Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DREVINSLOVAKIA spol.s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
560€ 63€ 1 953€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 101€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
560 € 63 € -148 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 294 666 € 1 515 999 € 1 098 202 € 1 085 256 € 808 609 € 963 431 € 1 001 251 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 294 666€ 1 515 999€ 1 098 202€ 1 085 256€ 808 609€ 963 431€ 1 001 251€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 173 411 € 1 397 294 € 1 033 418 € 994 836 € 775 143 € 867 287 € 906 084 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
752 845€ 905 219€ 646 057€ 614 540€ 580 197€ 614 557€ 682 336€
10
B.2
Služby
420 566€ 492 075€ 387 361€ 380 296€ 194 946€ 252 730€ 223 748€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
121 255 € 119 265 € 64 784 € 90 420 € 33 466 € 96 207 € 95 019 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
8 395 € 12 857 € 2 394 € 17 526 € 15 323 € 5 018 €
13
C.1
Mzdové náklady
6 242€ 9 563€ 1 967€ 12 651€ 11 087€ 3 716€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 119€ 3 166€ 427€ 4 069€ 3 891€ 1 302€
16
C.4
Sociálne náklady
34€ 128€ 806€ 345€
17
D
Dane a poplatky
2 415€ 1 784€ 1 014€ 2 520€ 3 391€ 2 861€ 2 861€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
34 233€ 40 983€ 24 206€ 23 373€ 49 615€ 43 954€ 43 702€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 500€ 7 000€ 64 583€ 17 917€ 160€ 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
62 200€ 14 500€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
200€ 721€ 268€ 525€ 9 208€ 3 415€ -3€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 331€ 2 925€ 1 370€ 1 107€ 253€ 31€ 307€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
72 081 € 65 937 € 45 462 € 63 934 € -24 694 € 37 613 € 43 228 €
38
X.
Výnosové úroky
7€ 5€ 10€ 39€ 24€
39
N
Nákladové úroky
682€ 671€ 590€ 924€ 999€
41
O
Kurzové straty
4€ 4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
387€ 1 342€ 1 320€ 3 111€ 2 949€ 2 178€ 2 789€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 069 € -2 017 € -1 907 € -4 030 € -3 938 € -2 139 € -2 765 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
71 012 € 63 920 € 43 555 € 59 904 € -28 632 € 35 474 € 40 463 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
11 597 € 12 670 € 9 159 € 9 971 € 2 882 € 7 875 € 9 351 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
11 597€ 12 670€ 9 159€ 9 971€ 2 882€ 7 875€ 9 351€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
59 415 € 51 250 € 34 396 € 49 933 € -31 514 € 27 599 € 31 112 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
71 012 € 63 920 € 43 555 € 59 904 € -28 632 € 35 474 € 40 463 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
59 415 € 51 250 € 34 396 € 49 933 € -31 514 € 27 599 € 31 112 €