Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
285 777 138€ 237 058 492€ 230 260 858€ 196 564 853€ 235 049 241€ 211 985 219€ 205 687 153€ 233 534 700€ 197 976 420€ 186 282 430€ 186 117 950€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
287 517 480 € 237 573 323 € 230 920 304 € 197 273 493 € 235 601 226 € 212 322 033 € 205 980 668 € 234 577 266 € 199 259 247 € 186 698 086 € 186 663 279 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
279 151 790€ 227 989 750€ 221 872 837€ 190 154 415€ 226 787 184€ 207 531 490€ 201 498 570€ 229 316 860€ 193 445 431€ 181 897 503€ 181 838 054€
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 625 347€ 9 068 742€ 8 388 021€ 6 410 438€ 8 262 057€ 4 453 728€ 4 188 584€ 4 217 841€ 4 530 989€ 4 384 927€ 4 279 895€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
1 127 616€
07
V.
Aktivácia
303 950€ 72 858€ 98 545€ 445 013€ 1 127 086€ 110 697€ 312 813€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
416 931€ 108 055€ 165 482€ 75 426€ 21 940€ 85 074€ 43 454€ 511 403€ 56 111€ 224 382€ 43 137€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
195 796€ 406 776€ 493 964€ 633 214€ 226 095€ 178 883€ 151 515€ 86 149€ 99 630€ 80 577€ 189 380€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
283 524 726 € 234 247 188 € 228 485 694 € 197 455 646 € 234 484 511 € 210 635 915 € 205 539 312 € 232 881 271 € 194 954 743 € 181 719 940 € 183 857 292 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
239 496 437€ 190 851 680€ 186 121 953€ 161 016 993€ 195 885 498€ 179 463 263€ 175 320 808€ 203 444 147€ 169 193 639€ 159 867 577€ 162 237 439€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-65 929€ -68 387€ -2 916€ 0€ 395 033€ -49 377€ -53 152€
14
D.
Služby
16 139 841€ 16 949 192€ 16 021 091€ 12 380 627€ 14 404 714€ 5 713 366€ 4 053 555€ 4 127 325€ 3 118 503€ 2 232 930€ 2 523 971€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
13 650 407 € 12 172 028 € 10 651 328 € 10 026 731 € 11 779 813 € 14 096 447 € 14 742 767 € 14 184 555 € 14 210 133 € 12 761 774 € 12 138 600 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 757 997€ 8 708 307€ 7 645 230€ 7 271 674€ 8 503 361€ 10 140 691€ 10 634 170€ 10 312 389€ 10 290 602€ 9 224 227€ 8 784 509€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 431 847€ 3 038 313€ 2 664 680€ 2 445 227€ 2 873 516€ 3 509 476€ 3 635 263€ 3 409 433€ 3 452 957€ 3 116 154€ 2 964 041€
19
E.4.
Sociálne náklady
460 563€ 425 408€ 341 418€ 309 830€ 402 936€ 446 280€ 473 334€ 462 733€ 466 574€ 421 393€ 390 050€
20
F.
Dane a poplatky
302 684€ 311 090€ 312 324€ 322 301€ 319 082€ 187 691€ 178 324€ 207 764€ 515 395€ 503 553€ 474 807€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 328 403€ 13 653 082€ 15 027 242€ 13 562 083€ 11 897 188€ 11 024 325€ 10 961 012€ 10 350 617€ 7 234 895€ 5 899 185€ 6 021 967€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
13 328 403€ 13 653 082€ 15 027 242€ 13 562 083€ 11 897 188€ 11 024 325€ 10 961 012€ 10 350 617€ 7 234 895€ 5 899 185€ 6 021 967€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
540 428€ 23 285€ 274 352€ 100 034€ 18 685€ 73 695€ 169 663€ 449 073€ 147 566€ 390 112€ 137 637€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
66 526€ 286 831€ 143 333€ 115 264€ 179 531€ 77 128€ 116 099€ 117 790€ 139 579€ 114 186€ 376 023€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 992 754 € 3 326 135 € 2 434 610 € -182 153 € 1 116 715 € 1 686 118 € 441 356 € 1 695 995 € 4 304 504 € 4 978 146 € 2 805 987 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
31 268 475 € 29 257 620 € 28 183 743 € 23 235 620 € 25 062 979 € 26 881 447 € 26 414 252 € 26 408 242 € 26 396 331 € 24 341 997 € 21 722 504 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 389 € 37 191 € 49 712 € 1 394 € 170 816 € 200 022 € 163 932 € 517 € 3 114 € 305 696 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
170 685 € 200 000 € 163 893 € 475 € 3 113 € 3 949 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
170 685€ 200 000€ 163 890€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3€ 475€ 3 113€ 3 949€
42
XII.
Kurzové zisky
268€ 5€ 131€ 22€ 39€ 42€ 1€ 301 747€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
21 389€ 36 923€ 49 712€ 1 389€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 760 462 € 1 891 085 € 1 239 418 € 1 232 078 € 1 327 935 € 1 548 621 € 1 728 219 € 1 529 352 € 1 006 475 € 1 407 397 € 1 017 322 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 967 830 € 1 017 944 € 652 928 € 669 345 € 690 306 € 801 573 € 893 828 € 797 068 € 443 998 € 637 655 € 701 835 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 32 096€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 967 830€ 1 017 944€ 652 928€ 669 345€ 690 306€ 801 573€ 893 828€ 797 068€ 411 902€ 637 655€ 701 835€
52
O.
Kurzové straty
2 701€ 704€ 815€ 343€ 983€ 617€ 2 281€ 363€ 330 078€ 509 047€ 52 949€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
789 931€ 872 437€ 585 675€ 562 390€ 636 646€ 746 431€ 832 110€ 731 921€ 232 399€ 260 695€ 262 538€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 739 073 € -1 853 894 € -1 189 706 € -1 230 684 € -1 327 935 € -1 377 805 € -1 528 197 € -1 365 420 € -1 005 958 € -1 404 283 € -711 626 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
253 681 € 1 472 241 € 1 244 904 € -1 412 837 € -211 220 € 308 313 € -1 086 841 € 330 575 € 3 298 546 € 3 573 863 € 2 094 361 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
97 575 € 343 205 € 282 720 € -33 452 € -36 520 € 5 981 € -6 767 € 61 137 € 88 533 € 152 091 € 106 973 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
108 079€ 346 984€ 280 280€ 10 318€ 14 293€ 2 880€ 5 117€ 167 595€ 161 909€ 106 662€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-10 504€ -3 779€ 2 440€ -43 770€ -36 520€ -8 312€ -9 647€ 56 020€ -79 062€ -9 818€ 311€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
156 106 € 1 129 036 € 962 184 € -1 379 385 € -174 700 € 302 332 € -1 080 074 € 269 438 € 3 210 013 € 3 421 772 € 1 987 388 €