Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Alza.sk s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
79 450 640€ 80 733 850€ 57 032 373€ 43 735 684€ 40 204 935€ 34 675 166€ 27 670 589€ 12 164 995€ 11 722 427€ 1 200 084€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
79 450 640 € 80 733 850 € 57 032 373 € 43 735 684 € 40 204 935 € 34 675 863 € 27 670 589 € 12 168 136 € 11 722 427 € 1 200 084 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
43 841 774€ 43 833 919€ 31 872 359€ 27 658 757€ 25 514 920€ 23 384 333€ 20 862 868€ 8 217 255€ 9 604 734€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
33 771 465€ 34 718 134€ 23 351 784€ 13 952 772€ 12 369 346€ 10 252 304€ 6 055 017€ 3 267 272€ 1 731 381€ 1 199 493€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
63 327€ 1 499€ 700€ 0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 837 401€ 2 118 470€ 1 806 731€ 2 124 155€ 2 320 669€ 1 038 526€ 752 704€ 683 609€ 386 312€ 591€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
74 945 011 € 76 478 136 € 53 668 885 € 40 640 475 € 37 802 434 € 33 188 578 € 26 666 269 € 11 440 294 € 11 033 943 € 1 165 605 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
40 320 528€ 40 676 374€ 29 645 799€ 25 691 846€ 23 863 459€ 22 682 803€ 20 496 255€ 8 015 721€ 9 191 227€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 271 039€ 3 612 328€ 1 990 024€ 1 099 709€ 1 105 440€ 1 086 054€ 719 803€ 625 275€ 106 069€ 84 257€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
15 348 183€ 17 432 339€ 12 065 611€ 6 653 674€ 6 534 449€ 5 217 351€ 2 773 197€ 1 248 746€ 695 351€ 443 698€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
12 824 163 € 12 380 700 € 8 627 826 € 5 587 616 € 4 525 493 € 3 534 691 € 2 441 225 € 1 478 112 € 972 393 € 637 190 €
16
E.1.
Mzdové náklady
9 198 681€ 8 921 937€ 6 219 621€ 4 050 159€ 3 265 935€ 2 539 564€ 1 739 157€ 1 048 500€ 691 304€ 454 631€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 209 560€ 3 106 816€ 2 173 514€ 1 384 258€ 1 128 259€ 882 277€ 614 761€ 375 464€ 247 504€ 162 349€
19
E.4.
Sociálne náklady
415 922€ 351 947€ 234 691€ 153 199€ 131 299€ 112 850€ 87 307€ 54 148€ 33 585€ 20 210€
20
F.
Dane a poplatky
157 629€ 152 307€ 104 931€ 74 707€ 12 782€ 4 470€ 3 782€ 3 365€ 2 412€ 87€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 541 291€ 1 535 687€ 867 483€ 694 989€ 628 825€ 576 756€ 213 276€ 50 850€ 16 630€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 541 291€ 1 535 687€ 867 483€ 694 989€ 628 825€ 576 756€ 213 276€ 50 850€ 16 630€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
100 055€ 8 687€ 0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
218 896€ 175 762€ -1 387 517€ 725 573€ 972 963€ 2 765€ -32 612€ 32 612€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
263 282€ 412 584€ 1 746 041€ 112 361€ 159 023€ 83 688€ 18 731€ 50 837€ 17 249€ 373€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 505 629 € 4 255 714 € 3 363 488 € 3 095 209 € 2 402 501 € 1 487 285 € 1 004 320 € 727 842 € 688 484 € 34 479 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 673 489 € 16 831 012 € 11 522 709 € 8 166 300 € 6 380 918 € 4 650 429 € 2 928 630 € 1 594 785 € 1 343 468 € 671 538 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
77 606 € 51 180 € 14 989 € 360 € 3 287 € 3 308 € 786 € 568 € 90 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
42 € 0 € 0 € 9 € 70 € 120 € 90 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42€ 9€ 70€ 120€ 90€ 5€
42
XII.
Kurzové zisky
34 945€ 8 095€ 2 511€ 360€ 3 287€ 3 299€ 26€ 448€ 0€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
42 661€ 43 085€ 12 436€ 690€ 0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
709 121 € 661 382 € 542 473 € 459 749 € 369 628 € 477 011 € 357 045 € 160 622 € 405 048 € 226 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 0 € 218 203 € 196 411 € 15 814 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
218 203€ 196 411€ 15 814€ 0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
3 105€ 17 263€ 15 403€ 3 095€ 4 849€ 3 279€ 1 015€ 1 272€ 6€ 5€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
706 016€ 644 119€ 527 070€ 456 654€ 364 779€ 255 529€ 159 619€ 143 536€ 405 042€ 221€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-631 515 € -610 202 € -527 484 € -459 389 € -366 341 € -473 703 € -356 259 € -160 054 € -404 958 € -221 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
3 874 114 € 3 645 512 € 2 836 004 € 2 635 820 € 2 036 160 € 1 013 582 € 648 061 € 567 788 € 283 526 € 34 258 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
851 694 € 852 121 € 844 944 € 575 161 € 466 625 € 227 504 € 152 875 € 128 304 € 71 636 € 8 164 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
910 555€ 877 202€ 587 601€ 631 151€ 637 468€ 188 327€ 106 043€ 173 060€ 71 636€ 8 164€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-58 861€ -25 081€ 257 343€ -55 990€ -170 843€ 39 177€ 46 832€ -44 756€ 0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 022 420 € 2 793 391 € 1 991 060 € 2 060 659 € 1 569 535 € 786 078 € 495 186 € 439 484 € 211 890 € 26 094 €