Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 255 518€ 2 651 500€ 500 500€ 519 167€ 525 834€ 176 667€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
85 401€ 724 732€ 74 500€ 120 643€ 180 000€ 176 666€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 170 117 € 1 926 768 € 426 000 € 398 524 € 345 834 € 1 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
170 840 € -58 826 € 1 448 683 € 197 302 € 280 229 € 1 388 323 € 262 655 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
109 331€ 81 406€ 14 140€ 135 045€ 281 436€ 1 394 713€ 210 917€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
61 509€ -140 232€ 1 434 543€ 62 257€ -1 207€ -6 390€ 51 738€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 128 895 € 1 505 224 € 1 673 226 € 350 698 € 519 048 € 542 855 € 75 623 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
105 889€ 146 272€ 180 029€ 74 806€ 192 832€ 237 884€ 34 681€
10
B.2
Služby
1 023 006€ 1 358 952€ 1 493 197€ 275 892€ 326 216€ 304 971€ 40 942€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
212 062 € 362 718 € 201 457 € 245 128 € 107 015 € 845 469 € 187 032 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
26 725 € 31 321 € 22 204 € 12 691 € 12 783 € 13 621 € 1 598 €
13
C.1
Mzdové náklady
18 656€ 22 087€ 16 146€ 9 325€ 9 473€ 9 430€ 1 116€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
6 567€ 7 774€ 4 736€ 2 492€ 2 426€ 3 319€ 393€
16
C.4
Sociálne náklady
1 502€ 1 460€ 1 322€ 874€ 884€ 872€ 89€
17
D
Dane a poplatky
11 447€ 5 265€ 7 956€ 6 660€ 7 361€ 8 186€ 4 265€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
81 750€ 105 580€ 111 402€ 125 967€ 117 593€ 92 354€ 51 652€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
44 159€ 1 667€ 983 335€ 292 917€ 5 417€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 279€ 761 233€ 178 622€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-100€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 668€ 14 181€ 5 692€ 1 995€ 5 698€ 36 426€ 1 412€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 841€ 14 168€ 11 464€ 10 943€ 13 065€ 2 802€ 130€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
112 847 € 222 232 € 276 225 € 205 157 € -38 089 € 770 349 € 130 899 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
38
X.
Výnosové úroky
40€ 40€ 42€ 3 191€ 28 313€ 55€ 247€
39
N
Nákladové úroky
84 132€ 164 986€ 181 832€ 162 522€ 173 967€ 133 025€ 41 827€
40
XI.
Kurzové zisky
57€
41
O
Kurzové straty
22€ 799€ 92€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 935€ 5 166€ 3 099€ 3 030€ 3 168€ 4 694€ 5 009€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-86 049 € -170 911 € -184 889 € -162 361 € -148 822 € -137 699 € -46 589 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
26 798 € 51 321 € 91 336 € 42 796 € -186 911 € 632 650 € 84 310 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
12 706 € 2 880 € 2 880 € 2 892 € 2 884 € 2 883 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
12 706€ 2 880€ 2 880€ 2 892€ 2 884€ 2 883€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 092 € 48 441 € 88 456 € 39 904 € -189 795 € 629 767 € 84 310 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
26 798 € 51 321 € 91 336 € 42 796 € -186 911 € 632 650 € 84 310 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 092 € 48 441 € 88 456 € 39 904 € -189 795 € 629 767 € 84 310 €