Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 111 105€ 7 493 064€ 4 838 837€ 6 486 277€ 7 356 860€ 6 179 581€ 4 249 863€ 3 717 314€ 2 726 446€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 104 841 € 7 487 403 € 4 818 151 € 6 477 320 € 7 340 475 € 6 153 316 € 4 244 138 € 3 710 856 € 2 719 101 € 2 164 854 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
825 867€ 51 776€ 12 716€ 8 010€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
7 953 875€ 6 596 986€ 4 681 859€ 6 164 727€ 7 313 010€ 6 139 411€ 4 201 879€ 3 707 673€ 2 682 370€ 2 157 541€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
108 364€ 64 521€ 65 310€ 307 787€ 4 465€ 13 648€ 29 542€ 3 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
42 602€ 29€ 19 206€ 4 806€ 23 000€ 257€ 1€ 183€ 28 721€ 7 313€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
7 691 545 € 7 313 968 € 4 725 552 € 6 208 079 € 7 043 472 € 6 005 766 € 4 184 121 € 3 714 301 € 2 662 925 € 2 107 064 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
827 725€ 51 530€ 15 600€ 6 640€ 1 595€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 652 706€ 2 951 861€ 2 335 802€ 3 473 094€ 4 220 643€ 3 658 652€ 2 564 099€ 2 184 382€ 1 584 112€ 1 185 860€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 733 453€ 3 274 071€ 2 110 759€ 2 469 503€ 2 572 238€ 2 157 949€ 1 397 974€ 1 191 367€ 926 922€ 785 947€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
86 703 € 111 310 € 89 439 € 97 469 € 89 258 € 62 647 € 78 402 € 85 883 € 77 885 € 53 244 €
16
E.1.
Mzdové náklady
55 457€ 75 466€ 62 600€ 69 433€ 64 163€ 44 299€ 56 121€ 61 388€ 55 549€ 38 952€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 439€ 26 481€ 21 961€ 24 334€ 21 811€ 15 215€ 19 713€ 21 568€ 19 486€ 12 334€
19
E.4.
Sociálne náklady
11 807€ 9 363€ 4 878€ 3 702€ 3 284€ 3 133€ 2 568€ 2 927€ 2 850€ 1 958€
20
F.
Dane a poplatky
8 062€ 7 151€ 6 147€ 6 177€ 7 463€ 4 676€ 5 484€ 4 885€ 8 036€ 5 447€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
118 218€ 118 823€ 130 958€ 135 153€ 116 505€ 101 697€ 59 200€ 73 016€ 57 909€ 53 353€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
118 218€ 118 823€ 130 958€ 135 153€ 116 505€ 101 697€ 59 200€ 73 016€ 57 909€ 53 353€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 498€ 24 179€ 18 525€ 53 931€ 8 333€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
81 905€ 23 027€ 917€ 2 504€ 37 365€ 1 620€ 9 431€ 174 768€ 1 421€ 13 285€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
413 296 € 173 435 € 92 599 € 269 241 € 297 003 € 147 550 € 60 017 € -3 445 € 56 176 € 57 790 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
567 716 € 369 196 € 235 544 € 222 130 € 520 129 € 322 810 € 236 922 € 331 924 € 172 706 € 184 139 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 265 € 5 661 € 20 686 € 8 958 € 16 385 € 26 318 € 5 725 € 6 457 € 7 345 € 6 183 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
1 577 € 16 000 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
1 577€ 16 000€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 4 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 4€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
543€ 231€ 3€ 2€ 1€ 8€ -78€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5 717€ 5 657€ 20 453€ 8 955€ 14 806€ 10 317€ 5 725€ 6 457€ 7 337€ 6 261€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
47 952 € 46 566 € 33 641 € 38 318 € 32 029 € 30 838 € 18 083 € 16 845 € 21 001 € 17 483 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
9 479 € 8 216 € 8 630 € 8 039 € 8 011 € 7 309 € 3 413 € 5 034 € 6 050 € 7 222 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
9 479€ 8 216€ 8 630€ 8 039€ 8 011€ 7 309€ 3 413€ 5 034€ 6 050€ 7 222€
52
O.
Kurzové straty
2 021€ 5 335€ 729€ 2 241€ 2 004€ 922€ 1 343€ 340€ 1 021€ 45€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
36 452€ 33 015€ 24 282€ 28 038€ 22 014€ 22 607€ 13 327€ 11 471€ 13 930€ 10 216€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-41 687 € -40 905 € -12 955 € -29 360 € -15 644 € -4 520 € -12 358 € -10 388 € -13 656 € -11 300 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
371 609 € 132 530 € 79 644 € 239 881 € 281 359 € 143 030 € 47 659 € -13 833 € 42 520 € 46 490 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
92 493 € 30 710 € 17 631 € 51 317 € 62 913 € 30 715 € 21 018 € 16 259 € 9 994 € 2 174 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
92 493€ 30 710€ 17 631€ 51 317€ 62 913€ 30 715€ 21 018€ 16 259€ 9 994€ 2 174€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
279 116 € 101 820 € 62 013 € 188 564 € 218 446 € 112 315 € 26 641 € -30 092 € 32 526 € 44 316 €