Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
313 675 € 407 317 € 499 945 € 324 102 € 292 499 € 271 506 € 310 132 € 276 354 € 329 891 € 331 569 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
3 791€ 9 607€ 3 675€ 1 284€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
274 795€ 401 897€ 499 944€ 324 102€ 291 848€ 271 276€ 309 821€ 264 947€ 319 176€ 323 761€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
17 269€ 333€ 200€ 4 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
21 611€ 1 629€ 1€ 318€ 30€ 311€ 1 800€ 2 540€ 6 524€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
312 367 € 395 055 € 469 170 € 319 748 € 289 507 € 264 960 € 300 078 € 305 952 € 422 359 € 367 336 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 607€ 3 864€ 1 358€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
159 262€ 177 108€ 180 327€ 152 530€ 130 915€ 119 092€ 113 455€ 92 424€ 115 113€ 66 146€
11
C.
Služby
73 023€ 152 522€ 224 691€ 110 723€ 104 945€ 95 406€ 117 705€ 129 390€ 188 172€ 179 100€
12
D.
Osobné náklady
71 202€ 61 522€ 60 040€ 48 896€ 48 014€ 42 060€ 50 561€ 69 769€ 93 790€ 120 024€
13
E.
Dane a poplatky
520€ 736€ 709€ 476€ 1 379€ 596€ 670€ 637€ 534€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 292€ 2 437€ 2 492€ 2 372€ 3 164€ 3 740€ 2 003€ 4 594€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 864€ 9 337€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 204€ 730€ 911€ 4 751€ 1 090€ 4 066€ 15 684€ 168€ 11 446€ 174€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
1 308 € 12 262 € 30 775 € 4 354 € 2 992 € 6 546 € 10 054 € -29 598 € -92 468 € -35 767 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
42 510 € 76 058 € 94 926 € 60 849 € 55 988 € 56 778 € 78 661 € 43 133 € 15 702 € 78 441 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
361 € 10 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
238€
25
XI.
Kurzové zisky
9€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
123€ 1€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 247 € 1 716 € 1 399 € 1 290 € 715 € 1 540 € 3 766 € 570 € 4 730 € 4 466 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
7€ 256€ 17€ 119€ 364€ 128€ 924€ 3 089€ 2 495€
32
N.
Kurzové straty
8€ 7€ 6€ 3€ 78€ 3€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 240€ 1 460€ 1 374€ 1 164€ 345€ 1 409€ 2 764€ 570€ 1 638€ 1 971€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-2 247 € -1 716 € -1 399 € -1 290 € -715 € -1 540 € -3 405 € -570 € -4 730 € -4 456 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-939 € 10 546 € 29 376 € 3 064 € 2 277 € 5 006 € 6 649 € -30 168 € -97 198 € -40 223 €
36
P.
Daň z príjmov
2 644€ 7 807€ 970€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-939 € 7 902 € 21 569 € 3 064 € 2 277 € 4 036 € 5 689 € -30 168 € -98 158 € -40 223 €