Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 212 218€ 1 187 584€ 1 141 832€ 930 901€ 772 996€ 953 035€ 738 771€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 212 203 € 1 198 929 € 1 152 196 € 950 847 € 780 411 € 958 137 € 749 610 € 939 129 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
8 820€ 879€ 182€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 205 679€ 1 187 584€ 1 141 832€ 922 081€ 772 997€ 952 155€ 738 589€ 926 572€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 250€ 7 417€ 9 750€ 19 083€ 6 667€ 3 667€ 10 076€ 4 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 274€ 3 928€ 614€ 863€ 747€ 1 436€ 763€ 8 307€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 131 868 € 1 143 755 € 1 126 065 € 940 429 € 778 798 € 943 999 € 732 840 € 853 139 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 798€ 12 930€ 878€ 326€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
21 975€ 40 045€ 52 165€ 40 285€ 30 648€ 31 052€ 32 712€ 53 407€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
445 455€ 573 903€ 585 845€ 448 872€ 383 727€ 537 984€ 417 633€ 502 287€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
627 660 € 520 245 € 474 714 € 406 658 € 341 085 € 349 596 € 260 311 € 278 636 €
16
E.1.
Mzdové náklady
456 022€ 375 893€ 341 693€ 293 759€ 247 610€ 253 783€ 188 458€ 200 005€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
155 983€ 128 788€ 119 471€ 100 919€ 84 493€ 86 506€ 64 993€ 71 087€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 655€ 15 564€ 13 550€ 11 980€ 8 982€ 9 307€ 6 860€ 7 544€
20
F.
Dane a poplatky
776€ 658€ 872€ 1 383€ 1 586€ 1 273€ 2 116€ 1 467€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 855€ 6 033€ 8 657€ 17 332€ 21 559€ 22 682€ 19 516€ 16 570€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 855€ 6 033€ 8 657€ 17 332€ 21 559€ 22 682€ 19 516€ 16 570€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
12 632€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 740€ 2 844€ 1 896€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 609€ 27€ 1 916€ 337€ 193€ 534€ 226€ 772€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
80 335 € 55 174 € 26 131 € 10 418 € 1 613 € 14 138 € 16 770 € 85 990 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
729 451 € 573 636 € 503 822 € 428 814 € 358 622 € 383 120 € 288 100 € 370 878 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
15 € 925 € 2 879 € 8 € 2 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 € 2 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€ 2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
15€ 925€ 2 878€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 493 € 3 929 € 5 847 € 9 622 € 9 396 € 8 429 € 6 112 € 6 668 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 335 € 74 € 1 576 € 2 887 € 3 780 € 2 729 € 379 € 902 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 335€ 74€ 1 576€ 2 887€ 3 780€ 2 729€ 379€ 902€
52
O.
Kurzové straty
27€ 9€ 16€ 3€ 51€ 18€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 131€ 3 846€ 4 255€ 6 735€ 5 613€ 5 700€ 5 682€ 5 748€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 478 € -3 929 € -5 847 € -8 697 € -6 517 € -8 421 € -6 110 € -6 666 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
76 857 € 51 245 € 20 284 € 1 721 € -4 904 € 5 717 € 10 660 € 79 324 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 187 € 4 949 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 725 € 3 259 € 18 805 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 187€ 4 949€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 3 381€ 3 258€ 18 835€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-656€ 1€ -30€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
71 670 € 46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €