Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
553 727 € 493 408 € 378 427 € 358 926 € 417 008 € 444 348 € 383 626 € 363 509 € 395 358 € 304 367 € 249 721 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
67 776€ 105 458€ 34 697€ 29 936€ 34 680€ 63 235€ 51 614€ 50 519€ 84 500€ 27 873€ 22 426€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
462 603€ 394 518€ 338 153€ 326 492€ 368 529€ 375 158€ 329 540€ 312 434€ 320 715€ 256 055€ 225 606€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-12 059€ 3 144€ -4 585€ 13 500€ -13 437€ 1 233€ -594€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 917€ 4 354€ 250€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 348€ 5 491€ 2 433€ 4 166€ 299€ 1 601€ 2 222€ 556€ 3 580€ 19 206€ 2 283€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
524 158 € 484 213 € 372 639 € 378 036 € 411 320 € 430 567 € 380 282 € 359 109 € 390 122 € 298 584 € 247 815 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
29€ 87 882€ 28 915€ 24 947€ 28 900€ 52 696€ 43 011€ 36 000€ 67 600€ 21 441€ 17 648€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
319 594€ 206 676€ 186 891€ 198 715€ 210 468€ 216 341€ 185 789€ 185 291€ 175 226€ 143 641€ 111 915€
11
C.
Služby
33 955€ 12 362€ 10 849€ 13 280€ 10 445€ 11 954€ 10 380€ 10 084€ 9 032€ 10 222€ 10 012€
12
D.
Osobné náklady
155 467€ 163 570€ 129 898€ 128 767€ 148 056€ 135 323€ 117 757€ 115 033€ 126 897€ 113 495€ 96 566€
13
E.
Dane a poplatky
2 053€ 2 010€ 1 998€ 1 978€ 1 812€ 1 782€ 2 127€ 1 556€ 1 327€ 1 114€ 1 076€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 504€ 9 502€ 10 145€ 7 213€ 8 168€ 6 194€ 4 720€ 7 834€ 7 473€ 6 272€ 8 398€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
-55€ -415€ 471€ 412€ 543€ 2 735€ 13 580€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 611€ 2 626€ 3 472€ 2 724€ 2 928€ 3 542€ 2 918€ 3 311€ 2 567€ 2 399€ 2 200€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
29 569 € 9 195 € 5 788 € -19 110 € 5 688 € 13 781 € 3 344 € 4 400 € 5 236 € 5 783 € 1 906 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
176 801 € 180 997 € 149 339 € 114 901 € 166 896 € 157 402 € 141 974 € 131 578 € 139 920 € 109 857 € 107 863 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
196 € 78 € 2 € 2 € 13 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
196€ 78€ 2€ 2€ 13€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
286 € 225 € 191 € 186 € 197 € 220 € 184 € 215 € 365 € 770 € 903 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
19€ 171€ 328€ 464€
32
N.
Kurzové straty
66€ 10€ 5€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
220€ 215€ 186€ 186€ 197€ 220€ 184€ 196€ 194€ 442€ 439€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-90 € -225 € -191 € -186 € -197 € -220 € -184 € -137 € -363 € -768 € -890 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
29 479 € 8 970 € 5 597 € -19 296 € 5 491 € 13 561 € 3 160 € 4 263 € 4 873 € 5 015 € 1 016 €
36
P.
Daň z príjmov
4 965€ 1 077€ 677€ 1 172€ 2 677€ 960€ 1 069€ 1 082€ 1 103€ 257€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
24 514 € 7 893 € 4 920 € -19 296 € 4 319 € 10 884 € 2 200 € 3 194 € 3 791 € 3 912 € 759 €