Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
9 819 105€ 7 726 503€ 6 312 409€ 7 907 171€ 7 703 420€ 7 746 195€ 7 204 860€ 6 437 311€ 5 103 962€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
9 892 623 € 7 870 212 € 6 574 720 € 8 119 434 € 8 413 632 € 8 142 411 € 7 537 822 € 6 801 069 € 5 350 445 € 4 640 359 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
9 176 196€ 7 179 470€ 5 810 022€ 7 392 619€ 7 297 326€ 7 365 304€ 6 851 470€ 6 128 738€ 4 829 751€ 4 194 292€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
642 908€ 547 033€ 502 387€ 514 552€ 406 094€ 380 891€ 353 390€ 308 573€ 274 212€ 244 716€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
14 590€ -5 801€ 29 200€ -1 657€ 77 360€ 3 368€ 10 673€ 7 510€ 1 874€ 4 155€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
66 442€ 125 018€ 137 283€ 497 032€ 331 319€ 273 274€ 293 360€ 185 993€ 158 048€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
58 929€ 83 068€ 108 093€ 76 637€ 135 820€ 61 529€ 49 015€ 62 888€ 58 615€ 39 148€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
9 729 329 € 7 917 512 € 6 650 826 € 8 044 751 € 8 265 082 € 7 959 872 € 7 378 270 € 6 645 798 € 5 222 134 € 4 537 390 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 140 724€ 6 457 912€ 5 280 248€ 6 642 791€ 6 559 340€ 6 556 671€ 6 031 412€ 5 460 253€ 4 270 373€ 3 661 330€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
130 647€ 100 654€ 93 668€ 94 889€ 107 284€ 94 386€ 72 663€ 64 537€ 70 519€ 71 131€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
351 109€ 389 660€ 214 160€ 264 006€ 372 104€ 360 475€ 391 137€ 342 956€ 343 650€ 341 543€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
638 328 € 559 248 € 557 663 € 551 440 € 443 561 € 394 532 € 511 168 € 399 402 € 274 129 € 239 771 €
16
E.1.
Mzdové náklady
459 241€ 401 552€ 408 843€ 397 011€ 319 549€ 282 739€ 408 079€ 309 412€ 196 641€ 172 580€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
155 336€ 136 426€ 131 539€ 135 924€ 108 084€ 97 474€ 90 625€ 79 191€ 67 983€ 59 655€
19
E.4.
Sociálne náklady
23 751€ 21 270€ 17 281€ 18 505€ 15 928€ 14 319€ 12 464€ 10 799€ 9 505€ 7 536€
20
F.
Dane a poplatky
43 137€ 35 705€ 20 913€ 17 496€ 10 392€ 9 765€ 9 195€ 9 399€ 7 725€ 6 945€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
181 049€ 160 083€ 174 558€ 179 795€ 165 463€ 123 854€ 115 005€ 108 191€ 70 783€ 70 644€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
181 049€ 160 083€ 174 558€ 179 795€ 165 463€ 123 854€ 115 005€ 108 191€ 70 783€ 70 644€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
30 021€ 148 630€ 114 213€ 449 717€ 291 949€ 235 810€ 242 490€ 171 688€ 137 506€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 131€ 616€ -382€ -4 034€ -11 748€ -12 281€ -876€ 3 728€ 4 398€ 3 911€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
241 204€ 183 613€ 161 368€ 184 155€ 168 969€ 140 521€ 12 756€ 14 842€ 8 869€ 4 609€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
163 294 € -47 300 € -76 106 € 74 683 € 148 550 € 182 539 € 159 552 € 155 271 € 128 311 € 102 969 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 211 214 € 772 476 € 753 533 € 903 828 € 742 052 € 738 031 € 720 321 € 577 075 € 421 295 € 369 159 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
27 € 3 € 4 € 6 € 11 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
27 € 3 € 4 € 6 € 11 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
27€ 3€ 4€ 6€ 11€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
15 859 € 14 302 € 17 440 € 26 905 € 22 278 € 18 970 € 19 264 € 15 742 € 18 228 € 19 697 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 021 € 6 879 € 9 531 € 18 536 € 15 313 € 10 503 € 7 949 € 9 059 € 7 623 € 10 617 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 021€ 6 879€ 9 531€ 18 536€ 15 313€ 10 503€ 7 949€ 9 059€ 7 623€ 10 617€
52
O.
Kurzové straty
1€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 838€ 7 423€ 7 909€ 8 369€ 6 965€ 8 467€ 11 315€ 6 683€ 10 605€ 9 079€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-15 859 € -14 302 € -17 440 € -26 905 € -22 278 € -18 943 € -19 261 € -15 738 € -18 222 € -19 686 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
147 435 € -61 602 € -93 546 € 47 778 € 126 272 € 163 596 € 140 291 € 139 533 € 110 089 € 83 283 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
78 107 € 22 012 € 11 750 € 45 187 € 59 883 € 61 945 € 31 926 € 34 519 € 25 090 € 20 303 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
78 172€ 21 727€ 12 213€ 44 170€ 57 304€ 59 600€ 32 481€ 35 270€ 25 903€ 24 420€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-65€ 285€ -463€ 1 017€ 2 579€ 2 345€ -555€ -751€ -813€ -4 117€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
69 328 € -83 614 € -105 296 € 2 591 € 66 389 € 101 651 € 108 365 € 105 014 € 84 999 € 62 980 €