Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 095 968 € 1 031 602 € 1 111 345 € 1 093 392 € 1 621 470 € 1 166 095 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
742 894 € 695 879 € 709 418 € 746 495 € 786 307 € 707 827 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
742 894 € 695 879 € 709 418 € 746 495 € 786 307 € 707 827 €
012
A.II.1
Pozemky
13 556€ 9 719€ 1 190€ 1 190€ 1 190€ 1 190€
013
A.II.2
Stavby
495 946€ 534 898€ 524 706€ 561 251€ 527 804€ 560 955€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
171 800€ 66 863€ 125 403€ 152 865€ 158 815€ 82 534€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
20 514€ 17 901€ 22 664€ 29 102€ 30 891€ 34 311€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
41 078€ 66 498€ 35 455€ 67 607€ 28 837€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 087€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
352 321 € 334 982 € 401 211 € 346 156 € 835 047 € 458 122 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
225 906 € 265 624 € 265 544 € 271 867 € 422 026 € 322 759 €
035
B.I.1
Materiál
2 357€ 4 358€ 7 842€ 6 308€ 8 694€ 44 388€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
21 384€ 26 399€ 38 420€ 28 488€ 35 801€ 45 976€
037
B.I.3
Výrobky
96 745€ 56 330€ 87 761€ 150 466€ 192 143€ 100 081€
038
B.I.4
Zvieratá
105 420€ 178 537€ 131 521€ 86 605€ 185 388€ 132 314€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
100 151 € 54 576 € 132 748 € 70 582 € 412 819 € 132 744 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
79 645 € 36 092 € 115 483 € 69 906 € 29 419 € 121 768 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
79 645€ 36 092€ 115 483€ 69 906€ 29 419€ 121 768€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
20 506€ 18 484€ 17 265€ 676€ 386 720€ 14 296€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-3 320€ -3 320€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
26 264 € 14 782 € 2 919 € 3 707 € 202 € 2 619 €
072
B.V.1.
Peniaze
128€ 258€ 30€ 62€ 114€ 71€
073
B.V.2.
Účty v bankách
26 136€ 14 524€ 2 889€ 3 645€ 88€ 2 548€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
753 € 741 € 716 € 741 € 116 € 146 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
753€ 741€ 716€ 741€ 116€ 146€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 095 968 € 1 031 602 € 1 111 345 € 1 093 392 € 1 621 470 € 1 166 095 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
484 453 € 365 637 € 440 504 € 356 894 € 535 073 € 506 874 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
471 430€ 349 970€ 424 798€ 342 325€ 517 353€ 496 083€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
5 720 € 8 364 € 8 403 € 7 266 € 10 417 € 3 488 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
611 515 € 665 965 € 670 841 € 736 498 € 1 086 397 € 659 221 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
75 381 € 23 725 € 51 612 € 77 045 € 103 339 € 26 425 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 384€ 5 971€ 4 536€ 2 914€ 5 826€ 4 654€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
67 997€ 17 754€ 47 076€ 74 131€ 97 513€ 21 771€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 699€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
150 977 € 203 546 € 316 617 € 440 838 € 610 841 € 537 597 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
127 030 € 179 577 € 298 134 € 419 209 € 587 993 € 508 242 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127 030€ 179 577€ 298 134€ 419 209€ 587 993€ 508 242€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 054€ 9 583€ 9 392€ 9 376€ 8 305€ 7 581€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 001€ 6 917€ 6 220€ 6 318€ 11 506€ 18 651€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 710€ 4 751€ 586€ 3 320€ 351€ 642€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
3 182€ 2 718€ 2 285€ 2 615€ 2 686€ 2 481€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
21 500 € 20 790 € 20 809 € 16 906 € 13 817 € 14 665 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
21 500€ 20 790€ 20 809€ 16 906€ 13 817€ 14 665€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
259 680€ 252 542€ 258 803€ 154 709€ 308 400€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
103 977€ 165 362€ 23 000€ 47 000€ 50 000€ 76 835€