Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
24 041 641€ 48 200 537€ 17 534 004€ 45 248 075€ 64 837 464€ 67 529 731€ 46 027 347€ 29 126 325€ 20 521 339€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
24 768 575 € 51 381 719 € 31 392 861 € 53 313 219 € 66 957 115 € 74 148 711 € 55 328 876 € 33 444 585 € 22 566 192 € 8 640 662 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
21 927 081€ 41 273 258€ 12 672 164€ 18 263 839€ 9 924 731€ 14 109 952€ 14 461 994€ 12 166 007€ 11 622 306€ 3 833 217€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 819 998€ 6 389 663€ 3 458 549€ 13 385 854€ 37 214 855€ 38 053 354€ 18 580 970€ 5 829 264€ 4 975 201€ 50 696€
05
III.
Tržby z predaja služieb
294 562€ 537 616€ 1 403 291€ 13 598 382€ 17 697 877€ 15 366 425€ 12 984 382€ 11 131 054€ 3 923 832€ 3 665 944€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
5 116 159€ 6 227 974€ -1 666 470€ -3 649 858€ 5 963 204€ 2 784 330€ 1 033 592€ 26 631€
07
V.
Aktivácia
681 003€ 256 789€ 85 490€ 820 970€ 722 603€ 1 155 541€ 1 180 742€ 320 205€ 569 339€ 145 241€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
43 214€ 28 516€ 476 785€ 1 084 689€ 2 926 227€ 1 262 079€ 1 038 037€ 256 470€ 911 859€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 717€ 2 924 393€ 8 628 692€ 539 415€ 1 978 830€ 6 187 070€ 895 505€ 175 688€ 185 452€ 7 074€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
24 296 559 € 49 784 541 € 31 737 555 € 50 409 050 € 57 214 668 € 61 748 046 € 48 298 568 € 30 886 533 € 25 802 903 € 8 593 299 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 254 511€ 32 380 941€ 11 705 673€ 14 316 098€ 7 777 717€ 8 300 759€ 10 412 242€ 8 326 544€ 9 314 770€ 3 188 528€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 079 136€ 2 664 555€ 5 878 582€ 17 597 308€ 23 974 882€ 22 398 348€ 16 134 538€ 8 633 537€ 5 423 016€ 1 871 684€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 315€ -18 099€ 19 093€ 155€
14
D.
Služby
3 681 734€ 11 178 621€ 4 405 028€ 10 699 041€ 16 391 829€ 13 711 308€ 12 127 647€ 5 894 859€ 5 333 139€ 1 043 335€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
252 113 € 186 832 € 1 280 918 € 6 444 339 € 7 713 921 € 9 384 129 € 7 751 188 € 6 828 505 € 5 135 025 € 1 773 025 €
16
E.1.
Mzdové náklady
180 319€ 133 285€ 908 273€ 4 527 212€ 5 524 085€ 6 753 438€ 5 619 591€ 4 872 053€ 3 597 467€ 1 275 166€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
7 800€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
67 453€ 49 745€ 325 537€ 1 666 297€ 1 968 335€ 2 405 135€ 1 903 180€ 1 741 516€ 1 312 107€ 441 946€
19
E.4.
Sociálne náklady
4 341€ 3 802€ 47 108€ 243 030€ 221 501€ 225 556€ 228 417€ 214 936€ 225 451€ 55 913€
20
F.
Dane a poplatky
42 932€ 43 862€ 79 572€ 79 302€ 129 224€ 154 773€ 122 101€ 83 234€ 117 189€ 45 539€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 551€ 4 850€ 46 782€ 582 290€ 448 420€ 363 812€ 443 037€ 228 131€ 184 421€ 58 635€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 551€ 4 850€ 46 782€ 582 290€ 448 420€ 363 812€ 443 037€ 228 131€ 184 421€ 58 635€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 293€ 8 309€ 405 377€ 601 044€ 1 448 977€ 622 746€ 224 443€ 118 993€ 475 847€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
1 898 556€ 69 482€ 466 518€ 52 951€ 47 215€ -132 518€ -148€ 487 361€ 32 806€ 45 389€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
33 733€ 3 255 398€ 7 866 173€ 232 344€ 130 416€ 6 118 458€ 683 902€ 198 018€ 124 451€ 91 162€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
472 016 € 1 597 178 € -344 694 € 2 904 169 € 9 742 447 € 12 400 665 € 7 030 308 € 2 558 052 € -3 236 711 € 47 363 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 707 263 € 2 233 209 € 746 370 € 9 684 572 € 15 749 168 € 20 624 999 € 14 495 550 € 9 394 019 € 2 034 252 € 1 618 027 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
929 922 € 3 901 906 € 8 473 920 € 14 704 464 € 1 569 849 € 1 410 455 € 550 614 € 856 024 € 390 156 € 17 516 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 803 770€ 7 410 242€ 490 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
655 176 € 394 157 € 489 861 € 223 028 € 124 567 € 134 125 € 36 157 € 7 910 € 5 018 € 924 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
566 019€ 188 955€ 4 230€ 9 041€ 48 829€ 35 559€ 6 999€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
89 157€ 205 202€ 485 631€ 213 987€ 124 567€ 85 296€ 598€ 911€ 5 018€ 924€
42
XII.
Kurzové zisky
185 330€ 599 470€ 378 847€ 730 342€ 1 279 233€ 1 220 737€ 511 143€ 358 111€ 385 138€ 16 589€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
89 416€ 104 509€ 194 970€ 13 751 094€ 166 049€ 55 593€ 3 314€ 3€ 3€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
796 990 € 4 120 973 € 9 422 108 € 1 810 379 € 1 817 881 € 2 461 769 € 1 268 261 € 1 080 531 € 518 201 € 145 759 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
2 803 750€ 7 476 506€ 490 000€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
288 670 € 317 553 € 594 075 € 722 108 € 595 757 € 447 399 € 216 249 € 164 091 € 104 461 € 11 518 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
114 973€ 28 174€ 35 419€ 188 949€ 12 184€ 76 705€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
173 697€ 289 379€ 558 656€ 722 108€ 595 757€ 258 450€ 204 065€ 87 386€ 104 461€ 11 518€
52
O.
Kurzové straty
281 471€ 487 041€ 534 308€ 692 322€ 997 966€ 1 776 910€ 842 557€ 261 681€ 222 193€ 33 770€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
226 849€ 512 629€ 817 219€ 395 949€ 224 158€ 237 460€ 209 455€ 164 759€ 191 547€ 100 471€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
132 932 € -219 067 € -948 188 € 12 894 085 € -248 032 € -1 051 314 € -717 647 € -224 507 € -128 045 € -128 243 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
604 948 € 1 378 111 € -1 292 882 € 15 798 254 € 9 494 415 € 11 349 351 € 6 312 661 € 2 333 545 € -3 364 756 € -80 880 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
149 201 € 278 914 € -155 347 € 3 434 585 € 2 099 541 € 2 340 999 € 1 638 906 € -146 461 € -20 514 € -4 075 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 043 213€ 634 175€ 305 137€ 842 589€ 1 797 492€ 2 144 581€ 1 625 700€ 551 477€ 2 883€ 4 865€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-894 012€ -355 261€ -460 484€ 2 591 996€ 302 049€ 196 418€ 13 206€ -697 938€ -23 397€ -8 940€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
455 747 € 1 099 197 € -1 137 535 € 12 363 669 € 7 394 874 € 9 008 352 € 4 673 755 € 2 480 006 € -3 344 242 € -76 805 €