Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
111 524 € 138 478 € 263 139 € 702 215 € 445 869 € 303 037 € 177 474 € 248 826 € 149 888 € 262 112 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
125€ 933€ 191 976€ 285 309€ 330 110€ 247 470€ 109 491€ 181 019€ 139 426€ 261 468€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
26€ 50 000€ 70 000€ 500€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
111 373€ 87 545€ 1 163€ 416 906€ 115 759€ 55 567€ 67 983€ 67 307€ 10 462€ 644€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
194 577 € 220 648 € 297 650 € 320 991 € 219 967 € 188 017 € 144 605 € 233 466 € 403 239 € 469 001 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 333€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
30 813€ 74 019€ 71 833€ 60 913€ 48 238€ 46 905€ 59 099€ 62 918€ 101 859€
11
C.
Služby
9 031€ 43 592€ 128 664€ 148 107€ 133 668€ 100 211€ 77 761€ 79 536€ 216 175€ 324 837€
12
D.
Osobné náklady
2 651€ 15 609€ 19 973€ -135€ 5 424€ 3 116€ 6 873€ 11 546€ 7 232€
13
E.
Dane a poplatky
172€ 65€ 75€ 2 876€ 22€ 244€ 260€ 351€ 523€ 1 628€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 156€ 24 188€ 20 816€ 27 404€ 28 304€ 27 725€ 43 462€ 30 541€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
123 497€ 57 771€ 2 361€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
480€ -13 733€ 13 733€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
184 894€ 16 697€ 3 356€ 54 014€ 4 683€ 6 496€ 1 992€ 43 788€ 68 615€ 2 904€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-83 053 € -82 170 € -34 511 € 381 224 € 225 902 € 115 020 € 32 869 € 15 360 € -253 351 € -206 889 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-8 906 € -76 805 € -10 707 € 65 369 € 135 529 € 99 021 € -15 175 € 42 384 € -139 667 € -165 228 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
286 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
286€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
20 € 51 € 81 € -244 € 20 905 € 118 € 462 € 728 € 10 626 € 11 256 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
5€ 11€ 1€ -406€ 20 631€ 6€ 2€ 10 002€ 10 010€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
15€ 40€ 80€ 162€ 274€ 118€ 456€ 726€ 624€ 1 246€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-20 € -51 € -81 € 244 € -20 905 € -118 € -462 € -728 € -10 626 € -10 970 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-83 073 € -82 221 € -34 592 € 381 468 € 204 997 € 114 902 € 32 407 € 14 632 € -263 977 € -217 859 €
36
P.
Daň z príjmov
12 423€ 960€ 960€ 2 050€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-83 073 € -82 221 € -34 592 € 381 468 € 192 574 € 113 942 € 31 447 € 12 582 € -264 937 € -217 859 €