ 7 889€ 7 506€ 7 521€ 7 506€ 7 882€ 8 343€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
89 073€ 79 809€ 66 131€ 59 135€ 83 934€ 108 628€ 99 120€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
89 073€ 79 809€ 66 131€ 59 135€ 83 934€ 108 628€ 99 120€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
735€ 3 966€ 245€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 600€ 3 996€ 13 831€ -743€ 128€ 2 845€ 1 306€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
181 871€ 152 254€ 185 820€ 138 288€ 127 974€ 28 601€ 33 551€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 486 606 € 1 877 366 € 1 727 992 € 1 463 525 € 1 545 171 € 1 430 191 € 1 319 211 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 250 164 € 3 436 286 € 3 176 970 € 2 733 196 € 2 852 192 € 2 647 774 € 2 539 671 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
704 € 11 771 € 20 507 € 3 489 € 7 510 € 19 727 € 20 890 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
153 € 548 € 1 769 € 2 554 € 4 981 € 6 275 € 6 159 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 582€ 2 347€ 4 917€ 5 459€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
153€ 548€ 187€ 207€ 64€ 816€ 6 159€
42
XII.
Kurzové zisky
551€ 11 223€ 18 738€ 935€ 2 529€ 13 452€ 14 731€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 413 € 21 443 € 17 689 € 11 638 € 17 008 € 35 300 € 47 536 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
18 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
18€
52
O.
Kurzové straty
3 095€ 18 037€ 14 630€ 8 765€ 13 003€ 30 529€ 39 939€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 318€ 3 406€ 3 059€ 2 873€ 4 005€ 4 771€ 7 579€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 709 € -9 672 € 2 818 € -8 149 € -9 498 € -15 573 € -26 646 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 480 897 € 1 867 694 € 1 730 810 € 1 455 376 € 1 535 673 € 1 414 618 € 1 292 565 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
328 376 € 410 264 € 377 944 € 334 716 € 343 916 € 315 433 € 303 491 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
328 204€ 406 574€ 382 700€ 287 721€ 399 181€ 316 808€ 304 345€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
172€ 3 690€ -4 756€ 46 995€ -55 265€ -1 375€ -854€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 152 521 € 1 457 430 € 1 352 866 € 1 120 660 € 1 191 757 € 1 099 185 € 989 074 €