Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

 • Názov Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“
 • IČO 36620319
 • DIČ 2021797844
 • IČ DPH SK2021797844 podľa §4
 • Sídlo Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
 • Dátum vzniku 23. septembra 2003, Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 8600/S
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 990 000 € / splatené 3 990 000 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 990 000 €
 • Historický názov Potraviny Kačka, a.s.
  (platné do 28. januára 2020 )
  CBA Slovakia, a.s.
  (platné do 21. augusta 2019 )
  CBA Slovakia, s.r.o.
  (platné do 25. septembra 2013 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
 • Dátum vyhlásenia 17. októbra 2019
 • Dôvod vyhlásenia Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.
 • Správca konkurznej podstaty LawService Recovery, k.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen [47817003]
  od 13. augusta 2020
Akcionár
Osoba Funkcia Adresa Obdobie
Spero CEE Holding S.à.r.l. Akcionár rue Jean Piret 1, 2350 Luxemburg, Luxemburské veľkovojvodstvo
Zlúčenia
Názov Adresa Detegované
Hyperion Invest a.s. [46879561] ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec 3.2.2016
CRONUS Invest, a.s. [50002091] Strážska cesta 12, 960 01 Zvolen 3.2.2016
Predmety podnikania
Názov Vznik
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 19.7.2012
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností 19.7.2012
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností 19.7.2012
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 19.7.2012
počítačové služby 19.7.2012
reklamné a marketingové služby 6.8.2015
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 6.8.2015
prieskum trhu a verejnej mienky 6.8.2015
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 6.8.2015
faktoring a forfaiting 6.8.2015
zriadenie a prevádzkovanie predajní a vykonávanie s tým súvisiacich služieb v rozsahu voľnej živnosti 2.4.2018
poskytovanie účtovných služieb 21.8.2019
Iné právne skutočnosti
1. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-106 zo dňa 17. 10. 2019 právoplatným dňa 24. 10. 2019 bol odvolaný správca konkurznej podstaty JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica a ustanovená bola do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu S1795
2. Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-1366 zo dňa 06. 08. 2020, právoplatným dňa 13. 08. 2020, vo veci úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarínu Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva. Za správcu konkurznej podstaty v tejto veci ustanovil spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1731.
História zmien a podania
 • 2021
 • 30.3. 2021
  Zmena zápisu číslo R025705
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. októbra 2019 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695. “
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. októbra 2019 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.“
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
 • 2020
 • 20.11. 2020
  Zmena zápisu číslo R354828
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. októbra 2019 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.“ so správcom konkurznej podstaty LawService Recovery, k.s.
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. októbra 2019 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.“ so správcom konkurznej podstaty Ing. Katarína Tkáčová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-1366 zo dňa 06. 08. 2020, právoplatným dňa 13. 08. 2020, vo veci úpadcu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“, súd zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarínu Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva. Za správcu konkurznej podstaty v tejto veci ustanovil spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1731.
 • 24.9. 2020
  Zmena zápisu číslo R343174

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.6. 2020
 • 21.2. 2020
  Zmena zápisu číslo R307601
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konkurzného konania:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. októbra 2019 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.“ so správcom konkurznej podstaty Ing. Katarína Tkáčová
   pôvodne
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. októbra 2019 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Katarína Tkáčová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
 • 5.2. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R305420
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 10/2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 10/2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 28.1. 2020
  Zmena zápisu číslo R304478
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“ z Potraviny Kačka, a.s.
  • konkurzné konanie:
   Vyhlásenie konkurzu dňa 17. októbra 2019 z dôvodu „Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-91 zo dňa 10. 10. 2019, právoplatným dňa 17. 10. 2019 a vykonateľným dňa 17. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Potraviny Kačka, a.s., so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, IČO: 36 620 319. Do funkcie správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S695.“ so správcom konkurznej podstaty JUDr. Katarína Tkáčová
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-106 zo dňa 17. 10. 2019 právoplatným dňa 24. 10. 2019 bol odvolaný správca konkurznej podstaty JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica a ustanovená bola do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu S1795
 • 13.1. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R302920
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • 2019
 • 8.11. 2019
  Zmena zápisu číslo R296564

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 24.9. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R292084
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
  • Stanovy.asice
  • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.asice
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asics
  • Osvedčenie o živnosti.zep
  • Notárska zápisnica.asice
  • Stanovy spoločnosti.asice
  • Rozhodnutie jediného akcionára.asice
 • 21.8. 2019
  Zmena zápisu číslo R286622
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu Potraviny Kačka, a.s. z CBA Slovakia, a.s.
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • poskytovanie účtovných služieb
 • 18.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R278929

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 10.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R276128
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
 • 15.5. 2019
  Zmena zápisu číslo R265888
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
   pôvodne
   Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia prdstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
 • 2018
 • 4.12. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R240123
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
 • 21.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R235757
  • Rozhodnutie dozornej rady I.zep
  • Rozhodnutie dozornej rady II.zep
  • Podpisovy vzor.zep
  • Plnomocenstvo.zep
 • 20.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R235636

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.9. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R233819
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 23.7. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R228746
  • Rozhodnutie jediného akcionára.zep
  • Podpisový vzor.zep
  • Plnomocenstvo udelené jediným akcionárom p. Chocholáčkovi.zep
  • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  • Plnomocenstvo udelené jediným akcionárom p. Chocholáčkovi.zep
 • 24.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R213766
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia prdstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
   pôvodne
   V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja čitateľne svoje meno a priezvisko, spolu s uvedením funkcie a následne pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriadenie a prevádzkovanie predajní a vykonávanie s tým súvisiacich služieb v rozsahu voľnej živnosti
 • 6.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R208906
  • Aktualizované znenie stanov.zep
 • 4.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R207681

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 27.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R206542
  • Notárska zápisnica_rozhodnutia jediného akcionára vrátane ÚZ stanov.zep
  • Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára vrátane ÚZ stanov.zep
  • Podpisovy vzor - Dlugonski.zep
  • Podpisovy vzor - Civan.zep
  • Rozhodnutie jedineho akcionara - TAMONTRO.zep
  • Rozhodnutie jedineho akcionara - NZ.zep
 • 6.3. 2018
 • 7.2. 2018
  Zmena zápisu číslo R199261
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2017
 • 30.10. 2017
  Zmena zápisu číslo R192692

  Zaregistrovali sme zmenu konania menom spoločnosti:

  Za Spoločnosť konajú vždy predseda predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja čitateľne svoje meno a priezvisko, spolu s uvedením funkcie a následne pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  pôvodne
  Za Spoločnosť konajú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja čitateľne svoje meno a priezvisko, spolu s uvedením funkcie, a následne pripoja svoj vlastnoručný podpis.

 • 20.9. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R189826
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 15.8. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R187083
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 30.6. 2017
  Zmena zápisu číslo R176939

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R170375
  • Vyhlásenie štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti.zep
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  • Notárska zápisnica rozhodntuie jediného akcionára.zep
  • Úplné znenie Stanov as.zep
  • Živnostenské oprávnenie.zep
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  • čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
  • Rozh. akcionára z 30062015.zep
  • Rozh.akcionára z 18.09.2015.zep
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  • rozhodnutie o zlúčení.zep
  • rozhodnutie o zrušení Hyperion Invest a.s..zep
  • rozhodnutie o zrušení CRONUS Invest a.s..zep
  • Schválená zmluva o zlúčení.zep
  • čestné vyhlásenie Hyperion Invest a.s.konkurz,kriza.zep
  • čestné vyhlásenie CRONUS Invest a.s. konkurz.kríza.zep
  • čestné vyhlásenie Hyperion Invest a.s. akcie.zep
  • čestné vyhlásenie CBA Slovakia a.s. konkurz.kríza.zep
  • čestné vyhlásenie CRONUS Invest a.s. akcie.zep
  • Notárska zápisnica vrátane úplneho znenia stanov.zep
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • 24.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164681
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 21.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R164221
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 15.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R145048
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125301
  • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 23.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R124462
  • ÚZ 2012 + výročná správa + správa auditora
 • 13.4. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R117860
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 3.2. 2016
  Zmena zápisu číslo R104151

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2015
 • 14.10. 2015
  Zmena zápisu číslo R984480

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.8. 2015
  Zmena zápisu číslo R958500

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • reklamné a marketingové služby
  • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  • prieskum trhu a verejnej mienky
  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • faktoring a forfaiting

 • 2014
 • 27.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R845755
  • Rozhodnutie jediného akcionára + plná moc
 • 13.3. 2014
  Zmena zápisu číslo R724091

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2013
 • 30.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R617336
  • Rozhodnutie o zmene právnej formy.zep
  • Spoločenská zmluva resp. zakladateľská zmluva (listina) v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy
  • Stanovy v znení schválenom rozhodnutím o zmene právnej formy.zep
  • Podpisové vzory členov predstavenstva.zep
  • Vyhlásenie správcu vkladov.zep
  • Znalecký posudok, ak obchodná spoločnosť mení právnu formu na obchodnú spoločnosť, na ktorých vznik sa vyžaduje vloženie vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti, ktorým sa preukazuje, že hodnota vlastného imania obchodnej spoločnosti ku dňu spracovan
  • Zápisnica zo zasadnutia DR - voľba predsedu DR.zep
 • 27.9. 2013
  Zbierka listín - výmaz číslo R616349
  • zakladateľská listina
  • dodatok k ZL
  • zápisnica z VZ
  • úplné znenie ZL
  • VS+ÚZ+správa audíatora 2011
 • 27.9. 2013
  Zmena zápisu číslo R615775
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 27.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R596018
  • Zápisnica VZ.zep
  • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad.zep
  • Vyhlásenie o rozsahu splatenia ZI.zep
  • Úplné znenie zakl. listny
 • 27.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R595655
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.1. 2013
 • 2012
 • 9.8. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R310864
  • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  • Rozh. jedineho spolocnika
  • Uplne znenie spol.zmluvy
  • Osvedcenie o zivnost.opravneni
 • 19.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R299180
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy CBA Slovakia, s.r.o.
  • novú adresu firmy Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec
  • nové základne imanie 3 989 909 € (splatené 3 989 909 €)
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
   • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
   • počítačové služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme Notárskej zápisnice č. NZ 71686/2003, zo dňa 18.08.2003, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
 • 2.1. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R191505
  • výročná správa 2010+Plnomocenstvo