Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JJ Reality, s.r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
19 506 € 93 219 € 18 101 € 208 810 € 979 078 € 243 505 € 189 201 € 293 796 € 101 676 € 171 624 € 40 719 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
59 860€ 149 500€ 955 000€ 185 000€ 167 616€ 67 500€ 1 000€ 119 167€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
263€ 22 662€ 7 516€ 53 852€ 23 880€ 54 890€ 14 825€ 226 281€ 100 676€ 50 762€ 40 719€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
6 717€ 2 500€ 5 849€ 1 471€ 0€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 243€ 3 980€ 8 085€ 5 458€ 198€ 3 615€ 911€ 15€ 224€ 0€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
26 189 € 98 328 € 95 267 € 200 933 € 937 527 € 278 582 € 261 891 € 281 659 € 89 751 € 163 957 € 55 170 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 620€ 128 000€ 640 000€ 184 045€ 162 299€ 66 927€ 5 750€ 102 583€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
1 108€ 4 595€ 6 384€ 13 724€ 10 674€ 9 498€ 7 952€ 24 337€ 8 444€ 4 761€ 3 561€
11
C.
Služby
21 092€ 12 421€ 18 319€ 18 167€ 232 545€ 21 401€ 23 243€ 133 288€ 43 611€ 37 738€ 30 123€
12
D.
Osobné náklady
2 679€ 14 635€ 16 409€ 23 474€ 21 212€ 21 798€ 17 090€ 16 632€ 14 239€ 14 612€ 17 991€
13
E.
Dane a poplatky
5€ 264€ 944€ 106€ 438€ 381€ 797€ 692€ 366€ 720€ 422€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 284€ 4 089€ 5 701€ 13 687€ 28 861€ 38 213€ 38 127€ 38 796€ 16 647€ 941€ 2 400€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 524€ 20 150€ 6 403€ 1 377€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21€ 2 180€ 27 360€ 3 775€ 3 797€ 3 246€ 5 980€ 987€ 694€ 1 225€ 673€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-6 683 € -5 109 € -77 166 € 7 877 € 41 551 € -35 077 € -72 690 € 12 137 € 11 925 € 7 667 € -14 451 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-21 937 € 7 886 € -17 187 € 43 461 € 95 661 € 24 946 € -11 053 € 69 229 € 43 871 € 24 847 € 7 035 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
76 € 1 € 1 € 0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
76€ 1€ 1€ 0€ 0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
192 € 6 008 € 7 574 € 2 889 € 301 € 245 € 191 € 208 € 177 € 200 € 237 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
115€ 5 398€ 7 030€ 2 675€ 0€ 0€
32
N.
Kurzové straty
0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
77€ 610€ 544€ 214€ 301€ 245€ 191€ 208€ 177€ 200€ 237€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-192 € -6 008 € -7 574 € -2 889 € -301 € -169 € -191 € -207 € -176 € -200 € -237 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-6 875 € -11 117 € -84 740 € 4 988 € 41 250 € -35 246 € -72 881 € 11 930 € 11 749 € 7 467 € -14 688 €
36
P.
Daň z príjmov
20€ 3 591€ 960€ 960€ 960€ 960€ 0€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-6 875 € -11 117 € -84 740 € 4 968 € 37 659 € -35 246 € -73 841 € 10 970 € 10 789 € 6 507 € -14 688 €