Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Farma HYZA a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
18 303 836€ 17 736 372€ 16 519 796€ 16 528 685€ 18 553 654€ 18 864 769€ 19 715 987€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
18 067 862 € 17 449 816 € 17 547 359 € 16 561 765 € 18 225 329 € 19 498 913 € 19 601 751 € 20 615 227 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
366€ 361€ 221€ 212€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
18 045 078€ 17 454 686€ 16 371 394€ 16 527 033€ 18 532 193€ 18 804 967€ 19 164 948€ 20 376 288€
05
III.
Tržby z predaja služieb
258 392€ 281 325€ 148 181€ 1 440€ 21 461€ 59 802€ 350 021€ 94 703€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-336 844€ -402 946€ 607 162€ -108 294€ -581 131€ 405 649€ -114 223€ -123 401€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 817€ 83€ 4 100€ 467€ 3 047€ 1 811€ 39 293€ 4 884€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
98 053€ 116 307€ 416 301€ 140 907€ 249 759€ 226 684€ 161 712€ 262 753€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
17 799 082 € 17 255 045 € 17 370 220 € 16 367 623 € 18 046 564 € 18 706 626 € 19 340 919 € 20 566 636 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
366€ 361€ 221€ 212€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 015 597€ 13 963 233€ 14 127 102€ 13 559 944€ 15 114 351€ 16 040 262€ 16 176 114€ 17 803 270€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 463 766€ 996 059€ 832 550€ 713 701€ 766 636€ 563 584€ 1 108 195€ 700 177€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 471 609 € 1 493 125 € 1 343 152 € 1 242 918 € 1 219 134 € 1 128 529 € 1 067 784 € 998 731 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 027 437€ 1 020 782€ 924 042€ 858 766€ 851 509€ 783 089€ 744 087€ 686 539€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
5 975€ 5 975€ 6 025€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 6 141€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
366 149€ 378 166€ 341 854€ 315 954€ 303 441€ 287 636€ 265 928€ 248 957€
19
E.4.
Sociálne náklady
72 048€ 88 202€ 71 231€ 62 223€ 58 209€ 51 829€ 51 794€ 57 094€
20
F.
Dane a poplatky
48 624€ 36 208€ 36 735€ 36 027€ 64 956€ 64 953€ 72 048€ 71 849€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
724 412€ 687 446€ 963 054€ 742 992€ 814 623€ 806 916€ 765 860€ 940 116€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
724 412€ 687 446€ 803 701€ 748 146€ 819 777€ 758 733€ 765 860€ 940 116€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
159 353€ -5 154€ -5 154€ 48 183€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
42€ 322€ 77€ 40 076€ 731€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 708€ 78 613€ 67 406€ 71 787€ 66 542€ 102 305€ 110 842€ 51 762€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
268 780 € 194 771 € 177 139 € 194 142 € 178 765 € 792 287 € 260 832 € 48 591 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 487 263 € 2 373 773 € 2 167 085 € 2 146 534 € 2 091 536 € 2 666 572 € 2 116 437 € 1 844 143 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 314 € 419 € 2 235 € 175 € 699 € 57 € 33 € 27 159 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
25 067 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
25 067€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
85 € 27 € 24 € 13 € 17 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
85€ 27€ 24€ 13€ 17€
42
XII.
Kurzové zisky
1 314€ 419€ 2 235€ 90€ 672€ 33€ 20€ 2 075€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
9 801 € 21 331 € 14 553 € 17 315 € 12 039 € 4 398 € 15 352 € 34 497 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 116 € 9 749 € 25 648 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
116€ 9 749€ 25 648€
52
O.
Kurzové straty
6 445€ 18 520€ 11 518€ 13 306€ 6 630€ 1 808€ 667€ 4 440€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 356€ 2 811€ 3 035€ 4 009€ 5 409€ 2 474€ 4 936€ 4 409€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 487 € -20 912 € -12 318 € -17 140 € -11 340 € -4 341 € -15 319 € -7 338 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
260 293 € 173 859 € 164 821 € 177 002 € 167 425 € 787 946 € 245 513 € 41 253 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
59 075 € 130 735 € 85 801 € -12 414 € 41 781 € 179 394 € 60 840 € -19 847 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
66 201€ 33 426€ 88 484€ 4 072€ 10 527€ 166 206€ 8 374€ 3€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-7 126€ 97 309€ -2 683€ -16 486€ 31 254€ 13 188€ 52 466€ -19 850€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
201 218 € 43 124 € 79 020 € 189 416 € 125 644 € 608 552 € 184 673 € 61 100 €