Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 633 468 € 584 443 € 173 059 € 64 330 € 34 786 € 28 750 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
1 609 211€ 554 801€ 136 817€ 38 192€ 30 253€ 14 833€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
23 288€ 7 371€ 34 877€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
18 300€ 16 000€ 4 533€ 13 917€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
969€ 3 971€ 1 365€ 10 138€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 625 617 € 581 862 € 171 506 € 63 848 € 44 752 € 40 306 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 560 304€ 540 524€ 157 139€ 45 390€ 24 939€ 13 698€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 313€ 3 455€ 3 244€ 377€ 154€ 880€
11
C.
Služby
34 175€ 17 843€ 8 760€ 5 303€ 1 353€ 6 032€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
6 667€ 989€ 74€ 265€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 141€ 1 549€ 1 922€ 6 748€ 19 431€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
17 900€ 10 856€ 11 558€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 017€ 1 151€ 740€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
7 851 € 2 581 € 1 553 € 482 € -9 966 € -11 556 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
25 707 € 350 € 2 551 € -12 878 € 3 807 € -5 777 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
29 598 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
29 598€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
165 € 141 € 144 € 130 € 126 € 1 417 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
164€ 141€ 144€ 130€ 126€ 1 417€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-165 € -141 € -144 € -130 € -126 € 28 181 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
7 686 € 2 440 € 1 409 € 352 € -10 092 € 16 625 €
36
P.
Daň z príjmov
1 603€ 578€ 87€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
6 083 € 1 862 € 1 409 € 265 € -11 052 € 15 665 €