Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Maykop s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
227 643 € 214 369 € 226 485 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
134 033€ 106 772€ 112 387€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
77 879€ 107 597€ 113 998€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
15 562€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
169€ 100€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
247 044 € 205 854 € 216 137 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
105 051€ 98 230€ 86 493€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
25 979€ 19 879€ 20 395€
11
C.
Služby
44 158€ 39 757€ 71 492€
12
D.
Osobné náklady
36 773€ 33 508€ 27 454€
13
E.
Dane a poplatky
318€ 538€ 285€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 925€ 13 779€ 10 013€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 676€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
164€ 163€ 5€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-19 401 € 8 515 € 10 348 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
36 724 € 56 503 € 48 005 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
1€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 827 € 4 524 € 3 006 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3 992€ 2 749€ 1 882€
32
N.
Kurzové straty
10€ 1€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 825€ 1 775€ 1 123€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-6 826 € -4 524 € -3 006 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-26 227 € 3 991 € 7 342 €
36
P.
Daň z príjmov
960€ 1 341€ 1 673€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-27 187 € 2 650 € 5 669 €