Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
38 094 878€ 55 371 430€ 51 683 573€ 51 538 865€ 63 098 496€ 49 921 620€ 36 108 471€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
38 277 689 € 55 448 183 € 51 504 175 € 51 840 953 € 63 221 944 € 49 983 044 € 36 393 356 € 25 834 880 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
38 094 878€ 55 371 430€ 51 683 573€ 51 538 865€ 63 098 496€ 49 921 620€ 36 108 471€ 25 760 731€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
36 275€ -291 842€ 179 977€ -55 709€ 167 574€
07
V.
Aktivácia
332€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
74 816€ 4 203€ 12 644€ 17 446€ 58 903€ 167€ 26 617€ 22 158€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
71 720€ 72 550€ 99 468€ 104 665€ 120 254€ 61 257€ 90 694€ 51 991€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
32 198 451 € 46 667 945 € 46 083 786 € 46 593 883 € 57 710 276 € 45 613 451 € 33 657 256 € 24 156 582 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 023 898€ 3 375 621€ 2 697 721€ 4 238 905€ 4 313 263€ 5 700 262€ 5 111 943€ 2 625 652€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 522 637€ 15 442 369€ 16 873 902€ 21 057 971€ 32 765 728€ 22 294 797€ 14 712 657€ 10 836 644€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
17 625 634 € 20 205 410 € 20 622 654 € 18 461 196 € 18 185 331 € 16 288 252 € 13 003 184 € 10 052 190 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 408 849€ 14 055 841€ 14 365 216€ 12 841 105€ 12 527 928€ 10 910 056€ 8 589 698€ 6 740 178€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 245 235€ 4 791 279€ 4 624 653€ 3 957 141€ 3 978 082€ 3 525 761€ 2 949 112€ 2 332 621€
19
E.4.
Sociálne náklady
971 550€ 1 358 290€ 1 632 785€ 1 662 950€ 1 679 321€ 1 852 435€ 1 464 374€ 979 391€
20
F.
Dane a poplatky
70 612€ 75 842€ 112 982€ 254 869€ 257 316€ 233 621€ 84 546€ 66 847€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
369 628€ 542 383€ 631 475€ 728 377€ 729 801€ 568 244€ 429 098€ 340 170€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
369 628€ 542 383€ 631 475€ 728 377€ 729 801€ 568 244€ 429 098€ 340 170€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
72 438€ 8 034€ 4 358€ 12 777€ 22 294€ 974€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
506 963€ 934 846€ 21 132€ 8 660€ 20 096€ 17 864€ 4 999€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 006 641€ 6 091 474€ 5 115 886€ 1 839 547€ 1 425 964€ 510 411€ 288 535€ 234 105€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 079 238 € 8 780 238 € 5 420 389 € 5 247 070 € 5 511 668 € 4 369 593 € 2 736 100 € 1 678 298 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
30 584 618 € 36 553 440 € 31 820 440 € 26 421 966 € 25 963 796 € 21 926 561 € 16 451 445 € 12 298 435 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
62 016 € 88 920 € 9 062 € 19 094 € 899 € 2 736 € 3 719 € 3 347 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
62 010 € 88 920 € 9 057 € 14 993 € 895 € 2 736 € 3 715 € 3 336 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
11 523€ 6 644€ 13 915€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
50 487€ 88 920€ 2 413€ 1 078€ 895€ 2 736€ 3 715€ 3 336€
42
XII.
Kurzové zisky
6€ 2€ 4 100€ 4€ 11€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3€ 1€ 4€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
43 978 € 42 808 € 15 829 € 42 790 € 39 902 € 37 555 € 33 781 € 23 716 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
7 486€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 113 € 455 € 718 € 1 416 € 3 715 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
113€ 455€ 718€ 1 416€ 3 715€
52
O.
Kurzové straty
745€ 4 408€ 1 474€ 1 284€ 2 746€ 2 952€ 280€ 221€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
43 233€ 38 400€ 14 355€ 33 907€ 36 701€ 33 885€ 32 085€ 19 780€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
18 038 € 46 112 € -6 767 € -23 696 € -39 003 € -34 819 € -30 062 € -20 369 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 097 276 € 8 826 350 € 5 413 622 € 5 223 374 € 5 472 665 € 4 334 774 € 2 706 038 € 1 657 929 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
898 286 € 2 337 277 € 1 113 737 € 1 341 766 € 1 506 058 € 968 731 € 611 153 € 395 623 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 211 355€ 2 322 862€ 1 141 950€ 1 376 997€ 1 477 927€ 1 106 029€ 655 362€ 379 865€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-313 069€ 14 415€ -28 213€ -35 231€ 28 131€ -137 298€ -44 209€ 15 758€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 198 990 € 6 489 073 € 4 299 885 € 3 881 608 € 3 966 607 € 3 366 043 € 2 094 885 € 1 262 306 €