Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pro Magnet, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
5 383 086€ 5 103 309€ 4 920 446€ 5 140 107€ 5 187 888€ 4 267 156€ 4 815 755€ 4 649 069€ 4 596 560€ 4 238 160€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 386 940 € 5 113 109 € 4 931 086 € 5 143 469 € 5 189 124 € 4 366 663 € 4 815 756 € 4 649 070 € 4 597 052 € 4 258 136 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 383 086€ 5 103 309€ 4 920 446€ 5 140 107€ 5 187 888€ 4 267 156€ 4 815 755€ 4 649 069€ 4 596 560€ 4 238 160€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
94 130€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 854€ 9 800€ 10 640€ 3 362€ 1 236€ 5 377€ 1€ 1€ 492€ 19 976€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 306 280 € 3 008 140 € 2 991 457 € 2 737 086 € 2 875 730 € 2 769 404 € 3 274 411 € 2 869 002 € 2 597 030 € 1 841 102 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
563 683€ 433 484€ 440 179€ 392 451€ 386 037€ 405 194€ 422 817€ 408 777€ 420 811€ 413 825€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 328 261€ 1 337 810€ 1 355 693€ 1 151 038€ 1 286 708€ 932 709€ 501 682€ 514 785€ 564 374€ 324 903€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 351 700 € 1 179 541 € 1 141 731 € 1 148 608 € 1 173 627 € 1 234 877 € 2 162 251 € 1 742 946 € 1 397 195 € 833 468 €
16
E.1.
Mzdové náklady
991 580€ 862 286€ 833 188€ 845 566€ 866 035€ 899 656€ 1 885 827€ 1 497 445€ 1 155 484€ 629 592€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
318 521€ 283 836€ 275 686€ 268 169€ 271 084€ 303 840€ 240 743€ 209 232€ 208 158€ 177 504€
19
E.4.
Sociálne náklady
41 599€ 33 419€ 32 857€ 34 873€ 36 508€ 31 381€ 35 681€ 36 269€ 33 553€ 26 372€
20
F.
Dane a poplatky
253€ 257€ 269€ 258€ 278€ 298€ 282€ 72€ 8€ 4€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
45 281€ 40 114€ 37 827€ 24 409€ 16 882€ 100 484€ 173 170€ 187 190€ 200 760€ 247 736€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
45 281€ 40 114€ 37 827€ 24 409€ 16 882€ 100 484€ 173 170€ 187 190€ 200 760€ 247 736€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
81 453€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
17 102€ 16 934€ 15 758€ 20 322€ 12 198€ 14 389€ 14 209€ 15 232€ 13 882€ 21 166€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 080 660 € 2 104 969 € 1 939 629 € 2 406 383 € 2 313 394 € 1 597 259 € 1 541 345 € 1 780 068 € 2 000 022 € 2 417 034 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 491 142 € 3 332 015 € 3 124 574 € 3 596 618 € 3 515 143 € 2 929 253 € 3 891 256 € 3 725 507 € 3 611 375 € 3 499 432 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 456 € 37 360 € 69 404 € 65 547 € 41 551 € 37 360 € 37 418 € 37 396 € 37 392 € 33 780 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
15 456 € 37 360 € 69 404 € 65 547 € 41 551 € 37 360 € 37 360 € 37 360 € 37 360 € 32 854 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
37 360€ 32 854€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
15 456€ 37 360€ 69 404€ 65 547€ 41 551€ 37 360€ 37 360€ 37 360€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
58 € 36 € 32 € 663 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
58€ 36€ 32€ 663€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
263€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 081 € 923 € 1 088 € 577 € 1 926 € 18 894 € 500 € 5 584 € 14 341 € 36 908 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 352 € 18 276 € 5 060 € 13 845 € 36 395 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 352€ 18 276€ 5 060€ 13 845€ 36 395€
52
O.
Kurzové straty
123€ 7€ 5€ 59€ 11€ 18€ 14€ 38€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 081€ 923€ 965€ 570€ 569€ 559€ 489€ 506€ 482€ 475€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
14 375 € 36 437 € 68 316 € 64 970 € 39 625 € 18 466 € 36 918 € 31 812 € 23 051 € -3 128 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 095 035 € 2 141 406 € 2 007 945 € 2 471 353 € 2 353 019 € 1 615 725 € 1 578 263 € 1 811 880 € 2 023 073 € 2 413 906 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
441 032 € 450 714 € 422 113 € 520 907 € 494 757 € 340 400 € 348 067 € 399 011 € 445 357 € 560 482 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
446 247€ 451 020€ 422 329€ 520 366€ 495 840€ 372 593€ 348 732€ 400 085€ 446 382€ 560 482€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-5 215€ -306€ -216€ 541€ -1 083€ -32 193€ -665€ -1 074€ -1 025€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 654 003 € 1 690 692 € 1 585 832 € 1 950 446 € 1 858 262 € 1 275 325 € 1 230 196 € 1 412 869 € 1 577 716 € 1 853 424 €