Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 040 062 € 7 011 647 € 6 594 414 € 6 709 879 € 6 436 736 € 6 111 995 € 6 033 100 € 5 919 637 € 5 765 737 € 5 758 480 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
6 636 502€ 6 625 380€ 6 594 414€ 6 295 450€ 6 036 542€ 5 758 525€ 5 689 628€ 5 575 354€ 5 457 692€ 5 439 412€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
403 560€ 386 267€ 414 429€ 400 194€ 353 470€ 343 472€ 344 283€ 308 045€ 319 068€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
575 018 € 430 975 € 614 458 € 224 744 € 320 188 € 271 214 € 251 971 € 282 819 € 336 200 € 354 906 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 803€ 60 123€ 61 998€ 43 744€ 41 977€ 55 050€ 44 967€ 47 745€ 64 384€ 67 436€
10
B.2
Služby
518 215€ 370 852€ 552 460€ 181 000€ 278 211€ 216 164€ 207 004€ 235 074€ 271 816€ 287 470€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
6 465 044 € 6 580 672 € 5 979 956 € 6 485 135 € 6 116 548 € 5 840 781 € 5 781 129 € 5 636 818 € 5 429 537 € 5 403 574 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
996 541 € 968 600 € 900 542 € 953 812 € 909 487 € 858 483 € 826 502 € 767 646 € 747 880 € 686 431 €
13
C.1
Mzdové náklady
666 131€ 644 735€ 591 448€ 623 885€ 597 557€ 559 127€ 551 584€ 527 454€ 513 209€ 482 858€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
23 767€ 18 628€ 18 632€ 28 680€ 36 042€ 36 646€ 36 646€ 36 646€ 36 659€ 33 858€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
282 434€ 272 157€ 246 203€ 242 848€ 235 889€ 226 189€ 200 707€ 183 837€ 178 131€ 151 985€
16
C.4
Sociálne náklady
24 209€ 33 080€ 44 259€ 58 399€ 39 999€ 36 521€ 37 565€ 19 709€ 19 881€ 17 730€
17
D
Dane a poplatky
22 476€ 55 285€ 21 486€ 21 392€ 20 835€ 21 977€ 23 366€ 22 152€ 23 203€ 46 602€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
6 693 151€ 8 221 744€ 7 801 510€ 7 264 893€ 6 395 352€ 6 255 126€ 6 097 492€ 5 049 851€ 5 002 856€ 6 296 819€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
157 064€ 5 831€ 19 597€ 47 056€ 13 910€ 357 184€ 116 704€ 219 184€ 122 167€ 388 634€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
132 220€ 807€ 6 749€ 34 856€ 40 633€ 328 048€ 30 467€ 203 031€ 34 758€ 110 817€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
12 139€ 3 686€ 1 401€ 356€ 1 278€ -132€ 43€ -5 792€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 811 702€ 3 260 267€ 4 858 342€ 3 162 192€ 2 260 595€ 1 932 474€ 1 891 485€ 1 332 812€ 1 301 543€ 1 865 279€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 275 606€ 337 731€ 2 070 424€ 869 752€ 502 986€ 110 229€ 101 889€ 112 261€ 995 894€ 31 273€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€ 0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€ 0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
301 677 € 258 917 € 55 783 € 549 322 € 520 482 € 556 576 € 709 602 € 1 034 005 € 48 613 € 491 337 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34€
38
X.
Výnosové úroky
1 020€ 2 765€ 6 473€ 45 643€ 77 689€ 61 274€ 85 749€ 50 204€
39
N
Nákladové úroky
15 788€ 3 665€ 3 771€ 5 755€ 9 897€ 9 414€ 10 114€ 1 767 090€ 27 620€ 26 558€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 1€
41
O
Kurzové straty
11€ 88€ 10€ 7€ 449€ 0€ 0€ 25€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 594€ 10 300€ 8 229€ 3 472€ 3 808€ 5 018€ 773€ 727€ 953€ 57 413€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€ 0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€ 0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-23 359 € -14 053 € -10 990 € -6 462 € -7 237 € 30 762 € 66 802 € -1 706 543 € 57 177 € -33 792 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
278 318 € 244 864 € 44 793 € 542 860 € 513 245 € 587 338 € 776 404 € -672 538 € 105 790 € 457 545 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
11 831 € -13 153 € -269 189 € -7 936 € 125 124 € 162 350 € 131 760 € -228 660 € -40 226 € 340 562 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 955€ 3 770€ 3 071€ -170 870€ 178 941€ 11 361€ 14 815€ 12 200€ 14 971€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
9 876€ -16 923€ -272 260€ 162 934€ -53 817€ 150 989€ 116 945€ -240 860€ -55 197€ 340 562€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
266 487 € 258 017 € 313 982 € 550 796 € 388 121 € 424 988 € 644 644 € -443 878 € 146 016 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
278 318 € 244 864 € 44 793 € 542 860 € 513 245 € 587 338 € 776 404 € -672 538 € 105 790 € 457 545 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
266 487 € 258 017 € 313 982 € 550 796 € 388 121 € 424 988 € 644 644 € -443 878 € 146 016 € 116 983 €