Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 014 045€ 1 376 799€ 1 212 218€ 1 187 584€ 1 141 832€ 930 901€ 772 996€ 953 035€ 738 771€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 014 038 € 1 376 715 € 1 212 203 € 1 198 929 € 1 152 196 € 950 847 € 780 411 € 958 137 € 749 610 € 939 129 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
830€ 8 672€ 8 820€ 879€ 182€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
2 992 628€ 1 367 848€ 1 205 679€ 1 187 584€ 1 141 832€ 922 081€ 772 997€ 952 155€ 738 589€ 926 572€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
13 383€ 5 250€ 7 417€ 9 750€ 19 083€ 6 667€ 3 667€ 10 076€ 4 250€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 197€ 195€ 1 274€ 3 928€ 614€ 863€ 747€ 1 436€ 763€ 8 307€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 595 075 € 1 220 189 € 1 131 868 € 1 143 755 € 1 126 065 € 940 429 € 778 798 € 943 999 € 732 840 € 853 139 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
810€ 8 035€ 8 798€ 12 930€ 878€ 326€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
65 578€ 29 305€ 21 975€ 40 045€ 52 165€ 40 285€ 30 648€ 31 052€ 32 712€ 53 407€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 631 172€ 456 603€ 445 455€ 573 903€ 585 845€ 448 872€ 383 727€ 537 984€ 417 633€ 502 287€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
846 961 € 694 260 € 627 660 € 520 245 € 474 714 € 406 658 € 341 085 € 349 596 € 260 311 € 278 636 €
16
E.1.
Mzdové náklady
614 641€ 506 213€ 456 022€ 375 893€ 341 693€ 293 759€ 247 610€ 253 783€ 188 458€ 200 005€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
206 218€ 172 943€ 155 983€ 128 788€ 119 471€ 100 919€ 84 493€ 86 506€ 64 993€ 71 087€
19
E.4.
Sociálne náklady
26 102€ 15 104€ 15 655€ 15 564€ 13 550€ 11 980€ 8 982€ 9 307€ 6 860€ 7 544€
20
F.
Dane a poplatky
1 036€ 1 000€ 776€ 658€ 872€ 1 383€ 1 586€ 1 273€ 2 116€ 1 467€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 473€ 27 050€ 18 855€ 6 033€ 8 657€ 17 332€ 21 559€ 22 682€ 19 516€ 16 570€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 473€ 27 050€ 18 855€ 6 033€ 8 657€ 17 332€ 21 559€ 22 682€ 19 516€ 16 570€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 597€ 12 632€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 740€ 2 844€ 1 896€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
10 448€ 3 936€ 3 609€ 27€ 1 916€ 337€ 193€ 534€ 226€ 772€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
418 963 € 156 526 € 80 335 € 55 174 € 26 131 € 10 418 € 1 613 € 14 138 € 16 770 € 85 990 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 295 898 € 882 577 € 729 451 € 573 636 € 503 822 € 428 814 € 358 622 € 383 120 € 288 100 € 370 878 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 € 84 € 15 € 925 € 2 879 € 8 € 2 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 3 € 2 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 3€ 2€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 84€ 5€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
5€ 15€ 925€ 2 878€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
6 476 € 5 803 € 3 493 € 3 929 € 5 847 € 9 622 € 9 396 € 8 429 € 6 112 € 6 668 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 575 € 2 238 € 1 335 € 74 € 1 576 € 2 887 € 3 780 € 2 729 € 379 € 902 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 575€ 2 238€ 1 335€ 74€ 1 576€ 2 887€ 3 780€ 2 729€ 379€ 902€
52
O.
Kurzové straty
134€ 36€ 27€ 9€ 16€ 3€ 51€ 18€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 767€ 3 529€ 2 131€ 3 846€ 4 255€ 6 735€ 5 613€ 5 700€ 5 682€ 5 748€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-6 469 € -5 719 € -3 478 € -3 929 € -5 847 € -8 697 € -6 517 € -8 421 € -6 110 € -6 666 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
412 494 € 150 807 € 76 857 € 51 245 € 20 284 € 1 721 € -4 904 € 5 717 € 10 660 € 79 324 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
91 224 € 17 794 € 5 187 € 4 949 € 2 880 € 2 880 € 2 881 € 2 725 € 3 259 € 18 805 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
91 224€ 17 794€ 5 187€ 4 949€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 3 381€ 3 258€ 18 835€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-656€ 1€ -30€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
321 270 € 133 013 € 71 670 € 46 296 € 17 404 € -1 159 € -7 785 € 2 992 € 7 401 € 60 519 €