Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

myWood Polomka Timber, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
31 660 546€ 27 692 994€ 25 639 308€ 21 071 787€ 21 971 167€ 20 334 397€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
32 940 465 € 30 567 640 € 28 733 175 € 25 773 752 € 23 167 552 € 20 333 112 € 15 613 801 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
84 357€ 241 597€ 158 708€ 295 015€ 663 368€ 213 666€ 120 799€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
30 307 461€ 26 614 303€ 24 719 525€ 20 198 829€ 20 530 405€ 18 303 074€ 13 038 475€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 268 728€ 837 094€ 761 075€ 577 943€ 777 394€ 555 239€ 529 034€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-39 819€ 937 684€ -704 977€ 451 515€ -417 510€ 345 843€ 489 926€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
137 405€ 588 102€ 423 856€ 262 676€ 74 664€ 172 774€ 919 886€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 182 333€ 1 348 860€ 3 374 988€ 3 987 774€ 1 539 231€ 742 516€ 515 681€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
31 795 817 € 30 707 936 € 26 032 542 € 23 410 991 € 22 878 485 € 19 925 262 € 15 842 903 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
57 045€ 166 268€ 93 888€ 233 962€ 557 169€ 162 151€ 105 846€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
20 899 770€ 19 273 014€ 17 070 158€ 14 590 356€ 14 454 696€ 13 301 643€ 9 691 807€
14
D.
Služby
3 544 489€ 3 015 336€ 2 831 052€ 2 521 138€ 2 515 297€ 2 165 319€ 1 796 896€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 842 708 € 4 311 203 € 3 615 875 € 3 243 278 € 2 941 744 € 2 531 957 € 2 121 560 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 425 607€ 3 034 268€ 2 554 491€ 2 282 862€ 2 062 117€ 1 803 076€ 1 477 712€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 214 380€ 1 081 027€ 906 827€ 797 881€ 721 763€ 618 643€ 549 237€
19
E.4.
Sociálne náklady
202 721€ 195 908€ 154 557€ 162 535€ 157 864€ 110 238€ 94 611€
20
F.
Dane a poplatky
46 035€ 46 161€ 33 976€ 34 790€ 42 363€ 31 443€ 32 700€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 061 866€ 982 509€ 869 320€ 771 208€ 738 311€ 717 729€ 640 628€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 061 866€ 982 509€ 869 320€ 771 208€ 738 311€ 717 729€ 640 628€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
137 405€ 536 317€ 377 756€ 210 437€ 54 998€ 194 882€ 812 670€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-3 431€ -239€ 3 758€ 7 480€ -2 836€ -108 653€ 10 712€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 209 930€ 2 377 367€ 1 136 759€ 1 798 342€ 1 576 743€ 928 791€ 630 084€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 144 648 € -140 296 € 2 700 633 € 2 362 761 € 289 067 € 407 850 € -229 102 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 119 423 € 6 176 060 € 4 939 233 € 4 177 846 € 4 026 495 € 3 788 709 € 2 583 685 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 792 € 5 051 € 486 € -338 € -263 € 1 285 € 270 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 110 € 1 642 € 1 € 35 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
3 110€ 1 642€ 1€ 35€
42
XII.
Kurzové zisky
2 706€ 3 845€ 1 471€ 1 000€ 49€ 218€ 235€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
-24€ -436€ -985€ -1 338€ -312€ 1 066€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
204 793 € 161 843 € 189 234 € 189 766 € 183 434 € 173 288 € 97 109 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
135 751 € 102 388 € 102 253 € 104 607 € 100 115 € 98 584 € 55 532 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
13 410€ 6 800€ 6 602€ 2 993€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
122 341€ 95 588€ 95 651€ 101 614€ 100 115€ 98 584€ 55 532€
52
O.
Kurzové straty
3 177€ 2 716€ 12 083€ 1 512€ 4 055€ 1 818€ 546€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
61€ 1 085€ 2 440€ 3 808€ 5 151€ 6 507€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65 804€ 55 654€ 72 458€ 79 839€ 74 113€ 66 379€ 41 031€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-199 001 € -156 792 € -188 748 € -190 104 € -183 697 € -172 003 € -96 839 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
945 647 € -297 088 € 2 511 885 € 2 172 657 € 105 370 € 235 847 € -325 941 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
237 429 € -33 805 € 354 764 € -86 884 € -159 588 € -115 161 € -98 394 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
115 274€ 33 619€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
122 155€ -67 424€ 351 884€ -89 764€ -162 468€ -118 041€ -98 394€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
708 218 € -263 283 € 2 157 121 € 2 259 541 € 264 958 € 351 008 € -227 547 €