Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 291 628 € 529 680 € 525 757 € 426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
100 971 € 79 034 € 58 627 € 29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
100 971 € 79 034 € 58 627 € 29 754 € 18 024 € 7 524 € 35 042 € 38 767 € 61 449 € 27 196 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
100 971€ 78 617€ 56 794€ 27 254€ 18 024€ 7 524€ 35 042€ 38 767€ 61 449€ 27 196€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
417€ 1 833€ 2 500€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 143 156 € 442 630 € 459 817 € 375 381 € 479 423 € 355 863 € 180 777 € 214 394 € 259 059 € 275 558 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
548 € 579 € 421 € 353 € 386 € 457 € 570 € 514 € 602 € 590 €
035
B.I.1
Materiál
548€ 579€ 421€ 353€ 386€ 457€ 570€ 514€ 602€ 590€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
811 509 € 321 384 € 282 658 € 292 524 € 394 873 € 348 909 € 160 817 € 185 558 € 162 031 € 239 346 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
799 367 € 318 244 € 269 414 € 285 602 € 388 863 € 342 527 € 160 316 € 181 743 € 147 232 € 212 404 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
799 367€ 318 244€ 269 414€ 285 602€ 388 863€ 342 527€ 160 316€ 181 743€ 147 232€ 212 404€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
26 900€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
9 142€ 7 234€ 912€ 103€ 501€ 3 773€ 14 757€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 000€ 3 140€ 6 010€ 6 010€ 6 010€ 6 279€ 42€ 42€ 42€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
331 099 € 120 667 € 176 738 € 82 504 € 84 164 € 6 497 € 19 390 € 28 322 € 96 426 € 35 622 €
072
B.V.1.
Peniaze
367€ 182€ 182€ 140€ 2 693€ 14€ 2 710€ 2 556€ 1 770€ 3 276€
073
B.V.2.
Účty v bankách
330 732€ 120 485€ 176 556€ 82 364€ 81 471€ 6 483€ 16 680€ 25 766€ 94 656€ 32 346€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
47 501 € 8 016 € 7 313 € 21 843 € 11 467 € 8 536 € 19 761 € 16 977 € 10 773 € 19 451 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 501€ 8 016€ 7 273€ 4 928€ 7 914€ 8 536€ 8 013€ 7 377€ 6 946€ 6 916€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
40€ 16 915€ 3 553€ 11 748€ 9 600€ 3 827€ 12 535€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 291 628 € 529 680 € 525 757 € 426 978 € 508 914 € 371 923 € 235 580 € 270 138 € 331 281 € 322 205 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
332 270 € 144 013 € 81 670 € 64 591 € 18 745 € 8 841 € 3 215 € 13 992 € 18 401 € 71 519 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
8 295 € -8 659 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 802€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 507€ -8 659€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
321 270 € 133 013 € 71 670 € 46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
785 448 € 385 667 € 444 087 € 362 387 € 490 169 € 363 082 € 232 365 € 256 146 € 312 880 € 250 686 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
34 017 € 31 607 € 21 444 € 7 517 € 54 € 253 € 17 070 € 38 649 € 1 199 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
31 190€ 29 843€ 20 613€ 7 328€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 827€ 1 764€ 831€ 189€ 54€ 253€ 500€ 600€ 543€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
16 570€ 37 393€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
656€ 656€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
55 000€ 70 000€ 85 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
681 397 € 270 606 € 319 738 € 345 061 € 473 623 € 317 738 € 216 171 € 222 783 € 259 540 € 229 622 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
432 206 € 49 263 € 56 645 € 50 681 € 151 981 € 45 400 € 53 826 € 112 755 € 150 965 € 121 387 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
432 206€ 49 263€ 56 645€ 50 681€ 151 981€ 45 400€ 53 826€ 112 755€ 150 965€ 121 387€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
76 412€ 122 788€ 167 900€ 230 820€ 255 819€ 210 611€ 103 512€ 73 028€ 69 100€ 17 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
46 027€ 27 810€ 34 673€ 25 884€ 27 493€ 26 529€ 21 806€ 26 302€ 20 138€ 25 546€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
30 347€ 20 183€ 21 544€ 15 822€ 18 220€ 17 228€ 14 125€ 8 099€ 12 629€ 16 945€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
71 701€ 24 976€ 24 513€ 19 725€ 20 110€ 17 839€ 6 593€ 1 620€ 6 649€ 27 430€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
24 704€ 25 586€ 14 463€ 2 129€ 131€ 16 309€ 979€ 59€ 21 314€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
12 703 € 12 887 € 16 272 € 9 809 € 12 386 € 14 320 € 15 941 € 16 293 € 14 691 € 19 865 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
16 272€ 9 809€ 12 386€ 14 320€ 15 941€ 16 293€ 14 691€ 19 865€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
12 703€ 12 887€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 331€ 567€ 1 633€ 4 160€ 30 970€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
173 910 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
110€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
173 800€