Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
418 795 € 386 660 € 151 022 € 68 595 € 119 031 € 142 928 € 225 110 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
93 053 € 47 687 € 20 267 € 1 111 € 7 277 € 17 716 € 41 287 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
93 053 € 47 687 € 20 267 € 1 111 € 7 277 € 17 716 € 41 287 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
93 053€ 47 687€ 20 267€ 1 111€ 7 277€ 17 716€ 41 287€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
324 323 € 337 644 € 129 945 € 66 597 € 110 818 € 123 670 € 182 189 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
254 € 15 870 € 28 780 € 28 187 €
032
B.I.1
Materiál
254€ 15 870€ 3 537€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
28 780€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
24 650€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
188 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
188€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
104 224 € 83 794 € 56 615 € 66 194 € 77 598 € 117 835 € 142 138 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
29 668€ 35 197€ 30 815€ 39 068€ 54 270€ 76 824€ 90 699€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 049€ 21 280€ 2 962€ 6 606€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
30 507€ 27 317€ 25 800€ 24 164€ 23 328€ 41 011€ 44 833€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
219 911 € 253 596 € 57 460 € 403 € 4 440 € 5 835 € 11 864 €
056
B.IV.1
Peniaze
38 578€ 18 240€ 3 569€ 1 903€ 4 459€ 5 835€ 6 481€
057
B.IV.2
Účty v bankách
181 333€ 235 356€ 53 891€ -1 500€ -19€ 5 383€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 419 € 1 329 € 810 € 887 € 936 € 1 542 € 1 634 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 634€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 419€ 1 329€ 810€ 887€ 936€ 1 542€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
418 795 € 386 660 € 151 022 € 68 595 € 119 031 € 142 928 € 225 110 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
191 498 € 190 778 € 33 979 € 25 664 € 11 630 € 67 510 € 65 240 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 078 € 1 078 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 078€ 1 078€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
183 061 € 26 261 € 18 386 € 4 327 € 60 207 € 57 937 € 57 003 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
183 061€ 26 261€ 18 386€ 4 327€ 60 207€ 57 937€ 57 003€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
720 € 156 800 € 8 290 € 14 034 € -55 880 € 2 270 € 934 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
227 297 € 195 882 € 117 043 € 42 931 € 107 401 € 75 418 € 159 870 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 761 € 3 138 € 3 855 € 2 297 € 2 264 € 2 905 € 2 399 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 761€ 3 138€ 3 855€ 2 297€ 2 264€ 2 905€ 2 399€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
68 993 € 25 412 € 16 383 € 1 043 € 997 € 854 € 8 875 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 657€ 1 298€ 1 098€ 1 019€ 962€ 769€ 655€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
67 336€ 24 114€ 15 285€ 50€ 8 092€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
24€ 35€ 35€ 128€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
54 650 € 144 678 € 20 469 € 15 044 € 50 063 € 67 922 € 148 596 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
32 130€ 93 959€ 11 182€ 10 398€ 44 881€ 42 060€ 95 115€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
24 909€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 850€ 1 650€ 1 972€ 1 904€ 2 084€ 2 806€ 2 177€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 321€ 904€ 659€ 1 127€ 1 276€ 1 577€ 1 203€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
598€ 38 894€ 3 006€ 1 615€ 1 772€ 13 437€ 2 849€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
751€ 9 271€ 3 650€ 50€ 8 042€ 22 343€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
9 000€ 9 000€ 4 500€ 9 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
90 893 € 13 654 € 71 836 € 15 547 € 54 077 € 3 737 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
9 646€ 13 654€ 17 662€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
81 247€ 54 174€ 15 547€ 54 077€ 3 737€