Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 957 991 € 11 513 322 € 9 979 436 € 8 711 503 € 7 372 705 € 6 612 599 € 5 276 607 € 5 419 655 € 4 409 186 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
11 002 190€ 11 785 395€ 9 733 227€ 8 698 786€ 7 440 026€ 6 585 522€ 5 678 781€ 5 004 975€ 4 332 651€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-64 759€ -297 380€ 191 916€ -7 388€ -73 800€ 17 731€ -409 704€ 408 069€ 75 153€
07
II.3
Aktivácia
20 560€ 25 307€ 54 293€ 20 105€ 6 479€ 9 346€ 7 530€ 6 611€ 1 382€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 044 200 € 7 538 229 € 6 736 437 € 5 856 226 € 4 879 712 € 4 467 314 € 3 662 602 € 3 563 124 € 2 849 284 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 167 084€ 6 751 945€ 5 956 064€ 5 049 384€ 4 090 260€ 3 839 835€ 3 282 202€ 3 063 808€ 2 467 795€
10
B.2
Služby
877 116€ 786 284€ 780 373€ 806 842€ 789 452€ 627 479€ 380 400€ 499 316€ 381 489€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 913 791 € 3 975 093 € 3 242 999 € 2 855 277 € 2 492 993 € 2 145 285 € 1 614 005 € 1 856 531 € 1 559 902 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
2 953 765 € 2 979 096 € 2 851 179 € 2 364 894 € 2 053 979 € 1 707 714 € 1 389 809 € 1 595 097 € 1 260 137 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 122 395€ 2 138 050€ 2 051 867€ 1 705 869€ 1 474 482€ 1 234 832€ 1 006 161€ 1 230 090€ 934 880€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
741 220€ 745 507€ 717 229€ 592 866€ 518 644€ 416 678€ 340 539€ 325 456€ 290 630€
16
C.4
Sociálne náklady
90 150€ 95 539€ 82 083€ 66 159€ 60 853€ 56 204€ 43 109€ 39 551€ 34 627€
17
D
Dane a poplatky
36 472€ 37 401€ 37 602€ 37 453€ 26 003€ 21 107€ 28 914€ 18 804€ 12 092€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
276 198€ 326 818€ 269 319€ 296 334€ 360 259€ 275 139€ 221 138€ 332 812€ 430 583€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
97 343€ 219 029€ 121 352€ 79 631€ 68 919€ 200 159€ 52 587€ 73 322€ 121 210€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
55 055€ 201 760€ 80 488€ 60 673€ 55 775€ 149 383€ 46 759€ 60 136€ 83 590€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-1 010€ 110€ -511€ 23 557€ -35 003€ 14 779€ 9 808€ -636€ -20 621€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
88 925€ 130 229€ 150 431€ 180 065€ 204 732€ 190 770€ 100 289€ 112 814€ 195 239€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 036€ 26 811€ 23 597€ 33 624€ 49 283€ 17 886€ 11 658€ 11 280€ 72 518€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
746 543 € 752 355 € 253 108 € 298 438 € 256 348 € 350 206 € 58 795 € 25 174 € 38 052 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
18 504 € 11 074 € 15 670 € 73 819 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
18 504€ 11 074€ 15 670€ 73 819€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
30 902€ 4 340€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 11€
39
N
Nákladové úroky
41 496€ 25 324€ 20 139€ 24 055€ 20 870€ 27 849€ 11 169€ 15 104€ 31 616€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 3€ 0€ 99€ 147€ 158€ 812€ 945€ 1 652€
41
O
Kurzové straty
23€ 227€ 125€ 84€ 457€ 215€ 382€ 1 084€ 1 353€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 361€ 1 376€ 0€ 0€ 0€ 0€ 164€ 3€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 190€ 14 030€ 7 446€ 8 118€ 10 276€ 8 610€ 10 641€ 8 147€ 4 350€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
2 058 € -22 788 € -12 040 € 41 661 € -31 456 € -36 516 € -21 216 € -23 382 € -35 656 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
748 601 € 729 567 € 241 068 € 340 099 € 224 892 € 313 690 € 37 579 € 1 792 € 2 396 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
156 428 € 153 516 € 47 643 € 59 368 € 50 438 € 69 055 € 7 674 € -18 € -838 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
159 029€ 154 966€ 49 492€ 61 144€ 50 692€ 71 965€ 14 694€ 5 012€ 1 666€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 601€ -1 450€ -1 849€ -1 776€ -254€ -2 910€ -7 020€ -5 030€ -2 504€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
592 173 € 576 051 € 193 425 € 280 731 € 174 454 € 244 635 € 29 905 € 1 810 € 3 234 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€ 0€ 9 620€
53
T
Mimoriadne náklady
0€ 0€ 6 086€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 € 0 € 3 534 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 € 0 € 3 534 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
748 601 € 729 567 € 241 068 € 340 099 € 224 892 € 313 690 € 37 579 € 1 792 € 5 930 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
592 173 € 576 051 € 193 425 € 280 731 € 174 454 € 244 635 € 29 905 € 1 810 € 6 768 €