Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MEDIN SNINA, s.r.o. v konkurze

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
30.04.2020
01.01.2019
30.04.2019
01.01.2018
31.12.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
229 769€ 380 530€ 393 803€ 335 872€ 293 702€ 263 975€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
16 596€ 16 596€ 230 559€ 310 585€ 319 577€ 263 345€ 227 314€ 201 270€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-16 596 € -16 596 € -790 € 69 945 € 74 226 € 72 527 € 66 388 € 62 705 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 000 € 1 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 000€ 1 000€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
8 957 € 8 957 € 21 163 € 40 840 € 48 324 € 54 288 € 51 123 € 40 798 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 911€ 9 202€ 9 901€ 5 449€ 2 672€ 4 529€
10
B.2
Služby
8 957€ 8 957€ 16 252€ 31 638€ 38 423€ 48 839€ 48 451€ 36 269€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-24 553 € -24 553 € -21 953 € 29 105 € 25 902 € 18 239 € 15 265 € 21 907 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
22 219 € 21 937 € 16 633 € 5 555 € 3 437 € 11 138 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 566€ 8 478€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
871€ 2 340€
16
C.4
Sociálne náklady
320€
17
D
Dane a poplatky
357€ 216€ 271€ 126€ 126€ 113€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 250€ 521€ 1 891€ 988€ 988€ 83€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
3 229€ 3 229€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 621€ 2 621€ 4 529€ 4 794€ 5 821€ 3 650€ 4 274€ 327€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€ 3€ 50€ 63€ 70€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-25 161 € -25 161 € -41 250 € 11 165 € 12 925 € 15 170 € 14 925 € 10 830 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
239€ 330€ 367€ 1€ 222€ 1 533€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
99€ 99€ 4 795€ 3 408€ 3 100€ 2 373€ 1 929€ -362€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-99 € -99 € -5 034 € -3 737 € -3 466 € -2 373 € -2 151 € -1 171 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-25 260 € -25 260 € -46 284 € 7 428 € 9 459 € 12 797 € 12 774 € 9 659 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 647 € 2 121 € 2 838 € 2 952 € 1 851 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 647€ 2 121€ 2 838€ 2 952€ 1 851€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-25 260 € -25 260 € -46 284 € 5 781 € 7 338 € 9 959 € 9 822 € 7 808 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-25 260 € -25 260 € -46 284 € 7 428 € 9 459 € 12 797 € 12 774 € 9 659 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-25 260 € -25 260 € -46 284 € 5 781 € 7 338 € 9 959 € 9 822 € 7 808 €