Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pro Magnet, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 256 152 € 2 872 375 € 2 756 550 € 3 822 504 € 2 621 168 € 2 213 453 € 2 743 760 € 3 269 346 € 3 182 935 € 2 914 663 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
384 149 € 413 275 € 1 369 057 € 2 200 010 € 1 735 266 € 1 347 118 € 1 525 276 € 1 698 446 € 1 876 679 € 2 048 639 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
384 149 € 413 275 € 435 057 € 466 010 € 401 266 € 413 118 € 591 276 € 764 446 € 942 679 € 1 114 639 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
337 273€ 350 652€ 364 031€ 377 410€ 390 789€ 404 168€ 417 547€ 430 926€ 444 305€ 471 063€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
46 876€ 62 623€ 71 026€ 88 600€ 10 477€ 8 950€ 173 729€ 333 520€ 498 374€ 643 576€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
934 000 € 1 734 000 € 1 334 000 € 934 000 € 934 000 € 934 000 € 934 000 € 934 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
934 000€ 1 734 000€ 934 000€ 934 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
1 334 000€ 934 000€ 934 000€ 934 000€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 864 159 € 2 452 365 € 1 376 022 € 1 617 687 € 878 215 € 860 510 € 1 214 453 € 1 567 099 € 1 297 708 € 858 842 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 442 € 20 725 € 26 139 € 34 052 € 23 689 € 40 513 € 36 585 € 51 632 € 13 867 € 19 524 €
035
B.I.1
Materiál
19 442€ 20 725€ 26 139€ 34 052€ 23 689€ 40 513€ 36 585€ 51 632€ 13 867€ 19 524€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 404 € 2 189 € 1 883 € 1 667 € 2 208 € 33 209 € 1 016 € 351 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
7 404€ 2 189€ 1 883€ 1 667€ 2 208€ 33 209€ 1 016€ 351€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
786 541 € 1 988 830 € 889 111 € 749 591 € 639 920 € 604 717 € 988 049 € 898 598 € 859 757 € 772 059 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
771 857 € 717 582 € 491 186 € 458 701 € 414 576 € 416 953 € 774 766 € 734 892 € 691 637 € 731 026 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
771 857€ 717 582€ 491 186€ 458 701€ 414 576€ 416 953€ 774 766€ 734 892€ 691 637€ 731 026€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
934 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 772€ 98 037€ 51 359€ 46 298€ 89 727€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 912€ 337 248€ 299 888€ 290 890€ 225 344€ 187 764€ 161 924€ 117 408€ 78 393€ 41 033€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 050 772 € 440 621 € 458 889 € 832 377 € 212 398 € 182 071 € 188 803 € 616 518 € 424 084 € 67 259 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 555€ 6 346€ 4 034€ 8 753€ 11 053€ 10 034€ 10 974€ 10 011€ 13 622€ 9 444€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 049 217€ 434 275€ 454 855€ 823 624€ 201 345€ 172 037€ 177 829€ 606 507€ 410 462€ 57 815€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
7 844 € 6 735 € 11 471 € 4 807 € 7 687 € 5 825 € 4 031 € 3 801 € 8 548 € 7 182 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
244€ 239€ 179€ 157€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 600€ 6 735€ 7 149€ 4 807€ 7 508€ 5 825€ 3 874€ 3 801€ 8 548€ 6 182€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 083€ 1 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 256 152 € 2 872 375 € 2 756 550 € 3 822 504 € 2 621 168 € 2 213 453 € 2 743 760 € 3 269 346 € 3 182 935 € 2 914 663 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 928 315 € 1 965 004 € 1 860 144 € 2 224 758 € 2 253 267 € 1 549 637 € 1 504 508 € 1 687 181 € 1 850 280 € 2 127 736 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
232 500 € 232 500 € 232 500 € 232 500 € 232 500 € 232 500 € 232 500 € 232 500 € 232 500 € 232 500 €
082
A.I.1
Základné imanie
232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€ 232 500€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
18 562€ 18 562€ 18 562€ 18 562€ 18 562€ 18 562€ 18 562€ 18 562€ 18 562€ 18 562€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
23 250 € 23 250 € 23 250 € 23 250 € 23 250 € 23 250 € 23 250 € 23 250 € 23 250 € 23 250 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
23 250€ 23 250€ 23 250€ 23 250€ 23 250€ 23 250€ 23 250€ 23 250€ 23 250€ 23 250€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
120 693 € -1 748 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
120 693€ -1 748€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 654 003 € 1 690 692 € 1 585 832 € 1 950 446 € 1 858 262 € 1 275 325 € 1 230 196 € 1 412 869 € 1 577 716 € 1 853 424 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
327 837 € 907 371 € 896 406 € 1 597 746 € 367 901 € 663 816 € 1 239 252 € 1 582 165 € 1 332 655 € 786 927 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 159 € 148 € 645 € 4 802 € 8 208 € 206 507 € 13 722 € 7 431 € 3 913 € 1 154 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
195 453€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 159€ 148€ 645€ 4 802€ 8 208€ 11 054€ 13 722€ 7 431€ 3 190€ 1 154€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
723€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
247 373 € 854 157 € 849 978 € 1 543 864 € 308 828 € 259 844 € 1 197 175 € 1 544 000 € 993 732 € 262 255 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
50 421 € 35 977 € 25 122 € 17 771 € 33 356 € 106 179 € 22 785 € 40 747 € 310 776 € 37 079 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
50 421€ 35 977€ 25 122€ 17 771€ 33 356€ 106 179€ 22 785€ 40 747€ 310 776€ 37 079€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
600 000€ 652 561€ 1 328 955€ 419 953€ 948 371€ 196 082€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
54 317€ 60 132€ 50 629€ 50 523€ 41 815€ 45 289€ 562 494€ 389 575€ 339 245€ 37 305€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
43 354€ 46 220€ 38 880€ 37 118€ 34 055€ 36 608€ 40 967€ 34 870€ 33 957€ 28 849€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
96 765€ 109 067€ 80 395€ 106 939€ 197 258€ 69 270€ 150 976€ 130 437€ 113 672€ 155 616€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
2 516€ 2 761€ 2 391€ 2 558€ 2 344€ 2 498€ 3 406€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
79 305 € 53 066 € 45 783 € 49 080 € 50 865 € 197 465 € 28 355 € 30 734 € 29 540 € 25 379 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
60 867€ 49 366€ 43 383€ 46 740€ 44 725€ 42 829€ 26 495€ 29 234€ 29 540€ 25 379€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
18 438€ 3 700€ 2 400€ 2 340€ 6 140€ 154 636€ 1 860€ 1 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
305 470€ 438 139€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
60 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé