Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
71 417 436€ 162 695 379€ 152 467 907€ 122 224 327€ 116 259 799€ 124 365 525€ 117 621 609€ 133 287 803€ 350 227 870€ 343 955 047€ 273 995 642€ 228 418 480€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
70 048 181€ 162 705 321€ 158 631 237€ 129 789 820€ 103 638 655€ 114 868 732€ 110 681 970€ 124 059 560€ 336 288 283€ 343 195 714€ 261 514 358€ 218 502 883€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 369 255 € -9 942 € -6 163 330 € -7 565 493 € 12 621 144 € 9 496 793 € 6 939 639 € 9 228 243 € 13 939 587 € 759 333 € 12 481 284 € 9 915 597 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
38 746 918 € 92 386 992 € 139 306 540 € 128 330 697 € 116 387 934 € 126 564 441 € 91 198 363 € 88 455 222 € 75 541 362 € 55 101 246 € 37 629 626 € 27 563 012 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
38 746 918€ 92 386 992€ 139 306 540€ 128 330 697€ 116 387 934€ 126 564 441€ 91 198 363€ 88 455 222€ 75 541 362€ 55 101 246€ 37 629 626€ 27 563 012€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
42 297 000 € 95 546 070 € 144 226 020 € 132 809 813 € 121 461 735 € 132 953 747 € 94 645 794 € 92 377 069 € 89 220 803 € 60 654 125 € 54 104 405 € 35 641 977 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 788€ 39 111€ 38 391€ 77 171€ 61 863€ 68 040€ 59 809€ 112 000€ 100 111€ 191 670€ 38 114€ 37 298€
10
B.2
Služby
42 280 212€ 95 506 959€ 144 187 629€ 132 732 642€ 121 399 872€ 132 885 707€ 94 585 985€ 92 265 069€ 89 120 692€ 60 462 455€ 54 066 291€ 35 604 679€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-2 180 827 € -3 169 020 € -11 082 810 € -12 044 609 € 7 547 343 € 3 107 487 € 3 492 208 € 5 306 396 € 260 146 € -4 793 546 € -3 993 495 € 1 836 632 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 996 303 € 1 716 744 € 1 284 208 € 1 911 194 € 1 950 894 € 1 656 024 € 1 483 122 € 1 580 256 € 1 134 409 € 744 917 € 654 742 € 479 531 €
13
C.1
Mzdové náklady
977 144€ 1 063 567€ 749 968€ 1 323 355€ 1 490 576€ 1 259 222€ 1 078 248€ 1 198 418€ 835 614€ 522 871€ 493 484€ 334 376€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
225 494€ 184 785€ 66 496€ 62 100€ 62 100€ 61 841€ 62 100€ 57 787€ 62 100€ 52 321€ 28 291€ 36 600€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
399 224€ 437 542€ 368 442€ 486 297€ 351 616€ 302 272€ 312 147€ 294 342€ 212 792€ 151 377€ 115 742€ 96 995€
16
C.4
Sociálne náklady
394 441€ 30 850€ 99 302€ 39 442€ 46 602€ 32 689€ 30 627€ 29 709€ 23 903€ 18 348€ 17 225€ 11 560€
17
D
Dane a poplatky
2 385€ 2 924€ 4 450€ 167 396€ 24 292€ 17 463€ 16 855€ 42 561€ 21 172€ 34 125€ 78 971€ 5 238€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 260€ 4 656€ 6 043€ 6 021€ 3 331€ 3 621€ 2 455€ 2 266€ 2 058€ 4 976€ 5 062€ 4 597€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 428€ 686€ 2 522€ 1 735€ 2 130€ 568€ 2€ 179€ 10€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
443 788€ 71 462€ 755 132€ 266 276€ 220 658€ 168 095€ 299 599€ 279 499€ 823 570€ 519 413€ -96 991€ -144 264€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
178 288€ 307 613€ 339 920€ 16 686 692€ 112 258€ 317 917€ 247 805€ 271 462€ 137 744€ 28 685€ 7 363€ 46 360€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
665 864€ 68 412€ 155 383€ 8 523 147€ 357 434€ 23 648€ 353 567€ 206 757€ 106 042€ 53 785€ 7 358€ 9 154€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-5 112 711 € -4 724 919 € -12 945 584 € -6 230 216 € 5 105 122 € 1 557 121 € 1 584 417 € 3 466 698 € -1 689 351 € -6 122 077 € -4 635 274 € 1 528 736 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
860 902€ 3 171 452€ 3 000 443€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
256 462€ 1 870 045€ 366 142€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 29€ 259€ 349€ 728€ 848€ 413€ 1 149€ 701€ 48 052€
39
N
Nákladové úroky
26 131€ 91 885€ 32 367€ 863€ 3 219€ 26 962€ 6 400€ 895€ 18 706€ 86 602€ 752€ 1 490€
40
XI.
Kurzové zisky
16 953€ 525€ 11 541€ 56€ 744€ 27 972€ 11 769€ 13 209€ 24 061€ 346€ 5€ 56 609€
41
O
Kurzové straty
5 254€ 7 362€ 4 375€ 10 406€ 2 129€ 4 058€ 1 278€ 1 250€ 35 459€ 5 058€ 1 570€ 58 918€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
25 630€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 627€ 10 110€ 9 713€ 93 626€ 90 593€ 108 231€ 150 093€ 188 855€ 157 856€ 10 522€ 11 546€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-24 058 € 495 608 € 1 266 522 € 2 529 462 € -94 938 € -110 930 € -145 274 € -176 943 € -187 547 € -115 795 € -12 138 € 32 707 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-5 136 769 € -4 229 311 € -11 679 062 € -3 700 754 € 5 010 184 € 1 446 191 € 1 439 143 € 3 289 755 € -1 876 898 € -6 237 872 € -4 647 412 € 1 561 443 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-188 875 € 223 890 € -32 430 € -551 703 € 1 385 115 € -13 553 € 296 238 € 1 805 131 € -2 926 517 € 227 577 € -186 310 € 300 210 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 704 263€ 52 723€ 2 883€ 5€ 12€ 16€ 257 322€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-188 875€ 223 890€ -32 430€ -554 583€ 680 852€ -66 276€ 293 355€ 1 805 126€ -2 926 529€ 227 561€ -186 310€ 42 888€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-4 947 894 € -4 453 201 € -11 646 632 € -3 149 051 € 3 625 069 € 1 459 744 € 1 142 905 € 1 484 624 € 1 049 619 € -6 465 449 € -4 461 102 € 1 261 233 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-5 136 769 € -4 229 311 € -11 679 062 € -3 700 754 € 5 010 184 € 1 446 191 € 1 439 143 € 3 289 755 € -1 876 898 € -6 237 872 € -4 647 412 € 1 561 443 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-4 947 895 € -4 453 201 € -11 646 632 € -3 149 051 € 3 625 069 € 1 459 744 € 1 142 905 € 1 484 624 € 1 049 619 € -6 465 449 € -4 461 102 € 1 261 233 €