Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
334 058 € 156 131 € 107 081 € 319 408 € 84 273 € 46 177 € 46 439 € 152 456 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
328 197€ 144 380€ 100 100€ 227 759€ 80 242€ 30 930€ 38 211€ 122 350€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 490€ 10 100€ 5 990€ 2 210€ 2 610€ 5 090€ 3 390€ 7 720€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
371€ 1 651€ 991€ 89 439€ 1 421€ 10 157€ 4 838€ 22 386€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
335 244 € 175 437 € 244 843 € 330 093 € 128 916 € 51 201 € 57 929 € 264 742 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
46 700€ 103 510€ 208 671€ 73 966€ 1 088€ 31 970€ 135 227€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 047€ 11 859€ 23 664€ 15 937€ 23 497€ 22 191€ 13 278€ 32 813€
11
C.
Služby
10 548€ 9 170€ 6 740€ 3 269€ 2 447€ 3 613€ 1 881€ 1 905€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
4 846€ 3 765€ 4 665€ 225€ 1 720€ 1 301€ 2 986€ 4 130€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
243 455€ 136 169€ 92 515€ 33 004€ 21 384€ 18 402€ 79 665€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
13 648€ 14 474€ 13 749€ 68 987€ 5 902€ 4 606€ 7 814€ 11 002€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-1 186 € -19 306 € -137 762 € -10 685 € -44 643 € -5 024 € -11 490 € -112 286 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
260 392 € 133 451 € -27 824 € 2 092 € -17 058 € 9 128 € -5 528 € -39 875 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
9 € 298 € 4 770 € 7 113 € -1 349 € 111 € 275 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2€
25
XI.
Kurzové zisky
9€ 298€ 4 770€ 7 113€ -1 349€ 111€ 273€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
755 € 757 € 653 € 601 € 245 € 716 € 287 € 268 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
353€ 416€ 63€ 376€ 9€ 307€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
402€ 341€ 590€ 225€ 236€ 409€ 287€ 268€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-746 € -459 € 4 117 € 6 512 € -1 594 € -716 € -176 € 7 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-1 932 € -19 765 € -133 645 € -4 173 € -46 237 € -5 740 € -11 666 € -112 279 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-1 932 € -19 765 € -133 645 € -4 173 € -47 197 € -6 700 € -11 666 € -112 279 €