Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 045 510 € 5 937 712 € 4 054 670 € 3 871 411 € 5 451 523 € 5 286 279 € 3 449 356 € 3 751 444 € 3 537 054 € 5 691 401 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
903 948 € 671 001 € 1 004 313 € 285 332 € 387 978 € 535 820 € 778 130 € 822 786 € 977 731 € 1 109 840 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
672 423 € 591 007 € 297 006 € 162 089 € 211 039 € 318 506 € 556 043 € 515 002 € 512 641 € 482 057 €
005
A.I.2
Software
434 326€ 438 906€ 21 803€ 68 280€ 163 046€ 318 506€ 556 043€ 501 612€ 288 269€ 155 964€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
17 149€ 34 309€ 51 469€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
220 948€ 117 792€ 223 734€ 93 809€ 47 993€ 13 390€ 224 372€ 326 093€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
213 795 € 70 158 € 89 512 € 123 243 € 166 319 € 206 966 € 211 623 € 296 373 € 452 679 € 614 883 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
22 809€ 29 467€ 33 303€ 54 795€ 60 167€ 65 539€ 86 125€ 135 159€ 165 132€ 187 279€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
31 605€ 36 569€ 40 802€ 66 191€ 97 637€ 136 771€ 108 031€ 128 329€ 188 489€ 276 189€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
106 284€ 4 122€ 2 257€ 2 257€ 2 257€ 3 340€ 5 830€ 31 569€ 96 962€ 150 099€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
53 097€ 13 150€ 6 258€ 1 316€ 11 637€ 1 316€ 2 096€ 1 316€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
17 730 € 9 836 € 617 795 € 10 620 € 10 348 € 10 464 € 11 411 € 12 411 € 12 900 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
17 730€ 9 836€ 617 795€ 10 620€ 10 348€ 10 464€ 11 411€ 11 130€ 11 453€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
1 281€ 1 447€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 875 909 € 5 015 507 € 2 803 236 € 3 323 642 € 4 826 043 € 4 593 084 € 2 552 957 € 2 753 207 € 2 417 183 € 4 519 283 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
17 474 € 15 542 € 25 564 € 20 127 € 16 725 € 10 591 € 15 089 € 22 099 € 50 233 € 39 111 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
17 474€ 15 542€ 25 564€ 20 127€ 16 725€ 10 591€ 15 089€ 22 099€ 50 233€ 39 111€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
402 514 € 265 413 € 163 884 € 187 470 € 361 771 € 400 630 € 301 318 € 262 643 € 280 673 € 1 058 282 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
52 308€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
151 469€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
251 045€ 265 413€ 163 884€ 187 470€ 361 771€ 400 630€ 301 318€ 262 643€ 228 365€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 343 020 € 2 659 822 € 2 297 727 € 2 521 862 € 3 770 013 € 3 131 760 € 2 165 853 € 2 382 755 € 2 009 359 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 210 711€ 2 649 620€ 2 292 010€ 2 264 582€ 3 692 540€ 3 117 271€ 2 147 876€ 2 343 261€ 1 931 050€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
28 794€ 22 880€ 23 543€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
117 428€ 250 987€ 67 248€ 791€ 9 485€ 38 428€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
14 881€ 10 202€ 5 717€ 6 293€ 10 225€ 14 489€ 17 186€ 10 700€ 45 944€ 4 903€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
112 901 € 2 074 730 € 316 061 € 594 183 € 677 534 € 1 050 103 € 70 697 € 85 710 € 76 918 € 842 529 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 125€ 6 897€ 15 912€ 23 462€ 10 301€ 19 011€ 13 878€ 22 029€ 18 987€ 17 771€
057
B.IV.2
Účty v bankách
100 776€ 2 067 833€ 300 149€ 570 721€ 667 233€ 1 031 092€ 56 819€ 63 681€ 57 931€ 824 758€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
265 653 € 251 204 € 247 121 € 262 437 € 237 502 € 157 375 € 118 269 € 175 451 € 142 140 € 62 278 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11 318€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
254 035€ 249 622€ 245 759€ 223 246€ 237 423€ 156 527€ 117 286€ 176 427€ 142 063€ 62 029€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
300€ 1 582€ 1 362€ 39 191€ 79€ 848€ 983€ -976€ 77€ 249€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 045 510 € 5 937 712 € 4 054 670 € 3 871 411 € 5 451 523 € 5 286 279 € 3 449 356 € 3 751 444 € 3 537 054 € 5 691 401 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 479 194 € 2 393 055 € 1 541 084 € 1 530 218 € 2 564 860 € 1 662 639 € 648 029 € 894 743 € 136 286 € 989 853 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
12 516 € 4 622 € 7 795 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
12 516€ 4 622€ 7 795€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
399 782 € 492 302 € 400 936 € 589 231 € 735 578 € 247 009 € 144 911 € 71 455 € 561 505 € 949 511 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
300 000€ 392 520€ 301 154€ 489 449€ 635 796€ 147 227€ 45 129€ 461 723€ 849 729€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 99 782€ 71 455€ 99 782€ 99 782€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 027 063 € 1 856 298 € 1 092 520 € 901 154 € 1 789 449 € 1 375 797 € 463 286 € 783 456 € -465 051 € 510 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 227 405 € 3 330 434 € 2 333 325 € 2 199 191 € 2 736 577 € 3 494 244 € 2 661 437 € 2 768 038 € 3 330 453 € 4 455 549 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
419 623 € 466 189 € 51 952 € 93 290 € 625 222 € 920 037 € 287 518 € 198 126 € 160 593 € 162 574 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
46 253€ 39 884€ 35 751€ 20 789€ 297 228€ 454 350€ 189 642€ 196 929€ 120 284€ 132 719€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
8 676€ 4 527€ 3 091€ 6 344€ 7 217€ 3 884€ 2 703€ 1 197€ 4 795€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
364 694€ 421 778€ 13 110€ 66 157€ 320 777€ 461 803€ 95 173€ 40 309€ 25 060€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
43 165 € 46 289 € 42 662 € 49 627 € 71 138 € 63 837 € 56 408 € 989 372 € 57 931 € 546 871 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
43 165€ 46 289€ 42 662€ 49 627€ 71 138€ 63 837€ 56 408€ 61 615€ 57 931€ 43 112€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
927 757€ 503 759€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 350 942 € 2 386 252 € 1 808 267 € 1 253 128 € 2 032 010 € 2 510 370 € 1 616 706 € 1 197 001 € 1 275 623 € 1 555 250 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
986 909€ 520 754€ 377 118€ 292 431€ 502 082€ 729 419€ 295 567€ 407 584€ 519 076€ 582 014€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
18 362€ -21 469€ 74 687€ 59 401€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000€ 333 000€ 500 000€ 130€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
666 712€ 464 206€ 382 898€ 345 424€ 819 358€ 606 704€ 249 360€ 335 743€ 278 815€ 373 895€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
296 058€ 377 659€ 285 139€ 256 374€ 218 818€ 269 272€ 164 776€ 151 934€ 160 698€ 191 111€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
388 461€ 811 615€ 419 134€ 348 173€ 478 416€ 888 677€ 314 968€ 314 466€ 231 010€ 337 872€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 802€ 12 018€ 10 978€ 10 726€ 13 336€ 16 298€ 73 673€ 8 743€ 11 207€ 10 957€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
413 675 € 431 704 € 430 444 € 803 146 € 8 207 € 700 805 € 383 539 € 1 836 306 € 2 190 854 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 991 635€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
413 675€ 431 704€ 430 444€ 803 146€ 8 207€ 700 805€ 383 539€ 1 836 306€ 199 219€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
338 911 € 214 223 € 180 261 € 142 002 € 150 086 € 129 396 € 139 890 € 88 663 € 70 315 € 245 999 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
895€ 3 665€ 996€ 3 289€ 122€ 978€ 1 932€ 3 358€ 7 635€ 8 491€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
35 673€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
302 343€ 210 558€ 179 265€ 138 713€ 149 964€ 128 418€ 137 958€ 85 305€ 62 680€ 237 508€